Politie treedt minder vaak hardhandig op

De politie heeft afgelopen jaar minder vaak geweld gebruikt dan in het jaar ervoor. In 2017 werd bij politieoptredens 12.394 keer geweld gebruikt, in 2016 was dit nog 14.672 keer.

Vooral de eenheid Den Haag noteerde aanzienlijk minder gewelddadige ingrepen: daar gaat het om een afname van 20 procent. In Den Haag is er bij de politie veel aandacht voor het onderwerp de-escalerend optreden.

De politie is nog voorzichtig met het trekken van conclusies uit de cijfers, maar gaat wel uitzoeken of er sprake is van een trend. Bij politiegeweld gaat het om alle soorten van hardhandig optreden zoals het gebruik van de wapenstok, pepperspray, vuurwapen of fysiek geweld.

Een probleem bij de cijfers is dat binnen de politie-eenheden het gebruik van geweld verschillend wordt geregistreerd. Nu wordt in Amsterdam in groepsverband toegepast geweld – zoals bij het optreden van de Mobiele Eenheid – per afzonderlijke agent geteld en verantwoord. Andere eenheden doen dat per incident soms individueel en soms collectief. Volgend jaar wordt dat bij alle eenheden gelijkgetrokken en kan een beter overzicht worden verkregen.