April 2014

cov1404

De ‘tweede wereldtop’ in Den Haag (deel 1)
Strategic, Smart and Secure. Dat waren volgens president Richard E. Widup jr. van ASIS International de kernwaarden van de dertiende European Conference & Exhibition, die van 1 tot en met 3 april een kleine zevenhonderd geïnteresseerden uit tientallen landen naar Den Haag bracht. “De tweede wereldtop na de NSS”, aldus dagvoorzitter Arjo de Jong. Benadrukt werd dat innovatie noodzakelijk is om te overleven en alleen bereikt kan worden door intensiever samen te werken.

Onderzoek naar terugdringen van nodeloze alarmmeldingen
Alarmmeldingen hebben twee grote nadelen. Ze zijn meestal nodeloos en als dat niet zo is, is er vaak al sprake van een gevorderd incident. In opdracht van Jan Lavèn, programmamanager Bedrijvigheid, Innovatie & Veiligheid van de gemeente Utrecht, onderzoekt TNO hoe deze nadelen te verhelpen zijn. Het eindresultaat wordt volgens het instituut een ketengerichte aanpak, die landelijk en later zelfs internationaal te gebruiken zal zijn.

VEBON-protocol voor brandmeldverificatie uitgebreid
Vanwege het nieuwe Bouwbesluit zullen zo’n zestienduizend brandmeldinstallaties hun directe aansluiting op de brandweer verliezen. Er dient een abonnement op een particuliere alarmcentrale afgesloten te worden, die verifieert of er werkelijk brand is, alvorens de brandweer te alarmeren. Branchevereniging VEBON hecht er veel waarde aan dat de brandweer meldingen van PAC’s zeer serieus blijft nemen. Dat lukt alleen als de filterfunctie goed werkt. Om dat laatste te borgen is in 2012 samen met Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars een protocol met eisen opgesteld. Onlangs verscheen hiervan een verbeterde versie.

OMS Challenge: app tegen ongewenste brandmeldingen
Het terugdringen van ongewenste automatische brandmeldingen is een serieuze zaak, maar als je het bedrijfsleven wilt meekrijgen in die missie moet je het wel een beetje leuk verkopen. Dat doen ze in de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Met een theaterprogramma en een competitie-element via een internetapp, worden bedrijven en instellingen op laagdrempelige wijze gestimuleerd zich in te spannen om het aantal loze brandmeldingen terug te dringen. En met succes, want na een eerste geslaagde pilot in januari krijgt de ‘OMS Challenge’ op 24 april een vervolg met een tweede bijeenkomst voor zevenhonderd vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en zorginstellingen. Het succes van het programma levert zowel de brandweer als de bedrijven tastbare winst op.

Veel veranderingen inspectie brandbeveiligingsinstallaties
Wie betrokken is bij het ontwerp, aanleg en/of onderhoud van vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) heeft hier direct mee te maken: certificatie en inspectieschema’s. Er is de afgelopen tijd nogal wat veranderd in de wijze van onderhoud en inspecteren van deze installaties. Deze wijzigingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. De oude schema’s waren als schema niet onder accreditatie en daarnaast is er natuurlijk het voortschrijdend inzicht en veranderende wetgeving die een nieuw schema rechtvaardigen. Maar wat is er nu eigenlijk veranderd en wat is de relatie tussen een inspectiecertificaat en een installatie- of een onderhoudscertificaat?

Brandveiligheid ingewikkelde opgave in de ‘verticale stad’
Het is het jongste paradepaardje van de Maasstad: ‘De Rotterdam’, het grootste multifunctionele woon-werkcomplex van Nederland aan de oever van de Nieuwe Maas. Binnenkort zullen ruim vijfduizend mensen wonen en werken in deze ‘verticale stad’, die een combinatie is van wonen, kantoorfunctie, hotel, retail en horeca. Het moet het kloppend hart van de Kop van Zuid worden, maar in de plan- en bouwfase deed De Rotterdam vooral de harten van brandveiligheidsexperts sneller kloppen. Want het realiseren van een passend brandveiligheidsniveau in het grootste gebouw van Nederland was een ingewikkelde uitdaging.

Bedrijven na brand lange tijd dicht, vaak voorgoed
Een effectieve, gestructureerde organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) zorgt binnen een bedrijf of instelling voor een veilige en gezonde werkomgeving. De inzet van bedrijfshulpverleners kan zelfs voorkomen dat een onderneming gedwongen wordt om na brand zijn deuren voor korte of lange tijd te sluiten. BHV kan van groot belang zijn voor de bedrijfscontinuïteit.

