Investeer in veilige winkelstraten

Investeer in veilige winkelstraten

December is traditioneel de meest dynamische periode in de winkel. Het is de tijd waarin mensen veel cadeautjes kopen en het de hele dag druk is in de Nederlandse winkelstraten. Waarbij gezelligheid en inkopen hand in hand gaan. Maar helaas, het is ook de tijd waarin winkeldieven traditioneel het vaakst toeslaan. Door de drukte in winkels en feit dat het langer donker is, denken criminelen makkelijker hun slag te kunnen slaan. Een stijging van criminaliteit is jaarlijks waarneembaar in de zogenaamde donkere dagen.

Winkeliers doen er alles aan om dit te voorkomen en besteden jaarlijks veel geld, ongeveer 800 miljoen euro. Maar dat betekent helaas niet dat het niet meer in Nederland plaatsvindt. Sterker nog, uit de Global Retail Theft Barometer 2015, een onderzoek naar winkelcriminaliteit dat jaarlijks plaatsvindt, blijkt dat Nederland het slechtste scoort van alle Europese landen. En dat Nederland, op Mexico na, wereldkampioen winkeldiefstal is. Niet echt een zilveren medaille om trots op te zijn. Jaarlijks lopen winkeliers 1,36 miljard euro aan inkomsten mis door verschillende vormen van derving. Winkeldiefstal is daarvan de belangrijkste oorzaak.

Tijd om samen de schouders er onder te zetten dus en te investeren in veilige winkelstraten en de aanpak van winkeldiefstal. Dat kan een winkelier niet alleen. Daarvoor is een goede samenwerking met politie, gemeenten en nationale overheid nodig om resultaten te behalen. Het was daarom zeer teleurstellend dat het ministerie van Veiligheid & Justitie er in de begroting voor het jaar 2016 voor koos om succesvolle projecten die bijdragen aan veilige winkelstraten stop te zetten. Natuurlijk, andere onderwerpen op de begroting vragen ook om geld, zoals de reorganisatie van politie en de rechtbanken in ons land. Maar het stopzetten van investeringen in veilige winkelgebieden, zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) is wat ze in Engeland ‘pennywise, pound foolish’ noemen. Op korte termijn levert het misschien een paar centen op, maar de gevolgen zullen in de winkelstraat merkbaar zijn. En dat terwijl de afgelopen jaren goede resultaten zijn gehaald met deze investeringen.

Detailhandel Nederland deed daarop een oproep aan de politiek om dit niet te laten gebeuren. Verschillende Kamerleden gaven gehoor aan deze oproep. Met name D66 en het CDA riepen de minister op om de bezuinigen te heroverwegen. Een motie om de regelingen overeind te houden en specifiek beleid te ontwikkelen om winkeldiefstal aan te pakken, werd door bijna de voltallige Kamer gesteund. De aanpak voor veilige winkelstraten wordt dus voorlopig gecontinueerd. Een belangrijk resultaat voor de detailhandel, maar daarmee zijn we er zeker nog niet. Nog veel te vaak hoor ik de opmerking dat de winkelier zelf maar moet zorgen voor de veiligheid in en om zijn winkel. En dat terwijl al enorm wordt geïnvesteerd in preventie. We weten dat samenwerking met andere partijen noodzaak is om stappen te zetten. Op basis van samenwerking is het aantal overvallen inmiddels met 70 procent gedaald. Die mentaliteitsverandering is voor alle vlakken van winkelcriminaliteit nodig. En daarom moeten winkeliers, politie en overheid blijven investeren in veilige winkelstraten!

Bert van Steeg
Secretaris Winkelcriminaliteit, Detailhandel Nederland