Januari 2013

01-VEI-01-COVER-def-lr[2]

In het januari-nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

Nationale politie officieel van start

Per 1 januari is de politie een landelijke organisatie geworden. De Nationale Politie wordt geleid door de minister van Veiligheid en Justitie, maar het lokale gezag bepaalt de operationele inzet, tenzij het kwesties van nationaal belang betreft. Doel van de reorganisatie is het verhogen van de efficiency en effectiviteit. Bijkomende voordelen zijn eenduidig beleid, verbeterde informatievoorziening en reductie van het aantal aanspreekpunten voor partijen die op landelijk niveau van de politie afhankelijk zijn.

CEO’s beveiligingsbedrijven over inkoopbeleid

De facility manager vormt een belangrijke schakel waar het gaat om de inzet van particuliere beveiligers. Maar de laatste jaren verandert de vraag, waarbij het er meestal op neer komt dat men minder wil betalen voor hetzelfde eindresultaat. De oplossing laten facility managers over het algemeen over aan de creativiteit van de aanbieders. Nu deze nauwelijks nog verder kunnen concurreren met uurtarieven, dienen zij zich met innovatie te onderscheiden. Hoe de bedrijven dat doen, beantwoorden vier CEO’s van de top vijf van particuliere beveiligingsorganisaties.

Beveiligingsopleidingen in 2013

De opleidingenmarkt in de beveiligingsector was tot nu toe sterk gefragmenteerd. Wie security manager wilde worden, diende zich zelf daarin te bekwamen en kon zich daarbij helpen door het volgen van allerlei cursussen van de meest uiteenlopende instituten. De laatste jaren wordt het beter. Op mbo- en hbo-gebied zijn volwaardige beveiligingsopleidingen ontstaan en het aanbod wordt steeds verder uitgebreid. Tegenwoordig kan het vak zelfs op wetenschappelijk niveau worden bestudeerd. Er liggen echter nog wel wat uitdagingen in het verschiet.

Geavanceerde beveiligingstechniek tijdens 3FM Serious Request

Tijdens de inzamelingsactie 3FM Serious Request in Enschede is innovatieve techniek ingezet ter ondersteuning van de hulpdiensten. Van 18 tot en met 24 december kon vanuit een tijdelijke meldkamer in het gemeentehuis precies worden bijgehouden hoe drukte zich op verschillende plaatsen ontwikkelde, waar hulpverleners zich bevonden en wat er zoal getwitterd werd.

Interview: Joop Verdonk, European Security Academy

Veiligheid is een van de essentiële disciplines binnen professionele organisaties. Daar past een goed opgeleide functionaris bij. Tot voor kort was het echter moeilijk om op hoog niveau de juiste opleidingen te vinden. Daar heeft onder andere Joop Verdonk van European Security Academy flink verandering in gebracht. Reden om hem in deze opleidingeneditie als VBN-er van de maand naar zijn visie te informeren.

Interview: Mark Mobach, lector in facility management

Beveiligingsbedrijven bewijzen zichzelf een goede dienst door mee te denken over gastvrijheidsconcepten en niet alleen gericht te zijn op de operationele uitvoering van hun beveiligingstaken, zegt dr. Mark Mobach, lector Facility Management aan Hanzehogeschool Groningen en universitair hoofddocent Facility Management bij de Wageningen Universiteit.

Vorderen van camerabeelden door de politie

Bij het vorderen van gegevens van bedrijven en instellingen blijkt dat camerabeelden tot de meest gevorderde gegevens behoren. De afgelopen tijd is hierover veel jurisprudentie verschenen, omdat niet geheel duidelijk was op basis van welke wettelijke bepaling camerabeelden door de politie gevorderd moesten worden. Voor de praktijk van bedrijven en instellingen, maar ook voor de politie is duidelijkheid van belang.

ALIA Security Day, Facilitair en New Security

Het onder burgers ontbreken van kennis over beveiliging vormt een groot maatschappelijk veiligheidsrisico. Dat was in het kort de slotsom van de eerste Security Day, een conferentie georganiseerd door de Belgische brancheorganisatie ALIA. Door het ontbreken van de kennis wordt men intussen steeds kwetsbaarder voor criminaliteit, omdat criminelen hun werkterrein verleggen naar sectoren die geen professioneel preventiebeleid voeren. Een verbeterde samenwerking tussen bij veiligheid betrokken professionele partijen, wordt op het moment als belangrijkste stap gezien om ook het preventiebewustzijn bij burgers te verbeteren.