Stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS) van start

Binnen de nieuwe Stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS) werken verschillende partijen nauw met elkaar samen, zoals exameninstituten, brancheorganisaties en andere rechtspersonen, die de doelstellingen van de stichting onderschrijven. De deelnemers van STEBS zetten zich in om gezamenlijk de kwaliteit, eenduidigheid en onafhankelijkheid van het examineren op het gebied van security en brandveiligheid te borgen en daar waar dat kan, te verbeteren.Het streven is om in de eerste helft van 2019 de eerste examens, erkend door STEBS, te laten afnemen. Op dit moment bestaat STEBS uit de volgende examenbureaus: CIBV, ISAC, CertoPlan en EBI. Alsmede uit de organisaties die STEBS een zeer warm hart toedragen: BVO, Copla, EFPC, KENTEQ, OCB, VEBON-NOVB en VIVB.