Juli 2014

cov1407

Vernieuwd IFSEC toont vooral toepassingsmogelijkheden (deel 1)
Na 22 jaar is de IFSEC teruggekeerd naar Londen, waar het evenement afgelopen maand samen met onder meer de FIREX en Safety & Health Expo plaatsvond. Of het te maken heeft met de terugkeer naar de Britse hoofdstad is niet duidelijk, maar het aanbod op de beursvloer verschuift duidelijk naar op eindgebruikers gerichte oplossingen. Zelfs de voorheen in nieuwe modellen grossierende Aziatische camerafabrikanten leggen nu de nadruk op complete systemen voor bepaalde toepassingen. Technisch wordt het allemaal makkelijker gemaakt: er waren talloze IP-camerasets te zien die zelfs de grootste computerleek nog kan installeren.

Inbesteding beveiliging Rijk kost branche 500 banen en 45 miljoen omzet per jaar
De rijksoverheid wil ingehuurd facilitair personeel zoveel mogelijk vervangen door eigen medewerkers. Met dit zogenoemde inbestedingsbeleid wil men door bezuinigingen overtollig geworden personeel ‘werk-naar-werk’ kunnen aanbieden. Zo worden vijfhonderd particuliere beveiligers vervangen door gevangenbewaarders, die door de sluiting van negentien justitiële inrichtingen hun baan dreigen te verliezen. Hoewel het besluit al is genomen, leven er volop twijfels over de maatregel. En niet op de laatste plaats binnen de overheid zelf.

Beveiliger vindt nog steeds goed werk, ondanks crisis
De tijd dat men als particuliere beveiliger zo aan de slag kon is voorbij. Toch vindt nog altijd driekwart van de gediplomeerden binnen een half jaar een baan. De vraag naar beveiligers daalt weliswaar al enkele jaren, maar dat geldt ook voor het aantal leerlingen dat voor dit vak kiest. Positief is dat het er naar uitziet dat de daling vanaf 2014 zal afnemen. Maar dat verschilt weer per regio. Een beveiliger op niveau 2 is in het noordwesten van Nederland het beste af, terwijl werkgevers vooral in het noorden spekkoper zijn. Dit blijkt uit de nieuwste Arbeidsmarktmonitor van Ecabo.

Beveiligingsopleidingen krijgen betere aansluiting op marktvraag
Er verandert het nodige in het beveiligingsonderwijs. De zorg voor de aansluiting van opleidingen op de beroepspraktijk gaat van Ecabo naar de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Het accent verschuift van praktijk- naar theoretisch onderwijs. En er ontstaat steeds meer behoefte aan bijscholing. Om de inhoud van de opleidingen optimaal op de behoefte van de bedrijfstak af te kunnen blijven stemmen, wil de branche de regie over de opleidingen verder naar zich toe trekken. Een van de maatregelen is de oprichting van een vakschool. Deze gaat door de bedrijfstak belangrijk gevonden vakken doceren, die in het reguliere onderwijs niet of onvoldoende aan de orde komen.

Gert Askes van G4S Nederland over waardegedreven aanbesteden
Bij aanbesteding gaat het meestal om het vinden van de goedkoopste aanbieder voor invulling van een gedetailleerd omschreven programma van eisen. Behalve dat dit tot prijserosie leidt, worden hiermee ook de kennis en creativiteit van gespecialiseerde leveranciers grotendeels buiten spel gezet. Er lijkt echter een kentering op komst. In plaats van naar de laagste prijs wordt daarbij gezocht naar de beste oplossing binnen een vastgesteld budget. G4S Nederland haalde op deze wijze (een deel van) een grote opdracht van de NS binnen. CEO Gert Askes van G4S Nederland, dat 7500 medewerkers en 390 miljoen euro telt, legt uit wat een dergelijk concept zoal aan voordelen en uitdagingen voor de leverancier met zich meebrengt.

‘Juist de operator als mens kan de context beoordelen’
Als de effecten van camerabewaking worden bekeken, komen doorgaans vooral de technische functies aan bod. Maar wat in de uitkijkruimte gebeurt is minstens zo belangrijk, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Het onderzochte cameratoezicht in Rotterdam is bedoeld om commercieel aantrekkelijke én veilige uitgaansgebieden te creëren. Het personeel in de uitkijkcentrale richt zich dan ook met name op preventief toezicht. Maar daarbij blijkt het lastig om alle beoogde doelstellingen te bereiken. Het onderzoek van de Universiteit Utrecht biedt inzichten in de randvoorwaarden voor cameratoezicht dat positieve effecten heeft op de veiligheid(sbeleving) in stedelijke uitgaanscentra.

