December 2013

cov1312

Kansen voor de technische beveiligingsbranche
De beveiligingsinstallateur staat onder een toenemende druk. Toch zien de distributeurs nog genoeg kansen zolang de installatiebedrijven maar open staan voor innovatie. Vooral voor wat betreft adoptie van internettechnologie. Dat bleek tijdens een in november door BEVEILIGING georganiseerde rondetafeldiscussie. De distributeurs hebben zich de afgelopen jaren tot technologiebedrijven ontwikkeld. Ze willen de installateurs graag helpen om sterker dan ooit uit de crisis te komen.

Derving kost retailers 1,2 miljard aan inkomsten
Nederlandse retailers zagen afgelopen jaar 1,4 procent van hun omzet in rook opgaan door derving: een inkomstenverlies van 1,2 miljard euro. Diefstal door klanten is verreweg de meest voorkomende oorzaak. Daarentegen wordt in Nederland minder gestolen door personeel ten opzichte van andere landen. Retailers wijten de toenemende derving aan de economische crisis en de toenemende georganiseerde criminaliteit. Dat blijkt uit de Global Retail Theft Barometer, die afgelopen maand werd gepubliceerd.

Mobiel banditisme grootste veiligheidszorg van detailhandel
Winkeliers investeren veel in criminaliteitspreventie. Maar zonder effectieve repressie bereikt men hooguit een verschuiving en verharding van de criminaliteit. De laatste tijd lijdt men vooral onder rondtrekkende bendes, die dankzij een breed werkterrein uit handen van de politie weten te blijven. Dat repressie zin heeft blijkt wel uit de inspanningen van de Taskforce Overvallen. Die is erin geslaagd om in enkele jaren tijd het aantal overvallen op winkels te halveren. Maar ook op andere terreinen valt nog veel winst te behalen, aldus secretaris Winkelcriminaliteit Jelger Zee van Detailhandel Nederland.

Brandvertragende feestversiering? Doe de brandproef!
Kerstversiering in winkels zorgt vaak voor een extra vuurbelasting. Vaak wordt het materiaal brandvertragend genoemd, maar dat geeft niet altijd zekerheid. De brandweer geeft wel voorlichting, maar controleert nauwelijks nog, ondanks dat bekend is dat veel kerstversiering niet deugt. Wie twijfelt kan het beste zelf een klein brandproefje doen. Maar voorzichtig, want sommige ‘brandvertragende’ versiering fikt echt als een fakkel!

Technische revoluties binnen beveiligingsmarkt
“The Cloud is de toekomst. En deze toekomst is al een paar jaar geleden begonnen.” Dat zegt Moshe Alkelai, oprichter, eigenaar en algemeen directeur van RISCO Group, een wereldwijd opererende Israëlische fabrikant van beveiligingsapparatuur. Sinds hij eind jaren zeventig als ingenieur in de elektronica afstudeerde houdt hij zich bezig met ontwikkeling van de nieuwste technieken op beveiligingsgebied. Zo behoorde hij tot de eerste fabrikanten die met passief infrarooddetectoren kwamen en bracht hij rond de eeuwwisseling al inbraaksystemen op basis van IP op de markt. BEVEILIGING sprak met hem in zijn kantoor nabij Tel Aviv over wat de beveiligingsmarkt de komende jaren staat te wachten aan technische revoluties.

‘De ultieme publiek-private samenwerking’
Live View is een uitkomst voor winkeliers, maar ook voor de beveiligingsector en de politie. Beveiligingsbedrijven kunnen er een effectiever product door leveren en de politie wint aan ‘heterdaadkracht’ sinds 112-meldingen vergezeld gaan van video. De initiator achter Live View is inspecteur Maarten van Poppel van de politie eenheid Zeeland – West-Brabant, die daarom in deze editie VBN-er van de maand is. Hij vertelt over de totstandkoming van Live View en de plannen voor de toekomst.

‘Alleen van verplichte normen voor inbraakpreventie kennen we de effectiviteit’
Iedere Nederlander kan tegenwoordig via een online plattegrond opzoeken hoeveel woninginbraken in de buurt hebben plaatsgevonden. Een effectief instrument in de strijd tegen de alsmaar stijgende inbraken? Nee, alleen een wettelijke verplichting om preventieve maatregelen in te bouwen heeft zin, zegt misdaadeconoom Ben Vollaard. “Het Bouwbesluit heeft gewoon goed gewerkt.”

