Januari 2012

cov1201

Cybercrime vormt nu grootste dreiging voor Nederland
Digitale spionage en digitale criminaliteit zijn de grootste digitale dreigingen waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd. Dit meldde minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie bij de presentatie van het eerste ‘Cyber Security Beeld Nederland’. In 2011 is een toename van incidenten geconstateerd, waarbij zowel overheden als private organisaties regelmatig doelwit werden van digitale spionage. De dreiging neemt intussen almaar toe.

Wetsvoorstel tijdelijk en flexibel cameratoezicht in openbare ruimte
In het regeerakkoord is opgenomen dat er meer cameratoezicht komt om overlast, agressie, geweld en criminaliteit directer en effectiever aan te pakken. Ter uitvoering van deze passage van het regeerakkoord is bij gemeenten, politie en openbaar ministerie geïnventariseerd hoe het instrument cameratoezicht op openbare plaatsen effectiever en efficiënter zou kunnen worden toegepast. Naar voren kwam dat er behoefte is aan mobiele camera’s die de gemeente flexibel kan inzetten ter handhaving van de openbare orde. Op basis van de huidige wetgeving is dat niet mogelijk, maar dat gaat veranderen als het aan minister Opstelten ligt.

Beveiliging is meer dan facilitaire dienstverlening
Voor beveiliging, schoonmaak en catering schakelen facility managers dikwijls externe dienstverleners in. Er wordt een Programma van Eisen gemaakt en vervolgens gaat men de markt op om tot een zo gunstig mogelijke deal te komen. De vraag is of deze situatie ideaal is. Kan een beveiligingsdienst op dezelfde wijze worden ingekocht als een schoonmaak- of cateringdienst? In zekere zin wel, maar er zijn ook redenen om dat niet te doen. Zeker waar het beveiligingsdiensten betreft. Het al of niet goed functioneren daarvan heeft namelijk naar verhouding een veel grotere impact op de organisatie van de opdrachtgever. Verder betreft het complexe materie, waarbij de kennis van de leverancier dikwijls onontbeerlijk is om tot een goede en efficiënte oplossing te komen.

Pilot met warmtebeeldcamera’s op groot spoorwegemplacement
Zeventig warmtebeeldcamera’s en veertig krachtige PTZ-camera’s waken sinds kort over het reusachtige spoorwegemplacement Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost. Het betreft een pilot om te onderzoeken hoe op een effectieve wijze ongewenste personen van het terrein geweerd kunnen worden. Op basis van de praktische bevindingen wordt het systeem voortdurend verbeterd om uiteindelijk landelijk uitgerold te kunnen worden. Het project is niet alleen in technisch opzicht een grote uitdaging.

Innovatieve integratie van opslag en server virtualisatie van Pivot3
Het Amerikaanse Pivot3 ontwikkelt innovatieve systemen voor het betrouwbaar redundant opslaan van camerabeelden. Door een integratie van storage en server virtualisatie hoeven niet steeds fysieke servers te worden toegevoegd aan grotere, complexe en snelgroeiende videosystemen. Hierdoor kan flink worden bespaard op de kosten, bijvoorbeeld doordat er minder softwarelicenties nodig zijn, er minder energie wordt verbruikt voor aparte servers en koeling en er minder rackruimte is vereist in serverruimtes. Een ander winstpunt is de vereenvoudiging van het beheer van opslagcapaciteit, terwijl deze altijd flexibel is uit te breiden.

Bosch breidt dienstverlening uit met alarm monitoring
Bosch beschikt over een communicatiecentrum dat diensten levert in twaalf landen. Ook in Nederland zijn twee vestigingen. Sinds kort beschikt de Nijmeegse vestiging over een vergunning voor het leveren van particuliere alarmcentralediensten. André Nederlof, die eerder voor SMC en Telavista werkte, gaat deze nieuwe activiteit vermarkten. Een uitdaging, want de vraag naar PAC-diensten neemt op het moment eerder af dan toe. Er zijn volgens hem echter genoeg kansen.

Wat biedt de opleidingenbranche in 2012?
De maatschappij verandert voortdurend. De beveiligingssector probeert de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. Daarvoor zijn adequate, op de praktijk afgestemde opleidingen nodig. Negen gerenommeerde aanbieders van opleidingen vertellen wat zij de markt in 2012 te bieden hebben, hoe educatie via een kwalificatiestructuur beter op functieprofielen aangesloten kan worden en wat op het gebied van beveiligingsopleidingen verbeterd zou kunnen worden.

‘Een security manager kan niet zonder netwerk’
Het is voor Shell van groot belang te weten wat er in de wereld gebeurt. Het olie-, gas- en chemieconcern is voor zijn grondstoffen namelijk in toenemende mate afhankelijk van ‘moeilijke’ gebieden. De VBN-er van deze maand, Nico den Boer, bezocht een groot aantal van deze landen in de twintig jaar die hij inmiddels voor Shell werkt. Als deputy vice president Corporate Security en security, strategy & assurance-manager coördineert hij onder andere security audits op locatie. De kunst daarbij is om op basis van één governance-structuur zo goed mogelijk de veiligheid te garanderen in landen met de meest uiteenlopende veiligheidssituaties.

Naast safety wordt security steeds belangrijker in chemische industrie
Het werken met gevaarlijke stoffen, zuren, explosieven: als er één branche is waarin veilig werken belangrijk is, dan is het in de chemische industrie. Jos Dingemans, speerpuntmanager Veiligheid, Gezondheid en Milieu van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) vertelt over veiligheid (safety) en beveiliging (security), en hoe security sinds enkele jaren een steeds belangrijkere plek inneemt in de chemische industrie.

‘Misdaad met misdaad vergelden is geen oplossing’
Strenger straffen leidt tot minder criminaliteit, is althans de mening van veel burgers en politici. Hierbij wordt gemakshalve vaak vergeten dat Nederland al strenge straffen kent en dat gedetineerden na hun straf weer terug zullen keren in de maatschappij. Een dader zou, afhankelijk van zijn daad, via actieve schuldbetoning aan het slachtoffer moeten worden geconfronteerd met de gevolgen van zijn handelen. Daar gaat een betere werking vanuit dan iemand op te sluiten, aldus Thomas Bianchi, emeritus hoogleraar Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Euromatec breidt uit naar Nederland
Het Belgische Euromatec, één van de oudste distributeurs van elektronische beveiligingsproducten, breidt uit naar Nederland. Vanaf april zullen bijna alle vijftig merken die het bedrijf vertegenwoordigt ook geleverd worden vanuit een vestiging in Oisterwijk bij Tilburg. Euromatec verkoopt apparatuur voor inbraak- en branddetectie, toegangbeheer en cameratoezicht en ontwikkelt ook zelf systemen voor inbraakdetectie.

Vooruitblik op vakbeurs Facilitair 2012
De vakbeurs Facilitair vindt van 18 tot en met 20 januari voor de veertiende keer plaats in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Op de beursvloer onder meer aandacht voor toegangbeheer, tijd- en aanwezigheidsregistratie, kluizen en lockers, sleutelbeheer, manbewaking en brandbeveiliging.