April 2007

cov0704

Safety & Security Amsterdam stevent af op groot succes
Hoewel de organisatie in recordtijd moest plaatsvinden, is het de RAI gelukt om samen met de belangrijkste spelers uit de industrie een evenement op poten te zetten dat op veiligheidsgebied in één keer tot de grootste van Nederland behoort. Het aanbod wijkt niet veel af van wat gebruikelijk is op beveiligingsbeurzen, maar nieuw is dat er van alles wordt georganiseerd om bezoekers wegwijs te maken in het aanbod. Zo wordt men geholpen om van de vele deeloplossingen bij de diverse exposanten één integraal geheel te smeden. De beurs vindt plaats op 8, 9 en 10 mei.

Brandveiligheid wordt kwestie van ketenbewustwording
Bouwers, eigenaren en gebruikers van gebouwen hebben ieder een verantwoordelijkheid ten aanzien van brandveiligheid. Helaas sluiten die verantwoordelijkheden slecht op elkaar aan. Ze zouden eigenlijk geïntegreerd moeten worden in één proces. Om dit te bereiken, ontwikkelde het ministerie van VROM naar aanleiding van de Schipholbrand het Actieplan Brandveiligheid. Het plan richt zich vooral op bewustwording, maar komt ook met concrete taken en een strakke planning.

Hightech safety in een klassiek jasje op nieuw Centraal Station Antwerpen
In Antwerpen nadert een van de meest indrukwekkende infrastructurele werken uit de geschiedenis van België zijn voltooiing: de uitbreiding van het monumentale Centraal Station met twee ondergrondse lagen en een tunnel onder de oude stad voor het doorgaande treinverkeer. Van buiten heeft de majestueuze ‘Spoorwegkathedraal’ niets aan klassieke uitstraling verloren, maar binnen is alles ‘state of the art’ geworden. Zowel architectonisch als op het gebied van beveiliging. Over dit laatste sprak BEVEILIGING met security manager Hendrik Vanderkimpen van NMBS Corporate Security Services en technische specialisten van ‘integrator’ Alcatel-Lucent.

880 miljoen euro nodig voor brandveiligheid rijksgebouwen
Een groot aantal overheidsgebouwen voldoet niet aan de hedendaagse brandveiligheidseisen. De Rijksgebouwendienst wil hier als uitvloeisel van de Schipholbrand snel verandering in brengen. Dit gaat echter veel geld kosten. Een eerste indicatie leverde een bedrag op van 880 miljoen euro. De Ministerraad moet hier nog budget voor vrijmaken, maar de Rijksgebouwendienst is alvast begonnen met veiligheidsscans.

Slim systeem helpt bij evacuatie van Chemelot
De beveiliging van het industriële bedrijventerrein Chemelot in Geleen is adequaat, maar wel toe aan modernisering. Het einddoel is een volledig geïntegreerd systeem voor alle installaties op het gebied van safety en security. De eerste stappen zijn intussen gezet. Zo vernieuwde Bosch Security Systems onlangs een van de belangrijkste onderdelen van de beveiliging: de ontruimingsinstallatie.

Havenbedrijf Rotterdam over wereldwijde aanpak: Tienduizend hectaren bedrijven in drie fasen te beveiligen
Vooral in het kader van terrorismebestrijding wordt wereldwijd gewerkt aan een betere beveiliging van het goederentransport. De toekomst is dat alle transporten worden beveiligd volgens het concept van ‘supply chain security’. Een lading wordt dan van fabriek tot klant elektronisch bewaakt. Onderweg kunnen de autoriteiten op snelle manier controleren of de lading correspondeert met wat op de vrachtbrieven staat. Om dit alles te realiseren is het essentieel dat bedrijven en overheden op internationaal niveau intensief samenwerken. Projectleider Sander Doves van het Havenbedrijf Rotterdam vertelt hoe het er in Nederland aan toe gaat.

Green Lane-concept Siemens totaaloplossing beveiliging containertransport
Zeehavens vormen een potentieel doelwit voor terroristische aanslagen. De veiligheidsmaatregelen in het internationale containertransport zijn de laatste jaren aangescherpt. De extra maatregelen zijn tijdrovend, en tijd is geld. De oplossing is te komen tot een ‘Green Lane’: containers worden nog maar eenmaal gescand en hebben vervolgens overal ter wereld vrije doorgang. Siemens, dat onder meer mobiele containerscanners levert aan de Nederlandse douane, beproeft momenteel een dergelijk concept tussen de havens van Rotterdam en het Canadese Halifax.

Drukknop voor veiliger gevoel in Magna Plaza Amsterdam
Winkelpersoneel in Shopping Center Magna Plaza in Amsterdam beschikt over een draadloze drukknop om bij calamiteiten de beveiligingsdienst te alarmeren. Het lijkt weinig bijzonder, maar de winkelmedewerkers zijn er erg content mee. Het is volgens Centrum Manager Berend Macrander een welkome aanvulling op het toch al vrij uitgebreide pakket aan beveiligingsmaatregelen.