Vluchtveiligheid versus inbraakbeveiliging
Het beschermen van een mensenleven is de verantwoordelijkheid van gebouwgebruikers. In scholen, theaters en andere publieke ruimtes is het noodzakelijk de nodige voorzieningen te treffen tegen paniek als gevolg van brand of andere noodsituaties. Dit vereist onder andere dat alle uitgangen naar buiten open moeten draaien, al geldt op deze eis een aantal uitzonderingen. Ook moeten de uitgangen zijn voorzien van nood- of paniekbeslag om ervoor te zorgen dat iedereen de deuren altijd van binnenuit onmiddellijk kan openen. Belangrijk bij elektromechanische sloten is dat in geval van stroomuitval de vluchtweg mechanisch gegarandeerd blijft.

‘Een kwestie van gezond boerenverstand’
Veel security managers hebben het vak in de praktijk geleerd. Want een goede opleiding was er een jaar of twintig geleden nog niet. Dat je desondanks veel kan bereiken bewijst Ron Meijer van Agrifirm, die in deze editie de VBN-er van de maand is. Begonnen als surveillant met bouvier, klom hij op tot eindverantwoordelijke voor de beveiliging bij twee multinationale concerns.

Preventiespecialist politie wordt voorzitter VEB
De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) heeft Stan de Krom benoemd tot voorzitter. Hij is de opvolger van Paul van der Velde, die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Donderdag 27 maart droeg het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering de voorzittershamer over aan de man die nog namens de politie aan de wieg van de huidige kwaliteitsregelingen heeft gestaan.

‘Gezamenlijk ontwikkelen leidt altijd tot 1+1=3’
Serious gaming, (cyber) incident experience en real-time intelligence zijn enkele van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de labs van de nieuwe HSD Campus in Den Haag. Het is het hoofdkwartier van The Hague Security Delta dat zich profileert als het landelijke innovatiecentrum voor het veiligheidscluster. Hoofdtaken zijn het stimuleren van innovatie, het bundelen van kennis en het steviger op de kaart zetten van Den Haag als wereldcentrum voor veiligheid. Sinds 15 maart is de dagelijkse leiding in handen van Ida Haisma.

Innovatieve technologie voor beveiliging grote evenementen
Tijdens de rondom de Nuclear Security Summit georganiseerde Security Innovation Expo toonden twintig exposanten in de NSS Innovation Room op de campus van The Hague Security Delta in Den Haag innovatieve beveiligingstechnologieën die tijdens grote evenementen kunnen worden ingezet zoals real-time intelligence tools voor de bereden politie, mobiele wegafzettingen en virtuele trainingsomgevingen. De expositie, georganiseerd door de NCTV, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Den Haag, werd op de vrijdag voor de Nucleair Security Summit van start ging geopend door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Veiligheid in de thuiszorg vaak een ondergeschoven kindje
De meeste mensen komen in de participatiemaatschappij vroeg of laat in aanraking met thuiszorgorganisaties. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar door de hoger wordende leeftijd met bijbehorende gebreken ontstaan problemen die vaak niet voldoende professioneel worden aangepakt. Er is onvoldoende oog voor de veiligheid van cliënten en eigen personeel, terwijl de juiste oplossingen zeker voorhanden zijn.

Netwerkbeveiliging wordt een eeuwig kat-en-muis-spel (deel 3)
Het wereldwijd toegankelijk maken van netwerken is handig voor gebruikers, maar een bijna onoverwinnelijke uitdaging op beveiligingsgebied. Vormden aanvankelijk alleen hackers een dreiging, tegenwoordig dragen klanten en eigen medewerkers net zo hard bij aan het grote aantal ICT-incidenten, dat organisaties tientallen miljarden euro’s aan schade berokkent. Verder zijn veel computergebruikers zich er niet van bewust dat hun PC of smartphone misbruikt wordt om organisaties aan te vallen.

Terugblik op Spaanse vakbeurs SICUR in Madrid
De Spaanse vakbeurs SICUR bracht eind februari een compleet overzicht aan producten en diensten op het gebied van beveiliging en veiligheid bij elkaar in drie beurshallen van het IFEMA-beurscomplex in Madrid. De negentiende editie van de beurs was een stuk kleiner dan voorgaande edities, maar trok desondanks duizenden bezoekers. Op de beursvloer voerden camerasystemen en brandbeveiliging de boventoon, maar er was ook aandacht voor toegangbeheer, inbraakbeveiliging en er waren diverse wapenleveranciers aanwezig.