April 2013

cov1304

Alarmprotocollen gekraakt
Twee veelgebruikte IP-alarmprotocollen zijn gehackt. Andere protocollen zijn volgens de hacker ook kwetsbaar. Alarmsystemen en PAC’s zijn te misleiden en het is zelfs mogelijk alarmverkeer op internet te ontregelen. De industrie is gewaarschuwd en heeft een oplossing ontwikkeld, die op het moment wordt uitgerold. Net op tijd, want op 10 april maakt de hacker zijn methode openbaar.

Inhuldigingsfeest: compromis tussen openheid en veiligheid
Van de zeven miljoen euro die Amsterdam begroot heeft voor de festiviteiten op 30 april, gaat het grootste deel naar veiligheidsmaatregelen. Niet omdat er concrete dreigingen zijn, maar omdat incidenten in het verleden hebben uitgewezen hoe gevoelig dergelijke evenementen zijn voor kleinschalige acties door eenlingen. Een goed voorbeeld is de Damschreeuwer. Dergelijke incidenten zijn nauwelijks te voorkomen. Daarom wordt onder andere crowdmanagement ingezet om de eventuele gevolgen beheersbaar te houden.

TOOM-award voor ziekenhuis Rijnstate
Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem kreeg op 20 februari de allereerste TOOM-award uitgereikt, een prijs voor organisaties die zich inspannen voor het terugdringen van het aantal onechte en ongewenste automatische brandmeldingen. Door een ketenaanpak is de brandveiligheid in de ziekenhuisorganisatie de afgelopen drie jaar op een hoger niveau gebracht en de prijs is voor Rijnstate de bekroning van dit proces.

Brandweer en zorgsector samen op ‘veiligheidsexpeditie’
Het brandveiligheidsdomein staat traditioneel bol van de regels, maar het tij keert en de brandweer verkent wegen voor een nieuwe aanpak. ‘Veiligheidsexpedities’ zijn een nieuwe methode om in de zorgsector de brandveiligheid in instellingen onder de loep te nemen. De brandweer trekt in die bedrijfsverkenningen samen op met medewerkers en cliënten van zorginstellingen om verbeteringen in de brandveiligheid te realiseren. De brandweer treedt in de rol van handreiker en adviseur en vertrouwt op de verantwoordelijkheid van de zorginstelling. Dat is effectiever dan bij geconstateerde tekortkomingen in de brandveiligheid direct met de bezwerende vinger te zwaaien en te dreigen met dwangsommen.

Opmerkelijke beveiliging van een opmerkelijk hotel
Het is in veel opzichten een opmerkelijk gebouw, het Fletcher Hotel Amsterdam. Het staat op een opvallende plek langs de A2 aan de grens van Amsterdam, het heeft een bijzondere vormgeving en het is een technisch hoogstandje. Dat laatste geldt zeker ook voor de beveiliging. Zo is voor watermist gekozen als vaste blusinstallatie en is middels een unieke leaseconstructie een geïntegreerd security management-systeem toegepast.

Branddetectie waar traditionele techniek faalt
Aspiratiesystemen, ofwel rookaanzuigsystemen, zijn volwaardige branddetectiesystemen. De oorsprong van dit fenomeen voert terug naar begin jaren tachtig, toen fabrikant Xtralis op de markt kwam met de VESDA, ofwel het ‘Very Early Warning Aspiration Smoke Detection’. Tegenwoordig zijn deze systemen ook bekend onder de naam ASD (Aspirating Smoke Detection). Reden voor de ontwikkeling hiervan kwam voort uit de vraag naar een snelle vorm van branddetectie op plaatsen waar projectie van bestaande systemen niet toereikend was.

BHV als veiligheidsmotor
Het Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening (NIBHV) onderzocht samen met Crisislab hoe bedrijven en hulpverleningsdiensten omgaan met zelfredzaamheid. Hoewel iedereen uitgaat van de eigen rol van het individu, zien alle betrokkenen ook een belangrijke rol voor de bedrijfshulpverlening. De publicatie ‘BHV als veiligheidsmotor’ presenteert een visie op zelfredzaamheid en bedrijfshulpverlening. Er wordt beschreven hoe de BHV kan bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en hoe het management dit kan faciliteren. De publicatie is bedoeld voor bedrijfshulpverleners (BHV’ers), hoofden/ coördinatoren BHV, leden van crisisteams en directie/MT-leden verantwoordelijk voor BHV.

Franse kwaliteit in brandveiligheid
Conventionele brandcentrales, intelligente branddetectoren, lineaire rookdetectie, luchtstaalanalyse, gasdetectie, evacuatiesystemen met stembegeleiding, beheersoftware en onderhoudsapparatuur. Het Franse Security Detection Direct Distribution (SD³) levert een compleet aanbod aan producten en systemen op het gebied van branddetectie en -alarm. Zowel voor kleine en middelgrote systemen als toepassing in complexe omgevingen, zoals de opslag van cacao, petrochemische bedrijven of gebouwen met gevaar voor explosie. De meeste producten zijn ontworpen en gefabriceerd in Frankrijk, voldoen aan de laatste Europese certificeringseisen waaronder EN 54-13 en worden sinds kort in Nederland geleverd door PG Security Systems.