Het belang van bedrijfskunde voor de security manager (deel 3)
Men moet op directieniveau aandacht voor security hebben, anders is een adequate invulling van security management niet mogelijk. Deze vaak gehoorde uitspraak in de kring van security professionals is volkomen juist. Althans als men verschillende volwassenheidsmodellen op het gebied van (informatie) security management moet geloven. Een haast universeel, maar uiterst belangrijk criterium is de wijze waarop de directie invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid met betrekking tot dit vakgebied. Een bedrijfskundige benadering van security maakt het mogelijk dit onderwerp op directieniveau te adresseren.

Recht en praktijk: de financiële toets als onderdeel van de pre-employment screening (deel 2)
Een financiële toets kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure voor bepaalde functies. Het geeft de nieuwe werkgever de kans om te onderzoeken of een kandidaat kwetsbaarheden heeft die hem, zodra hij in dienstgenomen is, rekruteerbaar maken of waardoor hij in de verleiding kan komen om op eigen initiatief onbevoegde handelingen uit te gaan voeren. De vraag is, bij het uitvoeren van een financiële toets, wat is toegestaan en wat kunnen de gevolgen zijn als iemand wordt afgewezen op basis van verkregen informatie uit een financiële toets?

De Aanvallers Methode van Operatie (deel 4)
De uitkomst van de red teaming oefening is kennis van en over de werkwijze van de tegenstander, de zogenaamde Aanvallers Methode van Operatie (AMO), waarmee de te beveiligen organisatie te maken kan krijgen. Hoe creatiever het ‘red team’ geweest is, en hoe minder beperkingen zij heeft meegekregen bij de oefening, hoe groter de kans is dat de toekomstige criminele methode van operatie ontdekt is voordat de organisatie er in de praktijk mee te maken krijgt. Nu het inzicht er na de eerste stap van de proactieve beveiligingscyclus is zal dat, zodat de security profiler weet waar hij mee te maken kan krijgen, in de tweede stap van de proactieve beveiligingscyclus aan het papier moeten worden toevertrouwd. De relevante AMO’s moeten beschreven worden.

Wat is een security manager nu eigenlijk?
Het vakgebied ‘security’ mag zich in toenemende mate verheugen op belangstelling op hbo-niveau. Zo’n vijf jaar geleden ging de LOI van start met een volledige hbo-opleiding Security Management. Mensen met uiteenlopende achtergronden begonnen aan dit avontuur en de opleiding hoopt binnen enkele jaren de eerste bachelors te kunnen afleveren. Tijdens een bijeenkomst eind oktober werd uitgebreid ingegaan op een aantal hete hangijzers binnen het vakgebied. Over de inhoud van de functie bijvoorbeeld.

Zeker weten wie je voor je hebt
Half november vond de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe Vereniging voor Biometrie & Identiteit. Tijdens het symposium ging aandacht uit naar techniek, maar ook naar organisatie en ervaringen met bestaande projecten. Wat een aantal jaren geleden nog futuristisch leek begint inmiddels gemeengoed te worden, al zal het nog wel even duren voordat meetbare menselijke kenmerken werkelijk alle deuren kunnen openen.

Door bezuinigingen meer agressie in de zorg
De forse bezuinigingen in de zorg hebben ook hun weerslag op de veiligheid. Steeds minder medewerkers moeten steeds meer patiënten helpen. “En dat vergroot het risico op agressie”, zegt sectormanager Integrale Veiligheid Louis Kooyman van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het fenomeen speelt in heel Nederland, wat naar voren komt tijdens het regelmatige overleg dat hij voert met zijn collega’s binnen het Platform Beveiliging UMC’s, waarvan hij voorzitter is.

De inzet van drones voor beveiligingsdoeleinden
Drone is de populaire benaming voor een onbemand vliegtuig. Er zijn modellen voor consumenten leverbaar, maar die zijn zeer beperkt in hun mogelijkheden. Voor professionele toepassingen zijn drones nodig die in Nederland onder de complexe en lastig na te leven regelgeving voor de luchtvaart vallen. Het betreft dan toestellen die langdurig, op grote hoogte en met grote snelheid kunnen worden ingezet. Het hierin gespecialiseerde bedrijf TrackSparrow vertelt over de mogelijkheden voor de beveiligingssector.

Vakbeurzen in 2014
Security Essen, IFSEC, Expoprotection, Sicurezza: in 2014 vinden weer een aantal grote internationale beveiligingsbeurzen plaats. In Nederland wordt op 5 juni in Amsterdam RAI de SSA Conference gehouden, waar tevens de VBN Securityprofessional van het jaar wordt gekozen. Begin april vindt in Den Haag de dertiende editie van de ASIS European Security Conference plaats, terwijl in maart de Dag van de Installateur is gepland en in juni de derde editie van SecuVak naar de Evenementenhal in Gorinchem verhuist.