Februari 2012

cov1202

‘Minder regeltjes en strengere handhaving’
‘Minder regeltjes en strengere handhaving.’ Dat was in het kort de strekking van een toespraak van VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes tot de leden van branchevereniging VEBON. Sommige van zijn uitspraken leidden tot gemengde gevoelens. Tenslotte ontleent een deel van de beveiligingsindustrie juist haar bestaansrecht aan ‘regeltjes’, want veel systemen en producten worden aangeschaft omdat zij verplicht zijn. Aan de andere kant zien de ondernemers ook wel in dat de maatschappij niet gebaat is bij ‘papieren tijgers’.

Aardige innovaties op Belgische vakbeurs New Security
Van 25 tot en met 27 januari vond in Leuven de vakbeurs New Security plaats. Een klein evenement, waar niettemin een groot deel van de distributeurs aanwezig is. Enkele hiervan zijn ook in Nederland actief. Verder was een aantal particuliere alarmcentrales aanwezig op de beurs die zich op alarminstallateurs richt. Er waren enkele opmerkelijke noviteiten te zien.

Tachtig procent diefstal uit musea door eigen personeel
Uit onderzoek van de FBI blijkt dat 80 procent van de diefstallen uit musea door medewerkers wordt uitgevoerd. Het is niet onderzocht, maar vermoedelijk is de situatie in Nederland niet anders. In dit artikel wordt een aantal casuïstieken besproken waaruit valt af te leiden dat de problematiek niet makkelijk te bestrijden is. Toch bestaan er relatief eenvoudige maatregelen waarmee veel effect is te bereiken.

Wettelijke mogelijkheden tegen ongewensten in musea
Bezoekers die onaangepast gedrag vertonen, lawaaischoppers of zwervers, een museum ziet hen liever gaan dan komen. Gedurende openingstijden zijn musea voor het publiek geopend. Betekent dit dan dat onwelkome lieden niet geweerd kunnen worden? Gelukkig niet. Ongewenste bezoekers kunnen worden geweerd met een combinatie van strafrechtelijke en privaatrechtelijke maatregelen. Een museum kan alleen optrekken tegen ongewenste personen, maar ook samenwerken met andere musea door een toegangsontzegging uit te reiken, die voor meerdere samenwerkende musea geldt. Als één van de musea in een bepaald gebied een verblijfsontzegging aan een overlastveroorzaker uitreikt, geldt deze ook voor de andere musea in het samenwerkingsverband.

Beveiliging in de stijl van een monumentale omgeving
Een Japanse toeriste laat zich fotograferen tegen een rustieke boom, een ouder echtpaar loopt hand in hand richting Paleis Het Loo. Het is een idyllisch plaatje; het lange wandelpad verlicht door de lage winterzon, een helderblauwe lucht en de schaduwen van oude bomen. Niemand zou vermoeden dat op dit pad vijf camera’s en gronddetectie een ieder die het paleis nadert nauwlettend in de gaten houden.

Beproefd concept wordt nog volop geïnnoveerd
Het detecteren van indringers op terreinen is een grote technische uitdaging. Apparatuur dient gevoelig te zijn om geen indringer te missen, maar mag niet reageren op weersomstandigheden en dieren. Een veel toegepaste techniek is microgolf, wat in de praktijk vaak ten onrechte radar wordt genoemd. Echte radar wordt overigens ook toegepast. Een fabrikant die gespecialiseerd is in deze systemen is het Italiaanse CIAS. Een kijkje in de keuken van dit bedrijf leert dat deze beproefde technieken nog lang niet zijn uitontwikkeld.

Onderzoek naar effectiviteit alarmering in woningen
Branchevereniging VEBON werkt samen met  de Universiteit Twente aan een onderzoek naar de effectiviteit van elektronische beveiligingsmaatregelen in woningen. Onderzocht wordt of alarmsystemen de kans op inbraak verkleinen en welke typen alarmsystemen het meest effectief zijn. Het einddoel is een continu kennisbank die door de beveiligingsindustrie en maatschappelijke partijen gebruikt kan worden om op woningen gerichte criminaliteit verder terug te dringen.

Hitech security uit Polen
Het voormalige Oostblok wordt wellicht niet direct met hitech geassocieerd, maar een bezoek aan de Poolse fabrikant van beveiligingsapparatuur Satel neemt dit vooroordeel snel weg. Niet alleen worden hoge kwaliteitsnormen en geavanceerde productiemethoden gebruikt, men speelt ook innovatief in op nieuwe eisen die de markt aan beveiligingsapparatuur stelt.

PKVW helpt bij ombuigen stijgende tendens woninginbraken
Om het aantal woninginbraken terug te brengen kwam de politie in 1995 met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Dit stelde bewoners en huiseigenaren in staat de kans op inbraak met soms wel 90 procent te reduceren. Helaas mocht de politie het project niet continueren. Het werd overgedragen aan de gemeenten, maar die gaan er op verschillende manieren mee om. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid beheert het keurmerk en spant zich in om gemeenten te stimuleren en te ondersteunen bij de uitvoering van het PKVW, waarvan de eisen onlangs weer zijn aangepast aan nieuwe inbraakmethoden.

