‘Vertrouwen burgers in politie gestegen’

Het vertrouwen van burgers in de politie is gestegen, meldt de politie op basis van de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018. Voor dit onderzoek werden burgers en medewerkers van de politie gevraagd naar hun mening over de politie. Respondenten geven aan dat zij ‘hoog vertrouwen in het karakter en de dienstbaarheid van agenten en politiemedewerkers’ hebben.

De politie scoort hoog op de kernwaarde moedig en op de hulp die agenten bieden in noodsituaties. Respondenten vinden dat de politie de juiste dingen doet en Nederland veiliger maakt. Verbeterpunten, alhoewel positiever beoordeeld, zijn er ook. De zichtbaarheid in de wijk, het serieus nemen van kritiek, de dienstverlening en rechtvaardigheid in optreden zouden beter kunnen.

Opvallend is dat burgers het vertrouwen dat zij hebben in en de reputatie van de politie hoger lijken te waarderen dan politiemensen zelf. Die laatste respondenten zijn kritischer. Ze zijn trots op het vak, maar kritisch op de organisatie. Moedig en behulpzaam worden door politiecollega’s als positief beoordeeld. Onderwerpen die lager beoordeeld worden zijn werkgeverschap, ICT en leiderschap. De medewerkers vinden dat de politie kritiek serieuzer zou moeten nemen, opener zou moeten zijn voor vragen en zichtbaarder zou moeten zijn in de wijken.

De uitkomsten van de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 passen binnen de onderzoeken die de politie de afgelopen jaren onder burgers en eigen medewerkers heeft gedaan of laten doen. De uitkomsten van het onderzoek worden in het korps gebruikt om tussentijds bij te sturen, de diensteverlening te optimaliseren en de organisatie te verbeteren.