Januari 2007

cov0701

Gediplomeerd cameratoezicht
Eind december ontvingen zestien beveiligers het Landelijk Certificaat Cameratoezicht. Het gaat om centralisten van het Dienstencentrum Beveiliging in Utrecht, van waaruit onder andere zes winkelcentra en acht bedrijventerreinen worden geobserveerd. De nieuwe opleiding moet centralisten helpen om beelden pro-actiever en adequater te beoordelen, zodat het cameratoezicht optimaal kan bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen getroffen beveiligingsmaatregelen.

Leidraad tegen jatten van de baas
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft de leidraad ‘Selecteren op Safe’ gepresenteerd. Dit instrument is ontwikkeld om vooral kleinere detaillisten te helpen interne criminaliteit tegen te gaan. Het is een hulpmiddel dat tijdens sollicitatiegesprekken kan worden gebruikt om te voorkomen dat niet-integer personeel wordt aangenomen. In mindere mate is de leidraad ook binnen andere branches te gebruiken. Absolute zekerheid wordt overigens niet verschaft.

TNO Dag van de Maatschappelijke Veiligheid: Zoveel mogelijk veiligheid, zo min mogelijk last
Vrijdag 1 december hield TNO de ‘Dag van de Maatschappelijke Veiligheid, toezicht openbare ruimtes’ in Delft. De directeur van ADO Den Haag vertelde hoe de club in het nieuwe stadion cameratechniek gaat inzetten bij het handhaven van de veiligheid. De directeur van het Testcentrum Rijkswaterstaat besprak de techniek voor het vroegtijdig detecteren van ‘stenengooiers’. Andere lezingen gingen over het overheidsbeleid rond technieken die het toezicht in openbare ruimtes kunnen vergroten en evaluatie van ‘intelligent’ cameratoezicht bij de Spoorwegen.

Presentatie Basisboek Integrale Veiligheid
Onder de titel ‘beginselen voor samenwerken aan veiligheid’ vond op vrijdag 1 december in het stadhuis van Meppel een symposium plaats van de Nederlandse Vereniging voor Integrale Veiligheid, met als hoofdthema de landelijke introductie van het Basisboek Integrale Veiligheid.

Trigion opent AlarmServiceCentrale op 31 januari: Nieuwste PAC illustratief voor toekomstige markt
Eind januari wordt de nieuwe particuliere alarmcentrale van Trigion geopend. Behalve een uiterst modern, volgens de laatste Arbo-normen ingericht interieur, beschikt de ‘AlarmServiceCentrale’ in het hoofdkantoor te Schiedam over technologie en infrastructuur om tegemoet te komen aan de eisen die de markt de komende jaren zal stellen.

BT Global Services werkt met wereldwijd security management-systeem Securitas Systems: wereldwijd beheer van beveiligingssystemen
BT Global Services biedt ICT-diensten aan en gebruikt hiervoor een wereldwijd glasvezelnetwerk, dat gebruikt wordt door de grootste organisaties ter wereld. Calamiteiten kunnen dus zeer ernstige gevolgen hebben. Daarom wordt op beveiligingsgebied al het mogelijke gedaan. Niettemin kan het altijd beter. Op het moment is men bezig met vergaande integratie van alle beveiligingsmaatregelen op zowel fysiek als logisch gebied. Een belangrijke stap werd onlangs gezet met de ingebruikname van een wereldwijd ‘fysiek’ security management-systeem, ontwikkeld door Securitas Systems.

IP-technologie verandert strategie Panasonic
Dankzij breedbandinternet begint videobewaking op afstand de gewoonste zaak van de wereld te worden. Twee jaar geleden haakte Panasonic in op deze trend met de introductie van de I-Pro-serie. Recent werd deze uitgebreid met producten voor het topsegment van de markt. De technologie vereist wel een herziening van het distributienetwerk. Kennis van IP wordt voor leveranciers onontbeerlijk.

Een datanetwerk is nog geen CCTV-netwerk
Digitale videonetwerken maken een snelle opmars door. Een aspect dat daarbij optreedt, is dat kennis van video én van netwerken nodig is. Deze combinatie is vrij zeldzaam. Het gevolg is dat de complexiteit van een netwerk onderschat kan worden en nog al eens systemen worden gebouwd die niet optimaal functioneren of bijvoorbeeld slecht beveiligd zijn. Er bestaan standaards, maar veel fabrikanten geven daar hun eigen interpretatie aan, betoogt Peter de Konink, Product Manager van Optelecom-NKF.

