Ondermijning belangrijkste veiligheidsthema gemeentes

Ondermijning is volgens ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) dit jaar binnen hun gemeenten het belangrijkste veiligheidsthema. Op de tweede plek staat zorg en veiligheid, gevolgd door woninginbraak, drugsbeleid en jeugdoverlast. Dat blijkt uit een enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De enquête is eind vorig jaar door ruim tachtig OOV’ers van gemeenten uit heel Nederland ingevuld. In 2016 voerde het CCV een soortgelijk onderzoek uit. Toen zag de top 5 er als volgt uit: woninginbraken, jeugdoverlast, ondermijning, verwarde personen en georganiseerde criminaliteit. Een aantal thema’s is in 2019 dus nog steeds actueel, maar krijgt een andere prioriteit.

Op het gebied van ondermijning worden hennepplantages, criminele motorbendes en witwassen als belangrijkste subthema’s genoemd. Onderwerpen waar zorg en veiligheid elkaar het meest raken zijn volgens de respondenten personen met verward gedrag, woonoverlast en huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uit de enquête blijkt verder dat bijna de helft van de gemeenten de samenwerking met andere gemeenten zoekt bij het maken van een integraal veiligheidsplan (IVP). Dat toont de bereidheid om veiligheidsvraagstukken over de gemeentegrenzen heen aan te pakken.