Optimale veiligheid vanuit gastvrije benadering
Iedereen kent Center Parcs. De vakantieparken met hun subtropische zwemparadijzen, Aqua Mundo genaamd, en comfortabele cottages trekken jaarlijks honderdduizenden gasten. Roger Pieter Lam is er beveiligingcoördinator voor Nederland, België en Duitsland. Daarnaast is hij manager Safety, Arbo en Milieu in De Eemhof in Flevoland. Het is volgens de VBN-er van deze maand bij Center Parcs het belangrijkste dat alles vanuit het oogpunt van gastvrijheid plaatsvindt. Vanuit dat perspectief wordt ook het veiligheidsbeleid vormgegeven. “Andere branches kunnen daar veel van leren!”

‘Ethiek is geen harde wetenschap’
Is die sollicitant de juiste persoon voor die vertrouwelijke functie? Zijn bepaalde medewerkers wel loyaal aan het bedrijf? Maar al te vaak bestaat de neiging om begrippen als ethiek en integriteit meetbaar te maken. Bijvoorbeeld door te kijken naar behaalde certificaten die zouden moeten aantonen dat de persoon in kwestie betrouwbaar is. Of het afwerken van een checklist, waaruit moet blijken dat de ‘juiste’ procedure wordt gevolgd. Ethiek is echter geen harde wetenschap en het is onzinnig, zelfs contraproductief, om moraliteit te willen meten. “Het hebben van het juiste certificaat leidt zelfs vaak tot het efficiënt uitschakelen van de moraliteit. We willen ook geen maatschappij waarin vriendschap en vertrouwen langs afvinklijstjes en meetlatten worden gelegd”, zegt Ruud Welten, lector (Bedrijfs)ethiek en integriteit bij Saxion en universitair docent Filosofie en ethiek aan de Universiteit van Tilburg.

Van uurtje-factuurtje naar innovatieve meerwaarde
Veel opdrachtgevers huren particuliere beveiliging in op basis van ‘uurtje-factuurtje’. Volgens algemeen directeur Henk Rump van G4S Nederland belemmert dat de ontwikkeling van innovaties, waardoor de bedrijfstak, maar ook de opdrachtgevers per saldo slechter af zijn. “Wij zien talloze mogelijkheden voor efficiëntere veiligheidszorg, maar kunnen die alleen realiseren als opdrachtgevers open staan voor vernieuwende oplossingen en bereid zijn daarin te investeren.”

Crisis biedt kansen voor onconventionele beveiligingsdiensten (deel 1)
CoESS (Confederation of European Security Services) is de Europese koepel van brancheorganisaties voor particuliere beveiligingsbedrijven. Met lobbywerk, conferenties en publicaties ijvert deze in Brussel gevestigde organisatie voor de belangen van de branche op Europees niveau. In maart vond in Madrid de vierde Europese Summit plaats, tijdens welke gepleit werd voor een belangrijkere rol van particuliere beveiligingsorganisaties op terreinen die nu nog exclusief aan overheidsdiensten zijn voorbehouden. De toenemende overheidsbezuinigingen blijken eerder kansen dan belemmeringen te bieden.

Zeker weten dat de juiste persoon wordt gedetineerd (deel 2)
Als ergens identiteitsfraude ongewenst is, is dat wel bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarom wordt al sinds 2008 op grote schaal met biometrie gewerkt. Met zo’n 350 scanners worden ruim zevenhonderdduizend verificaties per jaar uitgevoerd om onder andere te voorkomen dat iemand de straf van een ander gaat uitzitten. DJI heeft intussen veel ervaring opgedaan met biometrie. Niet alleen met de techniek, maar ook met de manier waarop biometrie het beste in het beleid kan worden ingevoerd.

Hoe veilig is ons cultureel erfgoed?
Nederland heeft zestigduizend rijksmonumenten, 1500 archeologische monumenten en vierhonderd beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook zijn er honderden musea, archieven en bibliotheken met historische collecties. Dit erfgoed is vaak al eeuwen lang bewaard. Het wordt nog steeds met grote zorg beheerd. Maar hoe is het gesteld met de veiligheid van ons cultureel erfgoed? Wat zijn specifieke problemen? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het kennisinstituut van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft een afdeling Veilig Erfgoed die hierin adviseert.

De eeuwige spanning tussen wenselijk en verantwoord (deel 3)
Beveiligers en andere personen binnen organisaties leven vaak op gespannen voet met elkaar. Zwart-wit geredeneerd wil de ene groep alles achter slot en grendel en wil de andere onbelemmerd overal bij kunnen. Zowel de beveiliging als de rest van de organisatie kunnen slechts functioneren als die spanning is weggenomen. Er dient wederzijds begrip te zijn voor elkaars belangen en wensen. Vooral in de ICT veranderen die wensen razendsnel. Voor beveiligers is het de uitdaging die veranderingen bij te houden, zonder onnodige belemmeringen op te werpen.