Februari 2008

cov0802

Discutabele certificatie van alarm over IP
Leveranciers van netwerken die gecertificeerd zijn voor PIN over IP, kunnen een aanvraag voor gelijkwaardigheid indienen voor Alarm over IP. Dat vindt althans NCP Certificatie. Het gaat hier namelijk om netwerken die volgens de certificatie-instelling aan de regelgeving en prestatie-eisen voldoen van de in de alarmindustrie gebruikte AL1- en AL2-standaards. Invloedrijke organisaties als de NEN-normcommissie NEC 79 Alarmsystemen komen echter met gefundeerde bezwaren tegen het initiatief van NCP Certificatie.

Basis voor verplicht onderhoud van blustoestellen
Zogenoemde kleine blusmiddelen zijn essentieel bij het bestrijden van beginnende branden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door het Rijkstypekeurmerk, dat op ieder toestel aangebracht dient te zijn. Periodiek onderhoud is echter ook van groot belang en op dit gebied laat handhaving te wensen over. Om ernstige gevolgen door slecht onderhouden blustoestellen tegen te gaan, ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) samen met de leveranciers (VEBON), brandweer, verzekeraars en afnemers de beoordelingsrichtlijn REOB (Regeling Erkenning Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen) die nu gereed is voor accreditatie. De doelstelling is te komen tot een wettelijk verplicht keurmerk, dat alleen op blustoestellen mag worden bevestigd na adequaat onderhoud door een REOB-gecertificeerd bedrijf.

Private regeling voor cameratoezicht
Er komt een nieuwe regeling voor cameratoezicht. Dit initiatief van de door de beveiligingsbranche opgerichte stichting SSQ richt zich op leveranciers, installateurs en de alarmcentrales van waaruit de camerasystemen worden beheerd. De bestaande CCV-regelingen voor toezichtcentrales en camerasystemen komen mogelijk te vervallen nu deze wegens het uitblijven van een Algemene Maatregel van Bestuur – de minister van BZK heeft anders beslist – niet, zoals aanvankelijk was beloofd, opgenomen zullen worden in de Gemeentewet. Interessant is dat de nieuwe beoordelingsrichtlijn algemeen is en zich dus niet beperkt tot cameratoezicht op openbare plaatsen. Bovendien is iets bedacht om certificatie financieel aantrekkelijk te maken.

Verhoogd risico in helft grootste economieën ter wereld
Nederland blijft onverminderd een land voor (buitenlandse) investeerders om veilig zaken mee te doen, al is de kans op terroristische aanslagen reëel gebleven. Verzekeringsmakelaar Aon bracht voor 209 landen opnieuw de risico’s in kaart op de jaarlijkse ‘Political & Economic Risk Map’, die eind januari is gepubliceerd.

Van IPv4 naar IPv6
De huidige internettechnologie, gebaseerd op het Internet Protocol versie 4 (IPv4), loopt tegen een aantal beperkingen aan zoals het wereldwijd opraken van het aantal vrije internetadressen. Nieuwe technologie gebaseerd op het IPv6 protocol moet de problemen oplossen. Dat heeft ook consequenties voor organisaties die in toenemende mate gebruik maken van op IP-gebaseerde beveiligingsproducten. De overgang naar IPv6 wordt niet opgelegd zoals eertijds de wijziging van de netnummerindeling in Nederland naar een tiencijferig systeem, maar is de verantwoordelijkheid van iedere organisatie zelf. Verwacht wordt dat organisaties ergens tussen nu en 2015 zullen moeten migreren naar IPv6.

Securitas Systems wordt Niscayah
Het zal even duren voordat iedereen de naam kan onthouden. Maar Securitas Systems gaat vanaf eind maart door het leven als Niscayah. Het is een gewaagde stap om afscheid te nemen van het bekende merk Securitas. Voor de ‘technische tak’ betekent het echter promotie van het imago van ‘onderdeel van’ naar een zelfstandige en relatief grote speler in de wereldwijde markt van technische beveiliging.

‘Allround IP’ op IIPSEC
IIPSEC, de grootste vakbeurs op het gebied van IP-security in Europa, vond eind januari voor de zesde keer plaats in het Engelse Coventry. Tijdens het evenement is het overwegend cameratoezicht dat de klok slaat, maar op de beursvloer is een groeiend aanbod te vinden van IP-toepassingen voor toegangscontrole, gebouwbeheer, inbraakdetectie en audio.

