Maart 2013

cov1303

Proef met resultaatgericht uitbesteden
Het inzetten van particuliere beveiligingsbedrijven op basis van resultaatverplichting in plaats van inspanningsverplichting is goed mogelijk. Dat concludeert branchevereniging de Nederlandse Veiligheidsbranche op basis van een praktijkproef in Enkhuizen. Gedurende 24 weken werden toezichthouders van Schaaf Beveiliging ingezet met als doel de jeugdoverlast in het centrum van de gemeente te verminderen. Het beveiligingsbedrijf werd na afloop afgerekend op de behaalde resultaten: een bepaald percentage minder overlast, tevredenheid over de inzet van de toezichthouders en bekendheid over hun inzet onder de omwonenden.

Veilige migratie naar grootste rijksgebouw
Hoewel de nieuwe ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties pas in het najaar officieel geopend worden, heeft een groot aantal werknemers er hun kantoren al betrokken. Het complex met twee 146 meter hoge torens is het grootste rijksgebouw van Nederland geworden. Op de in totaal 131.583 vierkante meter bruto vloeroppervlak komen vijfduizend mensen te werken. De meesten hiervan hebben niet langer een vaste werkplek. Het flexwerken geldt echter niet voor vitale functies. Die zijn in extra beveiligde compartimenten gehuisvest.

Vooruitblik op Secura 2013
Beveiliging en veiligheid op en rond de werkplek. Dat zijn de hoofdthema’s van de tweejaarlijkse vakbeurs Secura, die van 20 tot en met 22 maart plaatsvindt in Brussel. Verdeeld over twee hallen tonen ruim 180 exposanten de laatste ontwikkelingen op het gebied van cameratoezicht, brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, toegangbeheer, hang- en sluitwerk en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Brandveiligheid justitiële instellingen zit in de lift
Het meerjarenprogramma voor intensieve aanpak van de brandveiligheid in justitiële inrichtingen is afgerond. Dat meldde staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in januari in een brief aan de Tweede Kamer. Teeven reageerde op het eindrapport van het onderzoek van vier rijksinspecties naar de brandveiligheid in particuliere justitiële inrichtingen in 2011 en 2012. De inspecties concluderen dat de gecombineerde inspanning van de inrichtingen zelf, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Rijksgebouwendienst hebben bijgedragen aan een sterke verbetering van de brandveiligheid in de sector.

Delft test tunnelveiligheidssystemen op modelspoor
De stationsomgeving van Delft is nu nog een kolossale bouwput, maar in 2015 rijden dagelijks tientallen treinen door een 2,3 kilometer lange tunnel het gloednieuwe ondergrondse station binnen. Tenminste, als het omvangrijke bouwproject volgens de planning verloopt. Aan de oplevering van de tunnelbeveiligingssystemen zal het in ieder geval niet liggen. Om vertraging door fouten en kinderziektes in de beveiligingstechniek te voorkomen, testen ProRail en aannemerscombinatie CrommeLijn al in de bouwfase alle beveiligingssystemen tot in detail. Daarvoor is in een bedrijfshal van Siemens in Zoetermeer het complete tunneltraject als modelspoor op schaal nagebouwd.

Openheid technologie vergroot mogelijkheden toegangsystemen
Met een toegangsysteem is tegenwoordig heel wat meer mogelijk dan alleen het openen van deuren. De oorspronkelijke functie van de elektronische sleutel blijft de basis, maar kan met talloze mogelijkheden worden uitgebreid. Een remmende factor is helaas nog vaak het gebrek aan compatibiliteit tussen beveiligingsystemen, maar dat gaat op termijn veranderen, verwacht René von Franquemont, EMEA Product Marketing Leader Access Control Systems van Honeywell Security Group. “Zowel de markt als de industrie zien de voordelen in van openheid van technologie.”

De snelle evolutie van de elektronische sleutel
Elektronisch toegangbeheer biedt al enorm veel extra mogelijkheden ten opzichte van een mechanisch sluitsysteem. De ontwikkelingen gaan echter nog veel verder de komende jaren. Vooral de smartphone gaat een rol van betekenis spelen. Enige voorzichtigheid is wel gepast. De elektronica en software worden zo snel ontwikkeld, dat het grondig toetsen aan veiligheidsaspecten bijna onmogelijk is geworden. Gebruikers van de Mifare Classic-card hebben de gevolgen hiervan de afgelopen jaren aan den lijve ondervonden.