Netwerkvideo na vijftien jaar nog lang niet uitontwikkeld
In 1996, om precies te zijn op 18 september 1996, presenteerde Axis Communications de allereerste netwerkcamera ter wereld. Hoewel aanvankelijk niet door iedereen even serieus genomen, bleken netwerkcamera’s na enkele jaren van ontwikkeling al gelijkwaardig aan analoge camera’s en kwalitatief toereikend voor beveiligingsdoeleinden. Ruim vijftien jaar later is het allang niet meer de vraag of, maar wanneer analoge camera’s definitief zijn verdrongen. Axis is uitgegroeid tot wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkvideo met duizend werknemers in meer dan dertig landen. In december vorig jaar werd op het hoofdkantoor in het Zweedse Lund een Experience Center geopend dat een overzicht geeft van de meest recente producten op de markt en hun toepassingen in de praktijk.

‘Het beste van twee werelden’
Beveiligingsapparatuur wordt meer en meer op ICT-netwerken aangesloten. Dat biedt diverse voordelen. In gebouwen is de infrastructuur dikwijls al standaard voorhanden. ICT-technologie biedt geavanceerde beheermogelijkheden. En productverbeteringen zijn vaak via eenvoudige firmware-updates te realiseren. Sommige technische beveiligingsbedrijven spelen hier handig op in, terwijl aan de andere kant ICT-bedrijven steeds vaker kansen zien op het gebied van fysieke beveiliging. Een bedrijf uit die laatste categorie is Venéco in Maasdijk.

Gastheer met het oog van een beveiliger
Het is het eerste, het oudste en volgens velen het leukste museum van Nederland. Wie Teylers Museum in Haarlem binnenstapt, waant zich terug in de tijd van Jules Verne. Kunstvoorwerpen, eeuwenoude uitvindingen en fossielen wisselen elkaar af in de monumentale zalen van het gebouw dat onlangs door het Kabinet is voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Hoofd Beveiliging en Facilitaire Zaken is Raymon Moore, die in deze editie VBN-er van de maand is.

Arjo de Jong benoemd tot Officier in Orde van Oranje Nassau
Arjo de Jong, ooit één van de eerste security managers, werd op 12 januari benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Niemand minder dan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie speldde hem de bijbehorende versierselen op. Dit artikel blikt terug op zijn dynamische carrière die begon bij de Rijkspolitie en die hem via het Koninklijk Huis, Heineken, Interseco en Ernst&Young naar zijn huidige betrekking als Head of International Security bij Anthos bracht.

‘Bewapende particuliere beveiligers op Nederlandse koopvaardijschepen pure noodzaak’
Particuliere beveiligers aan boord van onder Nederlandse vlag varende koopvaardijschepen zouden wapens moeten mogen dragen. Zeker gezien de toenemende zeer gewelddadige piraterij neemt de noodzaak hiervoor toe. “Piraten uit bijvoorbeeld Somalië kijken heel anders naar een mensenleven. Dat telt voor hen niet mee, alles is gericht op het verkrijgen van geld. Het zou ten behoeve van de Nederlandse koopvaardij een goede zaak zijn als particuliere beveiligers een gepaste rol krijgen in de verdediging van schepen, inclusief lichte dwangmiddelen en bewapeningsmogelijkheden”, aldus Wierd Koops, lector Maritiem, Marien Milieu en Veiligheidsmanagement op het Maritiem Instituut Willem Barentsz.

Leerschool voor grootschalige projecten met biometrie
De toevoeging van de vingerafdrukgegevens aan het paspoort is een voorbeeld van zeer grootschalig gebruik van biometrie. Deze technologie is daarmee niet langer voorbehouden aan specifieke hi-risk-toepassingen. Er zijn nog veel omvangrijkere projecten, zoals in India waar men bezig is ruim 600 miljoen inwoners te administreren met behulp van biometrie. Tijdens het laatste congres van het Nederlands Biometrie Forum ging het over dit soort projecten en over wat van de ervaringen daarmee geleerd kan worden.

De nieuwe ICT-risico’s van moderne bedrijfsvoering (deel 1)
Er komen steeds betere methodes om ICT goed te beveiligen. Toch groeit gelijktijdig het succes van cybercriminelen. Het MKB, ofwel 99,8 procent van alle bedrijven, blijft namelijk een groot potentieel slachtoffer, omdat men niet de juiste expertise in huis heeft. De op zichzelf goede richtlijnen zouden kunnen helpen, maar deze zijn intussen zo ingewikkeld en uitgebreid, dat alleen de grootste organisaties er nog mee uit de voeten kunnen. Ook het gebruik van privéapparatuur, zoals smartphones en tablets, biedt nieuwe kansen voor het hackersgilde. Zelfs netwerkprinters vormen af en toe een interessant ‘achterdeurtje’. Dit bleek tijdens de persconferentie voorafgaand aan de beurs Infosecurity Europe 2012, die van 24 tot en met 26 april plaatsvindt in Londen.

Terugblik op Facilitair 2012
Tijdens de veertiende editie van de vakbeurs Facilitair (18-20 januari) in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch was wederom ruim aandacht voor professionele beveiliging. Zo’n veertig exposanten toonden hun laatste beveiligingsproducten en -diensten op het gebied van particuliere beveiliging, hang- en sluitwerk, toegangbeheer, locker management, brandbeveiliging en cameratoezicht.