Publiceren

Publiceren

Persberichten
Uw persberichten zijn uiteraard van harte welkom bij de redactie van BEVEILIGING. Het handigst is uw bericht te mailen naar redactie@beveiliging.nl. Persberichten dienen bij voorkeur Nederlandstalig te zijn, actueel, beknopt en voorzien van gegevens van een contactpersoon. Foto’s zijn altijd welkom, maar bedenk wel dat een lage resolutie foto niet geschikt is voor publicatie in een tijdschrift!

Nieuwsberichten
Nieuwsberichten voor de nieuwspagina’s, zowel in het tijdschrift als het laatste nieuws op de website, kunnen worden gemaild naar nieuwstips@beveiliging.nl.

Productnieuws
Productnieuws kan worden gestuurd naar producten@beveiliging.nl. Productberichten dienen altijd te worden vergezeld van een of meerdere foto’s van het betreffende product. Ook hier geldt weer: een foto dient van voldoende kwaliteit te zijn om te kunnen worden gepubliceerd: kleur, JPG-formaat, 300 dpi. Stuur uw foto’s als bijlage. De redactie kan weinig tot niets met in een Word-document geplakte illustraties.

Personalia
Inzendingen voor de rubriek Personalia (voorzien van recente, scherpe kleurenfoto!) kunnen worden gericht aan personalia@beveiliging.nl.

Artikelen
BEVEILIGING komt tot stand via een vast team van zeer ervaren specialisten in diverse segmenten van de veiligheidszorg. Maar regelmatig publiceren ook gastauteurs in het blad. Zo brengen zij hun ervaringen met bepaalde methodieken of hun visie met betrekking tot actuele ontwikkelingen onder de aandacht van onze duizenden lezers.
Wanneer u zich tot de professionals in de veiligheidszorg rekent, nodigen wij ook u uit eens uw deskundige visie met onze lezersdoelgroep te delen. U hoeft hiervoor geen beroepsschrijver te zijn. Wij zorgen – indien nodig – voor de redactionele vertaalslag.

Aan publicaties stellen wij de volgende voorwaarden:

  • Zij dienen betrekking te hebben op veiligheidszorg;
  • Er dient sprake te zijn van nieuws- en/of achtergrondswaarde;
  • Zij dienen onafhankelijk en objectief te zijn;
  • De lengte dient tussen de 1000 tot 1500 woorden te liggen;
  • De tekst dient digitaal (uitsluitend per e-mail) te worden aangeleverd;
  • De tekst dient vergezeld te gaan van illustraties van goede kwaliteit.
  • De auteur komt in aanmerking voor een vergoeding indien de aangeleverde tekst aan de gestelde voorwaarden voldoet en wij tot publicatie overgaan. De hoogte van de vergoeding wordt in overleg vastgesteld.

Artikelen worden nooit geplaatst zonder vooraf overleg met de redactie van BEVEILIGING. Deze is bereikbaar via redactie@beveiliging.nl en telefonisch: 020 – 312 20 79 (hoofdredactie) of 020 – 312 20 78 (eindredactie).

Heeft u wel een interessant idee, maar moeite met schrijven of tijdgebrek? Bel dan toch even! Wellicht weten wij een oplossing. De redactie garandeert dat uw bijdrage perfect verzorgd in uitstekend Nederlands gepubliceerd wordt!

Ieder artikel wordt ter beoordeling voorgelegd aan een van onze deskundige redactieleden. Vòòr publicatie vindt terugkoppeling plaats met de auteur. Artikelen kunnen uitsluitend per e-mail als Word-bijlage worden ingediend.

Foto’s
Foto’s dienen van uitstekende kwaliteit te zijn. BEVEILIGING gebruikt uitsluitend kleurenfoto’s. Wij ontvangen foto’s bij voorkeur per mail in JPG-formaat met een resolutie van 300 dpi. U kunt uiteraard ook een cd-rom sturen. Dan graag als TIFF-bestand met een resolutie van minimaal 300 dpi bij een formaat van minstens 100 x 66 mm.