Videobewaking voor vijf euro?
Bij sommige drogisterijen zijn webcams vanaf vijf euro te koop. Zijn deze te gebruiken als beveiligingscamera of als inbraakdetector? In principe wel, maar handig is het niet. Bovendien is de kwaliteit van dergelijke producten niet afgestemd op de eisen die aan beveiligingsapparatuur dienen te worden gesteld.

Maatregelen vaak niet afgestemd op risico’s
Een terrein rond een gebouw kan een extra beveiligingsschil vormen. De beveiliging dient dan wel adequaat te zijn. Dus afgestemd op dreigingen en risico’s. In de praktijk worden nog wel eens verkeerde keuzes gemaakt die leiden tot dure, maar weinig zinvolle voorzieningen. Ook terreinbeveiliging begint met nadenken.

Tijdelijk cameratoezicht rond Stedelijk Museum in Amsterdam
Bouwterreinen zijn gevoelig voor diefstal en vooral vandalisme. Een nachtwaker biedt soelaas, maar is met de hedendaagse werkplekeisen niet goedkoop. Een alternatief is tijdelijk cameratoezicht op het terrein. De aannemer die het Amsterdamse Stedelijk Museum renoveert en uitbreidt, koos voor een systeem van Spyke Security dat behalve camera’s ook felle schijnwerpers en hoornluidsprekers omvat. Vooral de laatste voorziening blijkt effectief om kwaadwillenden op andere gedachten te brengen.

Ondergrondse indringerdetectie
Er bestaan veel manieren om op terreinen indringers te detecteren. Toch zijn alle systemen in twee categorieën in te delen: ondergronds en bovengronds. De keuze is een kwestie van de plaatselijke omstandigheden, het budget en de risico’s.

‘Facility risico’s beleggen bij het facility management’
Goed management van de risico’s die een organisatie loopt moet op slechts enkele plaatsen worden belegd. Het facility management is daarbij verantwoordelijk voor de risico’s op facilitair gebied. Dat stelt prof.dr. Dries van Wagenberg die als bijzonder hoogleraar Facility Management is verbonden aan de Technische Universiteit Wageningen.

Voor en tegens van boven- en ondergrondse indringerdetectie
Terreinbeveiliging is slechts één van de mogelijke opties om bedrijven te beveiligen. Binnen terreinbeveiliging zijn veel verschillende maatregelen mogelijk. Een steeds vaker toegepaste maatregel is het detecteren van onbevoegde betreding van het bedrijfsterrein. Er zijn diverse manieren om deze detectie uit te voeren. De keuze voor een bepaalde wijze van detecteren is afhankelijk van factoren als geografische ligging, omgeving, aard van het bedrijf, gedrag van werknemers.

Expertisecentrum voor Security Intelligence
Het ontwikkelen van het vakgebied ‘security intelligence’. Dat is de doelstelling van de onlangs opgerichte stichting European Security Intelligence Foundation. De stichting richt zich onder andere door het aanbieden van opleidingen op security professionals met academisch werk- en denkniveau.

Oriëntatie op uitvoering van security projecten
De security manager adviseert in het aandeel dat security levert aan de resultaatdoelen van zijn organisatie. Voordat er projecten van start kunnen gaan om die security-bijdragen te realiseren worden er eerst alternatieven geformuleerd om tot de meest kosteneffectieve oplossing te komen. Voor de uitvoering van de projecten zijn tijd, geld en kwaliteit belangrijke aspecten. Hoe worden deze aspecten bepaald en bewaakt en hoe zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarvoor verdeeld?

Intelligent draadloos cameratoezicht in opkomst
Hoewel draadloze videotransmissie bepaald niet nieuw is, staat de technologie nog in de kinderschoenen. Het Amerikaans-Italiaanse Fluidmesh Networks heeft zich gespecialiseerd in zogenaamde mesh-netwerken. Hierbij wordt gewerkt met draadloze ‘intelligente’ zenders en ontvangers die automatisch de meest optimale route zoeken voor transmissie van onder andere camerabeelden. Als een link wordt verstoord, wordt zonder menselijke tussenkomst direct een alternatieve route gezocht.