Service

Security Press BV is behalve uitgever van het vaktijdschrift BEVEILIGING, diverse studieboeken en de websites beveiliging.nl en security-online.nl ook een kenniscentrum op veiligheidsgebied. De redactie beschikt over een omvangrijk en zeer hoogwaardig netwerk van specialisten op de meest uiteenlopende terreinen van de veiligheidssector. Ook de reeds 25 verschenen jaargangen van BEVEILIGING bevatten een schat aan informatie. De uitgever werkt op het moment aan het indexeren van deze kennis. Op termijn wordt het dan mogelijk om via deze website alle verschenen artikelen na te bestellen. Tot die tijd kunt u verzoeken indienen per mail via info@beveiliging.nl.