Vooruitblik op IIPSEC 07
23, 24 en 25 januari vindt in het Engelse Coventry het evenement IIPSEC 07 plaats. Dit jaarlijkse initiatief van de IP User Group is bedoeld om technische beveiligingsondernemers warm te maken voor IP-technologie. Tachtig fabrikanten tonen hun nieuwste producten en organiseren seminars en workshops.

Vooruitblik op Facilitair & Gebouw 07
Op 17, 18 en 19 januari vindt in de Brabant Hallen in ‘s-Hertogenbosch de negende editie plaats van de vakbeurs Facilitair, die gecombineerd wordt met Gebouw. Van de 430 exposerende bedrijven houden zich er ruim dertig bezig met beveiliging. Helaas staan deze bedrijven niet gegroepeerd, zoals voorheen. De beurs Toegang+Controle is daarmee geschiedenis geworden.

Interview Astrid Scholtens, lector Crisisbeheersing: ‘Nog veel werk aan de winkel op het gebied van crisisbeheersing’
De lokale overheid dient meer inzicht te verkrijgen in het werkterrein van andere betrokken actoren bij een crisis, zodat de burgemeester, die bij een crisis feitelijk alleen over de openbare orde en veiligheid gaat, de juiste en weloverwogen beslissingen kan nemen. De burgemeester kan bijvoorbeeld een fabriek stilleggen, maar is over het algemeen onbekend met de financiële consequenties die zo’n actie kan hebben. Dat stelt Astrid Scholtens, die sinds 1 november is aangesteld als lector Crisisbeheersing aan de Politieacademie en het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra.

Interview Ronald Everaert, president Telindus
Telindus is een internationale leverancier van data- en telecommunicatienetwerken. Een bijzondere activiteit is realisatie van videobewakingsystemen. Begin dit jaar werd het bedrijf overgenomen door Belgacom, dat nog niet zo lang geleden juist een aantal beveiligingsactiviteiten afstootte. Gaat dit nu ook gebeuren met het specialisme videobewaking van Telindus? BEVEILIGING vroeg het Ronald Everaert, president en CEO van Telindus.

Arbocatalogus: aantrekkelijk voor particuliere beveiliging?
De nieuwe Arbowet, die per 1 januari 2007 van kracht is, heeft uiteraard ook gevolgen voor de beveiligingsbranche. De overheid wil de verantwoordelijkheden van werknemers en werkgevers verder vergroten. De branche dient een eigen arbocatalogus op te stellen die over maximaal drie jaar de huidige arboregels moet hebben vervangen.

De risico’s van mobiel werken
Er zijn nog maar weinig bedrijven die niet hebben te maken met mobiel (thuis)werken. Naast de talloze voordelen van het gebruik van laptops, PDA’s en USB-sticks, vormt het echter een extra risicofactor voor de beveiliging van bedrijfsgegevens. Bij multinational Stahl uit Waalwijk werkt zo’n 40 procent van de 1400 werknemers regelmatig thuis of mobiel. Risico’s ten aanzien van databeveiliging komen dan ook lang niet meer allemaal van buitenaf, maar juist van de eigen werknemer.

Intensivering civiel-militaire samenwerking
Het waarborgen van territoriale veiligheid, economische veiligheid, ecologische veiligheid, individuele veiligheid en politieke stabiliteit. Zo definieert het kabinet de nationale vitale belangen. Nederland moet voorbereid zijn om dreigingen tegen deze belangen te weerstaan. In juni werd het contract Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) formeel vastgesteld door het kabinet. Bij de civiele rampbestrijding is een grotere, soms zelfs leidende rol, voorzien voor Defensie.

Projectrisicomanagement: geen doel op zich, maar een tool
Risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten. In het eindrapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur (TCI) wordt dat erkend, maar de Tweede Kamer lijkt het soms minder te accepteren. Alle risico’s elimineren en ze honderd procent beheersen is een illusie, stellen ir. Suzanne van Kinderen en ir. Sjoerd Blokpoel, adviseurs van het onafhankelijke organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.