December 2007

cov0712

Security in de lijn: de strategische oriëntatie
De security manager komt niet meer weg met het indienen van een investeringsverzoek op basis van een risicoanalyse met bijbehorend beveiligingsplan. Claims dienen tegenwoordig goed gedocumenteerd in de vorm van een business case te worden aangeboden om een kans van slagen te maken. Belangrijk is te bepalen op welke wijze security een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de missie en visie van de organisatie om van daaruit verder te bouwen.

Victimologie en security management
De victimologie richt zich op de rol van slachtoffers van criminaliteit. Van hulpverlening en nazorg tot herstelrecht, het inschatten van de kans slachtoffer te worden binnen een bedrijf of organisatie en het recht op een veilige werkplek. Hoe kan de security manager deze wetenschap benutten in de dagelijkse praktijk?

Overzicht vakbeurzen in 2008
Safety & Security Amsterdam staat op de agenda voor april 2009. Komend jaar vindt in april in de RAI de eerste editie plaats van de aan de beurs gekoppelde SSA Conference. Naast een aantal interessante vakbeurzen in Nederland, staan voor 2008 diverse grote internationale vakbeurzen op de agenda, waarvan Security Essen in oktober de belangrijkste is.

Congres over brandveiligheid zorginstellingen
Een brand in een zorginstelling kan desastreuze gevolgen hebben. Afgelopen jaar zijn er voldoende voorbeelden geweest in de praktijk: een brand in een operatiekamer door een lekkende zuurstofslang, een brand in een energievoorzieningencentrum en een steekvlam in een patiënte door het verkeerd aansluiten van een kooldioxideslang. Tijdens een congres van AT Osborne werd onlangs ingegaan op de verantwoordelijkheden van zorginstellingen inzake brandveiligheid.

Het opstellen van een kwalitatieve risicoanalyse (deel 4)
Bij het uitvoeren van een bruikbare risicoanalyse is het belangrijk dat wordt gekeken naar de samenhang tussen belang, dreiging en weerstand. Hierbij zullen ‘rest’ risico’s moeten worden geaccepteerd. Cruciaal is dat het lijnmanagement is geïnformeerd over deze risico’s, aangezien zij verantwoording dragen voor het te voeren beleid, niet de security manager.

Regels brandveiligheid uniform én soepeler (deel 3)
Gebouwen dienen te voldoen aan landelijke regels ten aanzien van de brandveiligheid. Voor het gebruik van gebouwen dient echter veelal ook een vergunning te worden aangevraagd. Elke gemeente kan hieraan eigen eisen verbinden, wat onduidelijkheid en zelfs rechtsongelijkheid in de hand werkt. Het uniforme ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’ moet een einde maken aan de lokale verschillen. Bovendien vervalt voor 80 procent van de gebouwen de vergunningplicht. De invoering is diverse malen opgeschort, maar staat nu gepland voor halverwege 2008.

Virtuele hekken rond Goudse bedrijven
Met veertig camera’s zijn rond de gebouwen op bedrijventerrein Goudse Poort virtuele hekwerken gecreëerd. Zodra iemand zo’n virtueel hekwerk op een verdacht tijdstip passeert, ziet de centralist van het beveiligingsbedrijf wat er aan de hand is en kan hij naar gelang de situatie de beveiligingssurveillance of politie waarschuwen. Het camerasysteem vormt een belangrijke fase in een project dat het wat verpauperde Goudse Poort in acht jaar tijd tot de vijf populairste bedrijvenlocaties moet laten behoren.

‘Nooit bang geweest om kritiek te leveren’
Voor het eerst in twintig jaar sluit het Amsterdamse cabaretduo Lebbis & Jansen het jaar niet af met hun traditionele oudejaarsavondconference. Volgens het duo is dit om de routine te doorbreken. Dolf Jansen heeft een studie criminologie voltooid en is bovendien zelf werkzaam geweest als beveiliger. Bang om kritisch te zijn – in het theater, op radio of televisie – is Jansen nooit geweest. “Als ik mij moet beperken, kan ik mijn werk niet doen. Het is alles of niets.”

Veilig contant betalen in de supermarkt
Een veilige en efficiënte afhandeling van alle contante betalingen van de klant tot en met de bank. Dat is mogelijk met het gesloten en geïntegreerd cash managementsysteem dat door Gunnebo is ontwikkeld in samenweking met Fortis Bank en dat is uitgerold bij supermarktketen Jan Linders. Al het contant geld komt bij de kassa direct terecht in met inktpatronen beveiligde cassettes. Caissières beschikken niet langer over wisselgeld; dit wordt door het systeem met de klant verrekend. Op elk moment is bekend hoeveel geld in elke kassa op iedere locatie aanwezig is. En zodra het geld is afgestort in de kluis, wordt het bijgeschreven op de rekening van de supermarkt.

