Onderzoek naar kwetsbaarheid verkiezingen voor hacks

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat onderzoeken of de Tweede Kamerverkiezingen in maart kwetsbaar zijn voor manipulatie door hackers en andere overheden. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke kwetsbaarheid van het stemproces, van de personen die betrokken zijn bij de verkiezingen en van de informatieverstrekking.

Plasterk roept politieke organisaties op om zelf ook goed te analyseren op welke punten zij kwetsbaar kunnen zijn voor buitenlandse hackers. Hij zegt dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor hun beveiliging, maar dat de overheid daar wel steun bij kan leveren. Zo hield de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid al een overleg met ICT’ers van politieke partijen, om kennis te delen over informatiebeveiliging.

Omdat het stemproces in Nederland volledig op papier plaatsvindt, denkt de minister dat dit moeilijk kan worden gemanipuleerd. Stembureaus geven hun resultaten wel digitaal door, via software die door de Kiesraad op cd-rom wordt opgestuurd naar gemeenten. Mocht er reden zijn om te denken dat dit programma is gemanipuleerd, dan kunnen de papieren resultaten nog worden gecontroleerd.

Volgens Plasterk zijn er geen aanwijzingen dat andere landen in het recente verleden hebben geprobeerd om Nederlandse verkiezingen te beïnvloeden.