Adviseurs slaan de handen ineen binnen European Security Advisors
Als eenpersoons consultancybedrijf is het niet altijd makkelijk om grote opdrachten binnen te halen. Het relatienetwerk is beperkt. Het competentieveld schiet tekort. En het is lastig om continuïteit te garanderen. Reden voor een aantal van deze ondernemers om een maatschap te vormen: de European Security Advisors. Het heeft een paar jaar geduurd, maar nu acht men de tijd rijp om ‘naar buiten’ te treden.

Multidisciplinaire veiligheidszorg staat nog in de kinderschoenen
Nederland is niet klaar voor een ramp. Dit kwam recent uitgebreid in het nieuws. Francien Schouman, die bij KPN Client Director is op het gebied van Public Safety, zegt de oorzaak én de oplossing te kennen. “Het ontbreekt vaak aan goede, multidisciplinaire afspraken tussen bestuurlijke en operationele niveaus. “Het oplossen van dit probleem is niet alleen een overheidstaak. Ook voor bedrijven is een rol weggelegd. Vooral wat betreft het beschikbaar stellen van kennis en ervaring op het gebied van crisismanagement.”

Samsung: CCTV straks in elke woning
Een mediacentre voor audio, video, domotica, communicatie én security in elk huishouden. Dat is hoe Samsung de nabije toekomst ziet, aldus Edward Dong-Keun Shin, die verantwoordelijk is voor de Europese verkoopactiviteiten van de divisie die onder andere CCTV en home entertainment ontwikkelt. Nu maakt CCTV met 250 miljoen nog 0,23 procent van de totale omzet uit van het Koreaanse elektronicaconcern, maar dat zal snel veranderen als camera’s straks standaard tot de huishoudelijke inventaris gaan behoren.

Interview Gabriël van den Brink, lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde Politieacademie: ‘Met frisse blik kijken naar de politieorganisatie’
Waardevolle kennis die door de politie wordt opgedaan in de praktijk wordt vaak niet doorgegeven en dreigt verloren te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft te vaak beperkt tot de theorie, waarbij ‘huiskamergeleerden’ zich liever niet op straat wagen. Tijd dus voor een kruisbestuiving tussen politie en wetenschap en daar wil Gabriël van den Brink, als lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde verbonden aan de Politieacademie, graag het voortouw in nemen.

‘De CAO wordt nog te vaak niet nagekomen’
De CAO Particuliere Beveiliging loopt per 1 april af. Deze zomer wordt het arboplusconvenant geëvalueerd, dat werd afgesloten in 2005 en moet leiden tot een reductie van het ziekteverzuim in de branche met 20 procent ten opzichte van 2003. En de VPB presenteerde onlangs haar beleidsplan voor de komende drie jaar. Reden voor een gesprek met Rob Kluwen, bestuurder van vakbond De Unie.

Vijf jaar Kwaliteitsbevorderende Dienstverlening
Het project Kwaliteitsbevorderende Dienstverlening, dat de zorgvuldige begeleiding van aspirant-beveiligers bevordert, bestaat in augustus vijf jaar. Projectleider Louis Halberstadt en zijn team kijken tevreden terug, maar werpen meteen ook een blik op de toekomst. Zo komt binnenkort de Monitor Aspirant Beveiliger beschikbaar, een web-based instrument waarmee gemakkelijk de voortgang van het opleidingsproces van aspirant-beveiligers kan worden bewaakt.

Legitieme ICT-gebruiker wordt onbewust cybercrimineel
De beveiliging van netwerken wordt steeds beter. Reden voor cybercriminelen om hun pijlen te richten op legitieme gebruikers. Er worden bijvoorbeeld e-mails verspreid die op het eerste gezicht van bekende banken afkomstig lijken te zijn. Wie de truc niet doorheeft, ziet al snel zijn banksaldo slinken. Ook medewerkers van organisaties vormen een dankbaar doelwit, omdat zij weten hoe zij de sterke beveiligingsbarrières met hun toegangscodes kunnen slechten. De meeste beveiligingssystemen zijn niet voorbereid op deze methodes.

De klokkenluider beschermt en beschermd?
Klokkenluiders kunnen een organisatie beschermen tegen bijvoorbeeld fraude, door tijdig aan de bel te trekken. Bij voorkeur gebeurt dat via een interne vertrouwenspersoon en niet anoniem. Als de bedrijfsleiding echter niets doet met de geconstateerde feiten, en deze voldoende ernstig zijn, ligt de weg open naar melding bij autoriteiten en justitie. De klokkenluider zal behoefte hebben aan bescherming. Klagen leidt al gauw tot een verstoorde arbeidsrelatie en dat kan reden zijn tot ontslag.

Secura 07: beveiliging en welzijn op het werk
De zesde editie van de tweejaarlijkse vakbeurs Secura vindt plaats van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 maart in het Brussels Expo in Brussel. De grootste vakbeurs op het gebied van professionele beveiliging in België staat ook deze keer in het teken van beveiliging en welzijn op het werk.