Winkelderving stijgt weer
Retailers in Nederland hebben afgelopen jaar 1,2 miljard euro verlies geleden door derving, goed voor 1,24 procent van de totale omzet. In 2006 bedroeg dit nog 886 miljoen, 1,2 procent van de totale omzet. Dat blijkt uit de Global Retail Theft Barometer, de eerste wereldwijde studie naar winkeldiefstal en derving in de retailsector.

Tracking & Tracing: een kwestie van samenwerken
Een gestolen auto opsporen is met een voertuigvolgsysteem een fluitje van een cent. Tenminste, als alle betrokken partijen goed samenwerken. Om dit te stimuleren, organiseert VEBON jaarlijks een congres over Tracking & Tracing, dat ditmaal op 27 november plaatsvond. Hoogtepunt was de uitreiking van de eerste kwaliteitscertificaten aan bedrijven die het hele traject van advies tot en met opvolging door een particuliere alarmcentrale kunnen verzorgen.

Beheer kwaliteitsregelingen naar private stichting?
De beveiligingsbranche werkt met een aantal certificeerbare kwaliteitsregelingen. Enkele belangrijke daarvan worden beheerd door het publiek/private Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In de ogen van de industrie krijgen deze regelingen echter te weinig aandacht. Bovendien zijn er signalen dat de grootste financiers van het CCV op korte termijn van de technische (lees: private) certificatieschema’s af willen. Daarom richten de private partijen de stichting Safety • Security • Quality op, die binnenkort alvast begint met het beheer van de niet bij het CCV ondergebrachte certificatieschema’s voor toegangbeheer, mobiele beveiliging en ontruimingsalarm en die voorbereidingen treft om de CCV-regelingen over te nemen.

Het effect van het Startpakket KVO-W
Ondanks alarmerende criminaliteitsontwikkelingen in de retail (totaal geschatte schadebedrag bijna een miljard euro per jaar) blijken winkeliers moeilijk warm te lopen voor een structurele aanpak van winkelcriminaliteit door middel van het Keurmerk Veilig Ondernemen – Winkelgebieden (KVO-W). In de regio Twente heeft de Stichting Criminaliteitsbeheersing Twente daarom in 2005 het initiatief genomen om in samenwerking met een groot aantal partijen een ‘Startpakket KVO-W’ te ontwikkelen om winkeliers actiever te laten participeren bij KVO-W projecten. Recent werd onderzocht of deze methode werkt, hoe effectief deze is en of er een landelijke uitrol mogelijk is.

ICT verandert beveiligingssector
Een aantal trends zorgt voor grote veranderingen in de beveiligingstechniek. Netwerken worden vanaf elke locatie toegankelijk. De functionaliteit van mobiele telefoons en PDA’s neemt voortdurend toe. Iedereen is permanent ‘online’. Steeds meer systemen kunnen standaard via IP communiceren en zo samenwerken met andere systemen en vanaf elke locatie worden beheerd.

Draadloos en intelligent koppelen van componenten
Iedereen kent de groene bordjes die bij brand de aanwezigen de weg naar de veiligheid wijzen. Maar geven die altijd de goede richting aan? Stel dat er brand is bij de nooduitgang? Een dynamisch ontruimingsysteem weet waar de brand is en houdt daarmee rekening bij het bepalen van de vluchtroute. Het is één van de innovaties waarmee het jonge, uit TNO voortgekomen bedrijf SOWNet Technologies zich bezighoudt. De hoofdactiviteit is ontwikkeling van een intelligent draadloos sensornetwerk.

Kwantum kiest voor integrale beveiliging
Bij detailhandelconcern Kwantum beschouwt men de beveiliging niet als iets aparts, maar als iets dat in het bedrijfsproces verweven behoort te zijn. Deze filosofie wordt nu vertaald in techniek, met de invoering van een op Cardax FT van Gallagher gebaseerd security management-systeem. Dit is stap voor stap uit te breiden om aan de soms eigenzinnige beveiligingsfilosofie van Kwantum tegemoet te kunnen komen.

Promotieonderzoek naar particuliere beveiliging
Op wetenschappelijk niveau is weinig tot niets bekend over de particuliere beveiligingsbranche. Er wordt wel vaak geoordeeld over de bedrijfstak, ook op hoog niveau, maar dat gebeurt niet altijd op grond van doordachte informatie. Bestuurskundige Ronald van Steden van de Vrije Universiteit in Amsterdam brengt hierin verandering met zijn proefschrift over de Nederlandse beveiligingsbranche waarop hij 20 december promoveert.

Speelexpeditie Yucatán Dierenpark Emmen beveiligd met camera’s Mobotix
Speelexpeditie Yucatán is de nieuwste attractie van Dierenpark Emmen. In de binnenspeeltuin kunnen maximaal 1500 kinderen spelen, klimmen, glijden en varen in Zuid-Amerikaanse boomhutten, een donker doolhof, een scheepswrak en een piramidetempel. De toezichthouders hebben zestien intelligente IP-camera’s van Mobotix ter beschikking om de veiligheid van de kinderen te garanderen. Elders in het park houdt één vandaalbestendige Mobotix-camera een oogje in het zeil op het nachtverblijf van de olifanten.