Publiceren

Persberichten
Persberichten kunnen worden gemaild naar redactie@beveiliging.nl. Persberichten dienen bij voorkeur Nederlandstalig te zijn, actueel, beknopt en voorzien van gegevens van een contactpersoon.

Productnieuws
Productberichten dienen altijd te worden vergezeld van een of meerdere foto’s van het betreffende product. Foto’s dienen van voldoende kwaliteit te zijn om te kunnen worden gepubliceerd: kleur, JPG of TIFF, 300 dpi.

Artikelen
BEVEILIGING komt tot stand via een vast team van ervaren specialisten in diverse segmenten van de veiligheidszorg. Maar regelmatig publiceren ook gastauteurs in het blad. Zo brengen zij hun ervaringen met bepaalde methodieken of hun visie met betrekking tot actuele ontwikkelingen onder de aandacht van duizenden lezers.

Wanneer u zich tot de professionals in de veiligheidszorg rekent, nodigen wij ook u uit eens uw deskundige visie met onze lezersdoelgroep te delen. U hoeft hiervoor geen beroepsschrijver te zijn. Wij zorgen – indien nodig – voor de redactionele vertaalslag.

Aan publicaties stellen wij de volgende voorwaarden:

  • Zij dienen betrekking te hebben op veiligheidszorg;
  • Er dient sprake te zijn van nieuws- en/of achtergrondswaarde;
  • Zij dienen onafhankelijk en objectief te zijn;
  • De lengte dient tussen de 1000 tot 1500 woorden te liggen;
  • De tekst dient digitaal te worden aangeleverd;
  • De tekst dient vergezeld te gaan van illustraties van goede kwaliteit.

Artikelen worden nooit geplaatst zonder vooraf overleg met de redactie van BEVEILIGING. Deze is bereikbaar via redactie@beveiliging.nl en telefonisch: 020 – 312 20 79 (hoofdredactie).