Februari 2011

cov1102

Groot aantal activiteiten tijdens Safety & Security Amsterdam
Nog enkele weken te gaan en dan gaat in Amsterdam RAI het tweejaarlijkse evenement Safety & Security Amsterdam van start. Naast de presentaties van zo’n honderdvijftig exposanten wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd, waarvan vele voor het eerst. Het podium hiervoor is het nieuwe SSA Village. Hier omheen staan het opleidingenpaviljoen, het Preventieloket en het PAC-plein, waar particuliere alarmcentrales uiteenlopende informatie verschaffen. Voor alle belangrijke doelgroepen in de veiligheidssector worden seminars en workshops georganiseerd.

Political Risk Map: ondernemingsrisico toegenomen in negentien landen
Hoewel de economie wereldwijd over het algemeen weer aantrekt, blijft de onzekerheid groot voor het internationale bedrijfsleven. Verzekeringsmakelaar Aon en adviesbureau Oxford Analytica maken elk jaar de balans op van uiteenlopende politieke risico’s waarmee het bedrijfsleven wereldwijd te maken kan krijgen. Te denken valt aan overheidsbemoeienis, valutarisico’s, stakingen, rellen, oorlog en terrorisme. Deze risico’s worden inzichtelijk gemaakt via de ‘Political Risk Map’, waarvan in januari de achttiende editie werd gepubliceerd.

Vooruitblik Internationale Bouwbeurs 2011
De Internationale Bouwbeurs vindt plaats van 7 tot en met 12 februari in de Jaarbeurs Utrecht. Op de beursvloer onder meer aandacht voor hang- en sluitwerk, toegangscontrole, hekwerk en terreinbeveiliging en brand- en inbraakwerende materialen. BEVEILIGING zet alvast een aantal noviteiten op een rij.

Samenhangende maatregelen tegen criminaliteit op de bouwplaats
Bouwbedrijven lijden jaarlijks een schade van 115 miljoen euro door diefstal, vernieling en geweld op bouwlocaties. Met beveiligingsmaatregelen is een deel van deze schade te voorkomen. Het gaat daarbij echter om maatregelen waarvoor medewerking van diverse externe partijen noodzakelijk is. Daarom heeft brancheorganisatie Bouwend Nederland met deze partijen afspraken gemaakt en deze vastgelegd in een convenant. Ook de beveiligingsbranche is hierbij betrokken. Beveiligingsbedrijven die een bouwlocatie volgens de richtlijnen van het convenant beveiligen, zijn zo overtuigd van de effectiviteit hiervan, dat zij ‘no cure – we pay’ garantie geven.

Toonaangevende alarmcommunicatie voor IP-netwerken
De snelle opmars van internet en de daarbij behorende digitalisering van producten en diensten heeft zijn sporen nagelaten in uiteenlopende markten. Zo wordt muziek tegenwoordig niet meer op een schijfje gekocht in een winkel, maar (legaal) gedownload via een ‘internet store’. En zelfs menig beroepsfotograaf heeft geen filmrolletjes meer in huis. Mobiele telefoons zijn veranderd in multifunctionele smartphones die onmisbaar zijn geworden bij het onderhouden van tal van digitale ‘sociale netwerken’, zowel zakelijk als privé. Alle veranderingen hebben ook de beveiligingsindustrie niet onberoerd gelaten. Van cameratoezicht en toegangbeheer tot het doormelden van inbraak- en brandalarm: steeds vaker verlopen communicatie en beheer via IP. Chiron Security Communications is als fabrikant van IP-converters en bijbehorende software een voorloper op het gebied van alarmdoormelding over IP (AoIP).

In recordtijd 550 magneetkaartlezers vervangen
Het UMC Utrecht verving afgelopen maanden het complete systeem voor elektronische toegangverlening. Magneetkaartlezers maakten plaats voor moderne technologie op basis van Mifare Desfire. Men wilde in een zeer kort tijdbestek alle 550 lezers en ruim tienduizend passen vervangen. EAL in Apeldoorn durfde deze uitdaging aan en wist ondanks enkele kleine technische hoofdbrekens de deadline te halen. De komende tijd wordt het systeem in functioneel opzicht verder uitgebreid.

Inbraakbeveiliging is meer dan een certificaat verkrijgen
‘Ik heb een certificaat nodig voor mijn verzekeraar.’ Dat is nogal eens het argument als een particulier of bedrijf een beveiligingsondernemer voor een offerte benadert. Geen al te best argument, meent Willem van de Veere, die bij Uneto-VNI secretaris is van de vakgroep Beveiliging. Helaas gaat het vaak wel zo en zijn veel technische beveiligingsbedrijven een soort certificaatverstrekkers geworden. “Certificatie is goed”, benadrukt de secretaris, “maar er ontstaat een nieuwe, veeleisende generatie klanten die met de traditionele beveiligingsaanpak niet meer bediend kan worden.”

