TNO opent Cyber Threat Intelligence Lab op HSD Campus

Cyberaanvallen worden steeds heviger en professioneler. Overheden, bedrijven en de Nederlandse economie liggen onder vuur en lijden veel schade. Preventie, monitoring en incident respons alleen zijn niet meer genoeg. TNO heeft tijdens de opening van het Cyber Threat Intelligence Lab laten zien hoe organisaties met slimme innovaties vroegtijdig kunnen anticiperen op cyberdreigingen en cyberaanvallen.

Hoe eerder een cyberdreiging wordt ontdekt, des te minder schade een aanval kan toebrengen aan computersystemen. TNO experimenteert in het Cyber Threat Intelligence Lab (CTI Lab) met nieuwe technologieën. Zo onderzoekt TNO samen met partners hoe cyberaanvallen in een vroeg stadium ontdekt en afgeweerd kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een technologisch platform van EclecticIQ, dat cyberdreigingsinformatie uit allerlei open en gesloten online bronnen verzamelt. De big data-analyse die daarop volgt, levert inzicht in relevante cyberdreigingen op. Dat stelt organisaties in staat om daarop te anticiperen en extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Het Cyber Threat Intelligence Lab van TNO is gevestigd op de HSD Campus in Den Haag en werd 21 december geopend door loco-burgemeester Ingrid van Engelshoven van Den Haag.

Meer informatie is hier en hier te vinden.