Januari 2014

cov1401

Daling van criminaliteit, maar nog altijd ruim acht miljoen incidenten
Het aantal slachtoffers van criminaliteit en het aantal geregistreerde misdrijven vertoont een dalende trend. Dat valt af te leiden uit het 708 pagina’s tellende rapport ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’, waarin het CBS, WODC en Raad voor de Rechtspraak statistische informatie uit verschillende bronnen hebben gebundeld. Tussen 2005 en 2012 daalde het slachtofferschap met ruim een kwart. Toch werd nog altijd één op de vijf personen van boven de vijftien jaar in 2012 door een of andere vorm van criminaliteit getroffen.

Van kostenpost naar rendementverbeteraar
Volgens economen is de crisis op zijn retour. Toch hebben veel bedrijven het nog steeds zwaar. Er wordt flink bezuinigd. Ook op de kosten voor beveiligingsmaatregelen. Er wordt dan niet bij stilgestaan dat beveiliging, mits slim ingezet, juist kan bijdragen aan verhoging van de efficiency. Aanbieders prezen dit tot voor kort ook niet bepaald als unique selling point aan. Maar daarin komt verandering. BEVEILIGING vroeg de CEO’s van vijf grote particuliere beveiligingsorganisaties naar de mogelijkheden die zij zien om samen met opdrachtgevers het rendement van bedrijfsprocessen te verbeteren.

Opleidingen in het teken van verdere professionalisering
Wat is er in 2014 aan nieuwe opleidingen te verwachten? Wat wordt in bestaande opleidingen ingrijpend veranderd? Hoe ontwikkelt zich de vraag naar opleidingen op dit moment en komt die vraag van (potentiële) studenten of van werkgevers? BEVEILIGING legde deze vragen voor aan enkele toonaangevende opleidingsinstellingen op beveiligingsgebied.

Strenge beveiliging Winterspelen Sotsji
Tienduizenden militairen en politiemensen moeten de veiligheid garanderen tijdens de Olympische Winterspelen in het Russische Sotsji, die op 7 februari van start gaan en waaraan zesduizend atleten uit 85 landen zullen deelnemen. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen in het vakantieoord. Na twee zelfmoordaanslagen in Volgograd door moslimextremisten uit de Kaukasus wordt rekening gehouden met aanslagen, maar ook gewelddadige demonstraties vragen om aandacht.

Een extra dimensie voor cameratoezicht
De Regionale Toezicht Ruimte van de politie Noord-Holland heeft een nieuw beveiligingsplatform van Griffid geïmplementeerd om cameratoezicht te integreren in incidentenregistratie. Bijkomende voordelen zijn directe statistische informatie, zoals met welke camera’s de meeste incidenten worden geregistreerd, en de mogelijkheid om beelden direct door te sturen naar de BlackBerries van agenten op straat.

Beveiliging als permanent leerproces
De Nederlandsche Bank in Amsterdam behoort zonder twijfel tot de best beveiligde objecten van Nederland. Niet alleen dankzij de dikke muren rond de nationale goudschat, maar ook door geavanceerde profiling, strenge toegangsprocedures en vooruitstrevend getraind beveiligingspersoneel. Hoofd Bedrijfsbeveiliging is Johan de Paauw, die in deze editie VBN-er van de maand is. Hij hecht de meeste waarde aan investeren in de denkende mens.

Brug tussen wetenschap en praktijk
Risicomanagement is een praktisch vakgebied dat al dan niet bewust wordt toegepast door tal van beroepsgroepen. In de beveiliging wordt het vaak beschouwd als het vaststellen van het product van kans en effect. Risicomanagement gaat echter veel verder. Het wordt zelfs op wetenschappelijk niveau beoefend. Grootschalige projecten komen niet zonder gedegen risicomanagement tot stand. Het Genootschap voor Risicomanagement heeft onder andere als missie om binnen alle disciplines van risicomanagement bruggen te slaan tussen wetenschap en praktijk, zodat ieder kan profiteren van elkaars competenties. Jan Menno Nap is voorzitter van het GvRM.

Landelijk onderzoek naar mysterieuze storingen huisrookmelders
Vooral in de Randstad gaan op het lichtnet aangesloten rookmelders steeds vaker spontaan af. Als reden wordt gedacht aan netvervuiling, door onder andere regelbare led-verlichting en zonnepanelen. Aan de rookmelders ligt het niet, aldus de fabrikanten. Ook de stroomleveranciers wassen de handen in onschuld. Tijd voor onderzoek, vindt de brandweer. Want intussen sluiten steeds meer bewoners de in het Bouwbesluit verplicht gestelde rookmelders af om van het onnodige gepiep verlost te zijn.

Wat te doen aan geweld tegen hulpverleners?
Ondanks verscherpt beleid hiertegen, worden professionele hulpverleners nog regelmatig het slachtoffer van ernstig geweld. Dertig procent van de politieagenten wordt zelfs wel eens in de privésfeer bedreigd. De overheid verwacht intussen steeds meer dat burgers en bedrijven in afwachting van 112 zelf optreden bij incidenten. Maar hoe zit het dan met het risico op geweld? En hoe is dat geweld te voorkomen? Daarover ging de conferentie ‘Agressie tegen publieke dienstverleners’ van Stichting Maatschappij en Veiligheid.

Bedrijfsveiligheid onder een privatiserende handhaving
Bedrijfshulpverlening is een zware verantwoordelijkheid voor ondernemers. De overheid doet steeds minder aan handhaving, maar als het mis gaat wordt het getroffen bedrijf keihard ter verantwoording geroepen. Gelukkig zijn er dienstverleners met kennis van zaken. Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening ondersteunt deze sector met lesmateriaal, opleidingen en evenementen. 28 november vond het jaarlijkse congres plaats met aandacht voor onder andere de nieuwe brandveiligheidsregels.

Sneller slachtoffer door onzichtbare handicap
Honderdduizenden mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking of zijn zwakbegaafd. Aan de buitenkant zie je het niet. Ze worden dus vaak niet (h)erkend door de maatschappij en dreigen daardoor tussen wal en schip te vallen. Omdat mensen met een licht verstandelijke beperking niet altijd goed de bedoeling van anderen kunnen inschatten, zijn zij een makkelijkere prooi voor criminelen als inbrekers en overvallers.

Beveiliging winkelbedrijf met meerdere locaties lastige uitdaging
De rol van beveiligingsmanager binnen een groot winkelbedrijf is niet weggelegd voor bangeriken. Neem een willekeurige grote winkelketen in Nederland of België en denk eens na over hoe complex de verschillende locaties zijn. Van een megawinkel die zich aan de rand van een grote stad bevindt en 24 uur per dag geopend is tot aan een kleine plaatselijke winkel: iedereen staat voor dezelfde uitdaging. Iedereen beschikt op dezelfde locatie over verschillende soorten faciliteiten zoals een magazijn of opslagruimte, parkeerplaats, winkelpui en een personeelsruimte.

Vooruitblik op vakbeurzen Facilitair en Polyclose
De zestiende editie van de vakbeurs Facilitair vindt plaats van 15 tot en met 17 januari in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. De beurs is gericht op facilitair managers en inkopers uit onder meer onderwijs, gezondheidszorg, overheid en bedrijfsleven. Polyclose is een tweejaarlijkse vakbeurs op het gebied van raam-, deur-, zonwering-, gevel- en toegangstechniek. De zestiende editie van de beurs vindt van 16 tot en met 18 januari plaats in Gent.