OSSA nieuw samenwerkingsverband fabrikanten op gebied van security, safety en gebouwautomatisering

Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco by Schneider Electric en Vivotek hebben eind september de Open Security & Safety Alliance (OSSA) opgericht. In dit samenwerkingsverband zijn innovatieve bedrijven vertegenwoordigd die producten en diensten leveren op het gebied van security, safety en gebouwautomatisering.

De OSSA is een non-profit organisatie die de samenwerking tussen vergelijkbare bedrijven op technisch vlak verder moet versterken om gezamenlijk te komen tot specificaties voor een gemeenschappelijk gestandaardiseerd platform voor systemen voor security en safety die voor iedereen toegankelijk zijn.

Het oprichten van de alliantie is een reactie van de bedrijven op de huidige snelle ontwikkeling van het Internet of Things (IoT) en het verzamelen en interpreteren van data. Door het gebrek aan een gezamenlijke aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen zoals cybersecurity werken verschillende systemen voor security en safety afwijkend van elkaar met bijvoorbeeld eigen protocollen en software. Dit stimuleert innovatie en het probleemloos kunnen integreren van systemen niet, aldus de oprichters van de OSSA.

Veel marktpartijen beconcurreren elkaar met technische specificaties die voor klanten niet per se het verschil zullen maken. De OSSA-oprichters stellen dat de markt zich anders moet gaan ontwikkelen. Zij denken bijvoorbeeld aan een kader om richting te geven aan innovatie en ontwikkelingen die daadwerkelijk waarde toevoegen voor klanten.

In de nieuwe organisatie werken bedrijven samen die dit streven onderschrijven en die bereid zijn een bijdrage te leveren aan dit kader voor het leveren van standaarden en specificaties voor toegepaste componenten waaronder een specifiek besturingssysteem, IoT infrastructuur, gezamenlijke aanpak voor datasecurity en privacy en het streven naar nog hogere prestaties. Dit kader zal de markt en betrokken partijen moeten helpen zich te richten op de aspecten die waarde toevoegen voor klanten en de deur openen voor nieuwe toepassingsmogelijkheden die verder gaan dan security en safety.

De voornaamste taken van de Open Security & Safety Alliance zijn het creeren en promoten van het gebruik van gezamenlijk overeengekomen standaarden, best practice en specificaties. Het aanpakken van gezamenlijke uitdagingen zoals datasecurity en privacy. En het stimuleren van innovatie om systemen te ontwikkelen die meerwaarde bieden.

De vijf oprichters hebben het afgelopen jaar al nauw samengewerkt en de plannen besproken met meer dan vijftig uiteenlopende bedrijven om de eerste concepten tegen het licht te houden. Ook is advies ingewonnen bij systeem integrators en distributeurs. Deze eerste inbreng helpt bij het vormgeven van de standaarden en specificaties die uiteindelijk worden vastgelegd in het kader.

De Open Security & Safety Alliance is gestart met de vijf leden Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco by Schneider Electric en Vivotek. ‘Early adopters’ zijn onder meer Ambarella, Anixter, AndroVideo, Kings Security Systems en NetApp. Het lidmaatschap is open voor alle bedrijven en organisaties die de uitgangspunten onderschrijven. Meer informatie is te vinden op www.opensecurityandsafetyalliance.org.