Het lichaam als sleutel (deel 1)
Sommige visionairs voorspellen een tijdperk zonder traditionele metalen of elektronische sleutels. In de toekomst openen we deuren en starten wij machines en applicaties met onze vingerafdruk, iris of gezichtsafbeelding. Zo ver is het nog niet, maar biometrie wordt wel al in paspoorten toegepast om identiteitsfraude te bemoeilijken. Dit werkt sterk bevorderend op de acceptatie van de technologie. Daarbij wordt de benodigde apparatuur steeds accurater en breder en goedkoper verkrijgbaar. In deze serie wordt ingegaan op de voor- en nadelen van biometrie en op een aantal praktische toepassingen van de technologie.

Rechter toetst optreden recherchebureau aan normering PPO
Het komt regelmatig voor dat recherchebureaus voor de rechter gedaagd worden omdat zij onrechtmatig zouden hebben gehandeld jegens de onderzochte persoon bij het vergaren van bewijs. De praktijk wijst uit dat de rechter de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus (PPO) als toetskader gebruikt om te beoordelen of het optreden door de beugel kan. In dit artikel worden twee uitspraken uit 2012 besproken waarbij een recherchebureau zich niet aan de regels hield en veroordeeld werd tot het vergoeden van schade.

Beveiligen in de dynamiek van een totale metamorfose
De laatste oude gebouwen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gaan binnenkort tegen de vlakte. De nieuwbouw is al grotendeels gereed. De medische processen gaan intussen ongestoord verder. De VBN-er van deze maand, Ytzen Koppenol, zorgt er als unithoofd Beveiliging en BHV voor dat ondanks alle verbouwingen en veranderingen het veiligheidsniveau op peil blijft. De bedrijfsbeveiligingsdienst, die hij de afgelopen zeven jaar heeft vormgegeven, verandert intussen zelf ook. In plaats van alleen op incidenten te reageren en te posten op plaatsen waar niets gebeurt, stapt men over op informatiegestuurd beveiligen om incidenten voor te blijven.

Veiligheid zorgmedewerker beïnvloedt kwaliteit zorg
Hoewel veel zorginstellingen over goede beveiliging beschikken, is hiermee niet altijd te voorkomen dat zorgmedewerkers het slachtoffer van agressie worden. Daarom is zelfredzaamheid op dit gebied vereist. Het project Veiligezorg biedt daarbij de nodige ondersteuning in de vorm van onder andere informatie en begeleiding van beveiligingsprojecten. Nieuw dit jaar is een centraal meldpunt voor incidenten.

Incidenten voorkomen door proactieve beveiliging (deel 1)
Predictive profiling, ook wel security profiling genoemd, is tot op de dag van vandaag enigszins beladen. Maar misschien is het wel de enige proactieve methode van beveiligen waarmee incidenten voorkomen kunnen worden. Voorwaarde is dan wel dat de security professional het systeem kan doorgronden, opzetten en onderhouden. Dit vraagt om kennis van de proactieve beveiligingscyclus. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, is deze beveiligingsbenadering ook goed bruikbaar binnen het zogenaamde drie-poorten-model. Het maakt dan niet meer uit of de tegenstander de organisatie probeert aan te vallen via de fysieke, personele of logische poort. Normafwijkingen en het signaleren van verdachte indicatoren zorgen er dan voor dat de aandacht in een vroegtijdig stadium wordt getrokken. In een stadium waarin nog preventief kan worden ingegrepen.

Onveilig gedrag is niet met techniek te bestrijden (deel 2)
Onbekendheid met risico’s en dreigingen, is een dreiging op zich. Veel beheerders van informatiesystemen worden dagelijks het slachtoffer van aanvallen waarvan ze zelfs het bestaan niet kunnen vermoeden. Anderen denken goed beveiligd te zijn, zonder ook maar iets af te weten van de leverancier van die beveiliging. Intussen wordt hard aan technische oplossingen gewerkt, maar wordt de zwakste schakel vaak vergeten. En dat is de gebruiker van de ICT-systemen.

‘Meer aandacht voor alledaagse incidenten’
Mensen voelen zich de laatste jaren minder veilig, hoewel dit niet door een toename van het aantal incidenten of overvallen kan worden verklaard. Een gevolg is wel dat hulpverleningsdiensten zich gaan richten op en investeren in het voorkomen van risico’s die relatief gezien weinig voorkomen, stelt dr. Pieter Wagenaar, universitair docent Fysieke Veiligheid & Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Er zou meer aandacht moeten zijn voor de incidenten die zich elke dag voordoen in de directe woon, werk- en leefomgeving.”