Woningcorporaties: Vogelaarwijken terug bij af

De leefbaarheid in arme wijken gaat achteruit en de tegenstelling met welvarender wijken wordt steeds groter. Daarvoor waarschuwt Aedes, de koepel van woningcorporaties. Aedes liet de leefbaarheid in woonwijken onderzoeken. Daaruit blijkt dat in wijken die voor meer dan twee derde uit sociale huurwoningen bestaan, meer mensen instromen met lage inkomens en psychische of fysieke problemen. In deze wijken wordt 15 procent meer overlast en 9 procent meer agressie geregistreerd dan het landelijke gemiddelde.

“De Vogelaarwijken zijn terug”, zegt voorzitter Marnix Norder. Volgens hem komen de problemen vooral door de strenge regels voor woningcorporaties, waardoor die goedkope sociale huurwoningen moeten toewijzen aan de laagste inkomens. “Dat zijn regelmatig mensen met grote problemen, zoals verslaving en eenzaamheid. Dat zijn overlevers in de samenleving, mensen die hulp vragen in plaats van dat ze iets kunnen geven. En die komen dan bij elkaar.”

Een andere oorzaak is volgens Aedes dat mensen met verstandelijke beperkingen steeds minder in instellingen wonen. “Nu moet zo iemand in zijn eentje in zo’n corporatiewoning zien te overleven.” In wijken met veel sociale huurwoningen gaat het hierdoor elk jaar iets slechter, zegt Norder. “Er zijn portieken waar alleen nog hulpbehoevende ouderen, armlastige alleenstaanden of mensen met een beperking wonen. Die mensen staan er alleen voor, zorgen voor overlast, hebben schulden of zijn verslaafd.”