December 2009

cov0912

Beveiligen op basis van ambitie
De noodzaak van het adequaat organiseren en aansturen van beveiliging wordt vaak onderschat. Hierdoor is het zicht van organisaties op de prestaties, het rendement en de kwaliteit hiervan meestal beperkt. Ook staat beveiliging nog te vaak los van de feitelijke bedrijfsvoering van organisaties en wil men met ‘de technologie van morgen’ ‘de dreiging van gisteren’ bestrijden. Om security professionals te helpen bij het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn en een strategisch security management ontwikkelt COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement samen met KMO-consult het ‘Security Ambitie Model’.

Meer publieke taken naar particuliere beveiligers
De koudwatervrees is nog niet geheel verdwenen, maar het structurele wantrouwen van politiek en overheid in particuliere beveiligingsdiensten lijkt voorbij. Dat viel tijdens de viering van het zeventigjarige jubileum van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) op te maken uit inleidingen door prominenten als de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen en secretaris-generaal Joris Demmink van Justitie. De branche lijkt een goede toekomst tegemoet te gaan met steeds meer taken op het gebied van openbare veiligheid.

‘Veiligheid moet zichtbaarder worden’
‘Werk in uitvoering’ was het centrale thema tijdens het Nationale Veiligheidscongres dat 10 november plaatsvond in het Haagse World Forum Convention Center. Prominenten als minister Guusje ter Horst, directeur-generaal Veiligheid Dick Schoof en de voormalige burgemeester van Londen, Ken Livingstone, benadrukten dat het bij veiligheidsbeleving niet alleen om feitelijke cijfers gaat. Want hoewel het steeds veiliger wordt, blijkt de burger het tegendeel te ervaren.

Nederlandse klant steelt het meest
Nederlandse retailers hebben het afgelopen jaar 580 miljoen euro verloren door diefstal door klanten. Dat is 48,5 procent van de totale derving van 1,2 miljard euro. Nederlandse klanten stelen daarmee het meest in West-Europa. Dat blijkt uit de Global Retail Theft Barometer, een wereldwijde ‘diefstalbarometer’ die jaarlijks wordt gepubliceerd.

Winkeliers ervaren toenemende criminaliteit
Het wordt veiliger in Nederland en de criminaliteit neemt af. Dat zegt de voor veiligheid verantwoordelijke minister van BZK. Winkeliers merken daar echter weinig van, meent Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland. “Vorig jaar zagen we al een kentering en sindsdien stijgt de criminaliteit in winkels enorm. Zowel in aantallen als in schadebedragen.”

Stoomcursus voor VKB-adviseurs
De subsidieregeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ is onverwachts populair. Al ruim drieduizend ondernemers maken gebruik van de mogelijkheid om hun winkel of bedrijf te laten beveiligen, waarbij tot tienduizend euro subsidie verkregen kan worden. Een voorwaarde is dat eerst een beveiligingsscan wordt opgesteld door een onafhankelijke veiligheidsadviseur. Omdat niet alle adviseurs voldeden aan de opleidingseis organiseert SOBA Security Opleidingen voor een aantal van hen een spoedopleiding, waarbij met een behoorlijke diepgang wordt ingegaan op inbraakbeveiliging.

Ieder heeft zijn taak in dervingbestrijding
Vanuit het Benelux-hoofdkantoor van A.S. Watson in Renswoude worden de ongeveer 1500 winkels van Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris geleid. Én beveiligd. Voor dit laatste is VBN-er van de maand Wybren Vlaskamp verantwoordelijk. Samen met alle operationele afdelingen, benadrukt hij!

‘Teveel nadruk op statische veiligheid’
Beveiliging en veiligheid worden nog te vaak beschouwd als statische begrippen. Zo roept beveiliging bij veel mensen associaties op met het enkel beveiligen van personen en objecten, maar wordt voorbij gegaan aan de effecten die bijvoorbeeld persoonsbeveiliging kan hebben op mensen. Veiligheid wordt vaak uitgedrukt in statistieken: van het aantal branden tot het aantal fietsendiefstallen per jaar. Het is echter een dynamisch proces, waarbij met veel factoren rekening moet worden gehouden die elkaar allemaal kunnen beïnvloeden, aldus Uri Rosenthal, hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Leiden en tevens voorzitter van COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

CPTED als basis voor criminaliteitspreventie op voormalig cruiseschip
Op het binnenkort te openen multifunctioneel centrum De Rotterdam is de beveiliging gebaseerd op het beproefde CPTED-concept. Dit houdt kortweg in dat het ontwerp van de omgeving en de organisatie preventief werken tegen criminaliteit. Een extra moeilijkheidsfactor was dat de locatie, het voormalige passagiersschip SS Rotterdam, al bestond, zodat het preventieve effect vooral van de organisatie moest komen. Daarnaast was niet veel budget beschikbaar. Door iedere medewerker een ‘veiligheidstaak’ te geven en hem daarvoor te trainen, is binnen de gestelde kaders toch een hoog veiligheidsniveau bereikt.