Het jubilerende EuroPAC over de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar
Alarmsystemen genereren in Nederland zo’n vier miljoen meldingen van inbraak per jaar. In ruim 90 procent van de gevallen is dat onterecht. Het is een taak van particuliere alarmcentrales om meldingen te controleren, alvorens de politie in te schakelen. Dat gaat zo goed, dat meldingen die doorgegeven worden met de hoogste prioriteit worden opgevolgd. De laatste jaren breiden de PAC’s hun activiteiten uit met zaken als videotoezicht, gebouwbeheer en het volgen van voertuigen. Het is een uitdaging geworden om de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van communicatie te blijven volgen. BEVEILIGING sprak met Will Spoor en André Jansen van het tienjarige EuroPAC over hoe dat gebeurt.

Cameratoezicht als dienstverlening
Securitas breidt haar dienstverlening uit met cameratoezicht. Beelden werden al uitgekeken vanuit de particuliere alarmcentrale, maar nu gaat het bedrijf ook systemen leveren. Dit gebeurt op basis van een leaseconstructie inclusief risicoanalyse, ontwerp, installatie, onderhoud en dienstverlening.

I-Watch dicht informatiegaten tussen publieke en private veiligheidszorg
I-Watch is een publiek-private samenwerking in noordoost Nederland die zich richt op cameratoezicht op publiek en privaat domein door nauw samenwerkende politie en particuliere beveiligers. Naast toezicht wordt in samenwerking met partners gewerkt aan innovatie. Het nieuwste is een app waarmee agenten op straat de camerasystemen kunnen raadplegen. Zowel live als opgeslagen beeld is op te vragen. Verder zijn beelden van bijvoorbeeld verdachte personen naar collega’s door te sturen.

Eerste hulp voordat seconden minuten worden
Als iemand door een incident overlijdt is dat dramatisch. Maar nog erger is het als het slachtoffer gered had kunnen worden door iemand die in de buurt was, maar dat niet wist. Om dat te voorkomen ontwikkelde de Stichting Landelijke SOS Alarm Hulpdienst een app. Iedereen kan deze op zijn smartphone installeren om in geval van nood naast 112 ook hulpverleners in de buurt te alarmeren. Deze kunnen dan eerste hulp verlenen in afwachting van de ambulance.

Integraal beveiligingsconcept voor dertig jaar
Het Rijksmonument waarin tot 2013 het ministerie van Economische Zaken was gevestigd, wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd om plaats te bieden aan een vijftal overheidsorganisaties met een ‘departementaal vertrouwelijk’ karakter. Bijzonder is dat de verbouwing, financiering en exploitatie voor maar liefst dertig jaar geheel uit handen gegeven is aan Facilicom, dat deze opdracht via een openbare aanbesteding verworven heeft. Uit beveiligingsoogpunt was het de uitdaging om de juiste balans te zoeken tussen openheid en geslotenheid, waarbij de maatregelen ondersteunend in plaats van belemmerend dienen te zijn.

‘De markt denkt soms veel te makkelijk over de beveiliger’
Particuliere beveiligingsorganisaties hebben soms op heel korte termijn veel extra personeel nodig. Ook komen er wel eens omvangrijke tijdelijke opdrachten binnen, of is er in de zomervakantie een tekort aan medewerkers. In die gevallen biedt uitzendorganisatie Consolid uitkomst. Deze leent beveiligers uit aan particuliere beveiligingsorganisaties, die op hun beurt de mensen bij een van de eigen opdrachtgevers stationeren. VBN-er van de maand Arno IJzerman geeft leiding aan de beveiligingstak van de uitzendorganisatie. Een baan met een maximum aan afwisseling.

Wat kost een brandveilige parkeergarage?
Brandveiligheid in parkeergarages is en blijft weerbarstige thematiek. De oplossing lijkt simpel: de systemen om beginnende branden snel te onderdrukken en de schade te minimaliseren zijn er, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Garagebeheerders zijn daarom terughoudend in de keuze voor dergelijke systemen, die vaak gelden als ‘gelijkwaardigheidsoplossingen’ aan brandcompartimentering. Welke mogelijkheden zijn beschikbaar? Het kwam allemaal aan de orde tijdens de praktijkdag ‘Brandveilige parkeergarages’ in Zwolle op 17 juni. Nieman Raadgevende ingenieurs organiseerde deze bijeenkomst in de coulissen van de Nationale Parkeerdag, die in het IJsseldeltacenter werd gehouden.