‘Geen dorre statistieken, maar inzicht in de mensen achter de cijfers’
Criminologisch onderzoek draait niet alleen om statistieken, maar om het geven van inzicht in de vragen wie de mensen achter de cijfers zijn. De verzamelde gegevens moeten leiden tot verklaringen van fenomenen en niet omgekeerd. Het is belangrijk dat criminologisch onderzoek licht werpt op de sociale omgeving van criminelen, hun contacten, dagelijkse ervaringen, dilemma’s, keuzes en uitingen en zo ingaat tegen stereotype opvattingen over misdaad en misdadigers. Dat stelt Dina Siegel-Rozenblit, als hoogleraar Criminologie  verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

‘Inbraakbeveiliging is vaak niet meer dan window dressing’
Voor de meeste VBN-ers is het de uitdaging om deuren hermetisch gesloten te houden. Maar bij Wim van den Hoogen is het precies andersom. Al 34 jaar bekwaamt hij zich in het openen van zwaar beveiligde deuren en kasten. En dat het liefst zonder schade aan te richten. Zelfs de kluis in een voormalige vestiging van De Nederlandsche Bank moest in deze VBN-er van de maand zijn meerdere erkennen. Van den Hoogen weet daarnaast als geen ander hoe het inbrekers zo lastig mogelijk kan worden gemaakt.

De toekomst op veiligheidsgebied
Recent vond het eerste Security Riskmanagement Event plaats, georganiseerd door Universiteit Leiden en Promundo. Het thema voor de dag was ‘Security 4.0’. Via presentaties en tafeldiscussies werd gekeken naar de toekomst en hoe deze er op veiligheidsgebied zal gaan uitzien. Centrale vragen waren: ‘Hoe werkt het nu eigenlijk met het veiligheidsgevoel?’, ‘Wanneer voelen we ons veilig en wat hebben we daarvoor nodig?’ en ‘Wat zijn het nut en de noodzaak van maatregelen?’. ‘Moeten en gaan we meer techniek toepassen?’ Kortom: hoe ziet beveiliging er in de toekomst uit?

De toegevoegde waarde van De Haagse Methodiek
De waarde van het incident maal drie gedeeld door de som van de O-, B- en E-maatregelen is gelijk aan incident beheersbaar afhankelijk van tijd voldoende. Voor velen zal dit overkomen als abracadabra, maar niet voor de bijna 2500 mensen die de afgelopen zeventien jaar deelnamen aan de Post-hbo-cursus DHM Security Management. Die herkennen in deze formule direct het E=MC2 op beveiligingsgebied. Ook al zeventien jaar probeerde mede-initiator Bert Duijndam hoofdredacteur Vincent Vreeken van BEVEILIGING over te halen om deel te nemen aan de cursus en in november ging hij dan eindelijk overstag. Dat heeft hij geweten. Je krijgt het papiertje dat toegang geeft tot het steeds vaker gevraagde RSE-keurmerk niet cadeau!

Vuistregels voor observatie door de rechter getoetst
De Privacygedrags¬code voor particuliere onderzoeksbureaus is op 28 oktober 2009 wederom voor een periode van vijf jaar goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Inmiddels heeft de rechter de Privacygedragscode een aantal keren als toetskader genomen om te beoordelen of een particulier onderzoeksbureau zich hield aan de vuistregels voor observatie.

Monopolies staan effectief cameratoezicht in de weg
‘Beelden spelen een steeds grotere rol in het veiligheidsdomein. Iedereen heeft een mobiele telefoon met camera en ook ondernemers, gemeenten en instellingen hangen camera’s op. Van kleine incidenten tot grote rampen zijn op dit moment beelden beschikbaar en de instanties die in Nederland waken over onze veiligheid, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de douane krijgen dagelijks beeldmateriaal binnen.’ Zo begint de ‘Roadmap Beeldtechnologie Veiligheidsdomein’ die is opgesteld door het adviesbureau DSP in opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Maatregelen tegen ladingdiefstal langs de weg
De strijd tegen de ladingdiefstallen in het wegvervoer is sinds het van kracht worden van het tweede convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector eind 2009 een nieuwe fase ingegaan. Dertien partijen hebben de hand aan de ploeg geslagen en 38 actiepunten opgesteld die er voor moeten zorgen dat Nederland Transportland met hoofdletters geschreven kan blijven. Er is intussen veel bereikt.

Bij hogere efficiency wordt veiligheid nogal eens vergeten (deel 1)
Van 19 tot en met 21 april vindt in Londen het jaarlijkse evenement Infosecurity Europe plaats. Van een vakbeurs is dit uitgegroeid tot een veelzijdig evenement met aan de lopende band workshops, debatten, seminars en netwerkactiviteiten. Tijdens een persconferentie in januari vaardigde een selectie van de deelnemende organisaties en bedrijven een spreker af, die inging op de nieuwste trends op het gebied van informatiebeveiliging.

Grenstoezicht: veiligheid en mobiliteit in balans
Beter, slimmer en sneller grenstoezicht is de missie voor de ontwikkeling van een nieuw concept voor grenstoezicht. Dit bestaat uit een visie over de toekomst van grenstoezicht, de richting naar de toekomst, de vormgeving van het nieuwe concept voor grenstoezicht via dertien bouwstenen die elk een innovatieve combinatie zijn van proces, mens, techniek en informatie en tot slot een transitieplan van nu naar 2015 en verder om het nieuwe concept voor grenstoezicht te realiseren.

Facilitair & Gebouw 2011
Particuliere beveiliging, hang- en sluitwerk, toegangscontrole, locker management, brandbeveiliging en cameratoezicht. Tijdens de dertiende editie van de vakbeurzen Facilitair en Gebouw afgelopen maand in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch was ruim aandacht voor beveiligingsproducten en -diensten. De beurs richt zich op facilitair managers en was dit jaar kleiner in omvang dan de afgelopen jaren.