IP-gebaseerd toegangbeheer voor alle kantoren Arriva
Openbaar vervoersbedrijf Arriva heeft naast het hoofdkantoor in Heerenveen veertig kantoren op busstations overal in Nederland. Om de toegang tot al deze objecten op afstand centraal te kunnen beheren, wordt een nieuw, op IP gebaseerd systeem geïnstalleerd. De eerste fase is inmiddels gereed, terwijl het project eind 2010 moet zijn afgerond. Gekozen werd voor Edge van HID Global in combinatie met Synergis van Genetec. Naast de mogelijkheid voor beheer op afstand via een standaard webbrowser, is het systeem compatibel met de passen en keyfobs van HID voor het on-board inlogsysteem voor buschauffeurs.

Echte innovatie steeds vaker op basis van IP
De beveiligingswereld is nog verre van digitaal. Toch is duidelijk dat digitaal en met name IP-technologie de toekomst is. Echte innovaties worden meer en meer direct gebaseerd op toepassing in IP-netwerken. Gezien de ontwikkelingen op de telecommunicatiemarkt is dat logisch, maar een oorzaak is ook dat met analoge techniek nu zo ongeveer het maximaal haalbare is bereikt. Voor wie verder wil integreren, nog meer flexibiliteit verlangt of meer pixels wil zien, is IP de enige optie.

Privaat toezicht met camera’s als twistpunt
Voor de toelaatbaarheid van cameratoezicht is volgens het College Bescherming Persoonsgegevens doorslaggevend of het belang van het cameratoezicht noodzake¬lijk en aanvaardbaar is in verhouding tot de belangen van anderen. In dit artikel wordt beschreven of het de gebruiker van de camera toegestaan is een gedeelte van de openbare weg in beeld te brengen. Verder wordt aandacht besteed aan jurisprudentie waarin de rechter – veelal in kort geding – gevraagd wordt het cameragebruik te verbieden.

Crowd Management staat of valt bij goede voorbereiding
Crowd Management is de methode om problemen met grote aantallen mensen te voorkomen. Wanneer van tevoren bekend is dat zich een menigte zal vormen, bijvoorbeeld voor een evenement, is pro-actief beleid een absolute voorwaarde. Er dienen voldoende begeleiders aanwezig te zijn en de locatie moet aan een reeks voorwaarden voldoen om het begin van ordeverstoringen in de kiem te kunnen smoren. Het is echter moeilijk om praktijkervaring op te doen met Crowd Management. Pinpoint kwam dit gemis tegemoet met een seminar, waarbij deskundigen op diverse terreinen ervaringen konden uitwisselen.

Red teaming is universeel toepasbaar
Het begrip red teaming stamt uit de tijd van de Koude Oorlog. Het rode team, in die tijd vaak het synoniem voor de Russen, had als taak het uitvoeren van aanvallen op het blauwe team. Red teaming kan worden gebruikt om de werking van getroffen beveiligingsmaatregelen te toetsen en om te kijken of beveiligingsmedewerkers de aan hun toebedeelde taken op de juiste wijze uitvoeren. Door vanuit het perspectief van de onderkende tegenstanders een ‘rood team’ de eigen organisatie te laten aanvallen wordt de werking van getroffen beveiligingsmaatregelen inzichtelijk.

Overzicht vakbeurzen in 2010
In de even jaren vindt een groot aantal internationale vakbeurzen plaats op het gebied van professionele beveiliging. Het Duitse evenement Security Essen in oktober is daarvan de grootste met voor de derde keer een Holland Paviljoen. Maar in 2010 vinden ook de jaarlijkse IFSEC, SICUR Madrid, Expoprotection in Parijs en Sicurezza in Milaan plaats. In Nederland staat in april onder meer de Safety & Security Amsterdam Conference en een informatiedag Alarm over IP op het programma. BEVEILIGING zet de meest voorname beurzen voor het komende jaar op een rij.