Januari 2009

cov0901

Militaire ervaringen met terreinbeveiliging
Defensiebreed zijn vele verschillende vormen van beveiliging in gebruik. Een hiervan is elektronische terreinbeveiliging. De Luchtmacht en de Marine zijn hiermee al sinds het begin van de jaren negentig vertrouwd. Bij de Landmacht worden de terreinen echter pas sinds enkele jaren elektronisch beveiligd. Drie defensiemedewerkers vertellen over hun ervaringen met terreinbeveiliging.

Praktische toepassingen van intelligent cameratoezicht
Intelligent cameratoezicht heeft de toekomst. Waar nu nog uit kostenoverweging alleen opnames worden gemaakt, kan straks ‘live’ op beelden worden gereageerd omdat centralisten dankzij de intelligente camera’s veel efficiënter zijn in te zetten. Voorlopig staat de technologie echter nog in de kinderschoenen en is het aantal bruikbare toepassingen beperkt. Het Milestone Integration Platform Symposium, dat in oktober plaatsvond in Kopenhagen, stond volledig in het teken van intelligent cameratoezicht.

‘Normalisatie is onmisbaar hulpmiddel voor meer veiligheid’
Ongelukken, rampen en aanslagen verstoren cruciale bedrijfsprocessen van private ondernemingen en publieke organisaties. De verstoring zou beheersbaarder kunnen worden als het veiligheids- en beveiligingsbeleid binnen organisaties meer vanuit dezelfde gedachte invulling krijgt. Ook internationaal gezien. Normalisatie kan hierbij een goede ondersteuning bieden doordat met externe partijen afspraken worden gemaakt vanuit een ‘all hazard approach’ waarbij veiligheid breed onder de loep wordt genomen. Reden voor het Nederlands Normalisatie-instituut NEN en Pinpoint Management & Consultancy om een symposium te organiseren.

‘Geen strafdifferentiatie op basis van etniciteit’
Leg straatboefjes geen gevangenisstraf op, maar laat hen in een boevenpak duidelijk zichtbaar voor iedereen plantsoenen aanharken. Dit zou een afschrikwekkende werking hebben op met name niet-westerse allochtonen, opperde politicus Geert Wilders twee jaar geleden. Geen goed idee, vindt Frank Bovenkerk, hoogleraar Criminologie aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. “Bij de strafmodaliteit dient geen rekening te worden gehouden met etniciteit, wel met de persoon van de verdachte. Het strafrecht is immers naar zijn aard individualiserend. Daarbij kan etnische achtergrond wel een rol spelen.”

Volledig IP gebaseerd systeem Geutebrück voor beveiliging PCM in INIT Amsterdam
Uitgeverij PCM betrok twee jaar geleden kantoorruimte in het markante INIT gebouw te Amsterdam. Het gebouw bestaat grotendeels uit glas, is licht, ruim en transparant. Het open karakter staat een adequate beveiliging niet in de weg. Een jaar geleden besloot de uitgever van onder meer vier landelijke dagbladen de bestaande beveiliging uit te breiden met cameratoezicht. Gekozen werd voor een volledig op IP gebaseerd systeem van het Duitse Geutebrück, een keus die mede werd ingegeven door de bijzondere lichtomstandigheden en de aanwezigheid van een uitgebreid IT-netwerk in het moderne gebouw.

Facilitair 09 – New Security 09 – IIPSEC 09
In januari vinden de vakbeurzen Facilitair & Gebouw, New Security (Belgie) en IIPSEC (Engeland) plaats. BEVEILIGING blikt vooruit op alledrie evenementen.

Atradius bespaart kapitalen met intelligent gebouw
Beveiliging kost geld. Beveiligingsmaatregelen bieden echter ook beheermogelijkheden die weer geldbesparend kunnen zijn. Vooral als ze geïntegreerd onderdeel uitmaken van elektronisch gebouwbeheer. In het nieuwe hoofdkantoor van kredietverzekeraar Atradius is zo’n geïntegreerde oplossing geïmplementeerd. Op grond van de ervaringen wordt dit op termijn uitgebreid naar alle 160 kantoren in de veertig landen waar de verzekeraar actief is. Daarmee zal de efficiency van het gecentraliseerde gebouwbeheer nog verder toenemen.

Inbraakinstallaties nog maar zelden gecertificeerd
Met het BORG-kwaliteitsdocument waarborgen leveranciers van inbraakbeveiliging de kwaliteit van de manier waarop alarminstallaties worden ontworpen, aangelegd en onderhouden. De NCP BORG-studiedag in Wageningen stond in het teken van verbetering en vernieuwing van BORG. NCP Certificatie organiseerde het symposium om tegemoet te komen aan vragen uit de markt over onder andere de VRKI, alarmverificatie en de mogelijkheden rondom alarm over IP.

Derde netwerkbijeenkomst NAVI in teken beveiligingsbewustzijn
De derde netwerkbijeenkomst van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) in de nieuwe Academiezaal van het Vredespaleis te Den Haag werd begin december bezocht door ruim tweehonderd security managers uit de vitale infrastructuur. De dag stond in het teken van het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn, zowel op het gebied van procesbesturingssystemen als op het gebied van ‘social engineering’, waar de menselijke zwakheden worden uitgebuit door kwaadwillenden.

Terugblik Sicurezza 2008
De Italiaanse vakbeurs Sicurezza sloot eind november het internationale beursjaar 2008 af. Ruim 28.000 security professionals wisten volgens opgaaf van de organisator de beurshallen in Rho (Milaan) te vinden. Het aanbod op de beursvloer was zeer gevarieerd met naast elektronische beveiligingstoepassingen ruim aandacht voor terreinbeveiliging, inhbraakdetectie, brandbeveiliging en publieke veiligheidsmaatregelen.

Voltijd hbo-opleiding Security Management
De nieuwe onderwijsinstelling Kenloo start in september in Apeldoorn een voltijds hbo-opleiding Security Management. Doelgroep zijn scholieren met vwo, havo of mbo4-diploma. De studenten worden opgeleid om als security manager te werken aan het borgen van de continuïteit van met name bedrijven die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur. Kenloo werkt samen met een aantal externe organisaties die docenten en faciliteiten voor praktijkopdrachten leveren. In dit artikel geven de initiatiefnemers een schets van de achtergronden, de inhoud en de doelstellingen van de opleiding.

Roep om coördinatie van beveiligingsopleidingen
De titel RSE wordt toegekend aan personen die beschikken over door de stichting Security Expert Register Nederland (SERN) gestelde opleidings- en beroepskwalificaties. Tijdens een door SERN georganiseerde studiedag bleek dat op het gebied van opleidingen in de beveiliging nog veel werk te verzetten is. Er is vooral behoefte aan coördinatie van bestaande opleidingen en invulling van ontbrekende leerstof om tot een sluitend traject van lager beroeps- tot en met universitair onderwijs te komen.