Maart 2014

cov1403

Rechtszaak over bewapening beveiligers
Op 4 maart probeerde Brink’s Waardetransport via de rechter een wapenvergunning af te dwingen, nadat deze eerder was geweigerd door de politie en het ministerie van V&J. Met vuurwapens wil het bedrijf beveiligers van de gelddepots in staat stellen overvallers op een afstand te houden, zodat deze geen explosieven kunnen plaatsen om het compartiment met daarin de medewerkers op te blazen. Het werd een interessante politieke discussie, die in uitzonderlijke gevallen kan leiden tot een verdere ontmanteling van het geweldsmonopolie van de overheid.

Nuclear Security Summit, beveiligingsoperatie zonder precedent
Den Haag is als regeringscentrum en vestigingsplaats voor internationale instituties wel wat gewend als het om beveiliging gaat. Maar de veiligheidsoperatie die de residentie tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 maart te wachten staat, kent in ons land geen precedent. Om de tweedaagse wereldtop over nucleair terrorisme ongestoord te laten verlopen, wordt de grootste beveiligingsoperatie in de Nederlandse geschiedenis opgetuigd.

Beveiligers die permanent zijn voorbereid op het onverwachte
Als eerste locatie met ingehuurde particuliere beveiliging werkt het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie in Petten met RHSO-gecertificeerde medewerkers. Deze beveiligers zijn verplicht om continu hun praktische vaardigheden te trainen in het opereren tijdens uitzonderlijke incidenten. Gewerkt wordt aan de hand van een gestructureerde methodiek, waarbij controle plaatsvindt door de onafhankelijke certificeringinstelling N’Lloyd. Uit persoonlijke Beveiligingspaspoorten zijn op elk moment de praktische competenties van de beveiligers af te leiden.

Geïntegreerde techniek voor multifunctioneel sportcomplex
Het deze maand door de koning geopende Sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp behoort tot het grootste en modernste van Nederland. Ook de techniek beantwoordt aan de laatste stand van zaken. Zo worden alle installaties integraal vanuit een gebouwbeheersysteem geregeld. Een groot aantal componenten voor de beveiliging is bovendien geschikt voor andere toepassingen of stuurt andere toepassingen aan. Zo dienen luidsprekers voor achtergrondmuziek, mededelingen en met prioriteit voor ontruiming. Ook bijzonder is toepassing van vingerscanners voor alle voor sporters toegankelijke ruimtes, inclusief de lockers.

Toegangbeheer en tijdregistratie in Museum aan de Stroom in Antwerpen
Het Museum aan de Stroom in Antwerpen is een multifunctioneel gebouw met wisselende gebruiksmogelijkheden. Dat maakt het niet eenvoudig om er de beveiliging goed te regelen. Maar dankzij een flexibel toegangsysteem van GET lukt dat toch. Het is zelfs mogelijk de toegang zo in te stellen, dat deze te gebruiken is door derden die het museum voor een evenement afhuren. Daarnaast moest de techniek kunnen fungeren als onderdeel van een toegangsysteem voor diverse andere overheidsgebouwen in Antwerpen. Hiervan maakt ook werktijdenregistratie integraal onderdeel uit.

Modern security managementsysteem voor vernieuwd HagaZiekenhuis
Het HagaZiekenhuis in Den Haag wordt ingrijpend verbouwd en fors uitgebreid met nieuwbouw. Het ziekenhuis beschikt als traumacentrum voor de regio Haaglanden over het grootste spoedplein van Nederland. In het vernieuwde ziekenhuis moet de wens van de patiënt nog meer centraal komen te staan. Zo worden de bezoektijden verruimd, zijn straks op bijna alle afdelingen logees welkom en wordt de openbare ruimte de komende tijd verder uitgebreid met een winkelpromenade. De nieuwe situatie heeft uiteraard ook grote gevolgen voor de beveiliging van het ziekenhuis. Afgelopen jaar is een nieuwe toezichtruimte in gebruik genomen. Een nieuw security managementsysteem waaronder geintegreerd een NOX inbraaksignaleringsysteem en een camerasysteem van CamTech garanderen een veilig verblijf voor patiënten, personeel en bezoekers.

Nieuwe woonzorggebouwen zonder sleutelperikelen
Een gebouw zonder sleutels. Dat was het doel van Abrona en de Reinier van Arkel Groep bij de keuze voor elektronisch toegangbeheersysteem. Veel verschillende medewerkers en cliënten werken en wonen op verschillende locaties en door het gebruik en verlies van sleutels was het moeilijk overzicht te houden op wie bij welke deur naar binnen mag en kan. Met het nieuwe systeem van Nedap is dit nu eenvoudig te realiseren. Het bijmaken van sleutels en vervangen van sloten behoort tot het verleden.

Van ziekenhuisbeveiliger naar proactieve dienstverlener
De aanpak van de beveiligingsdienst van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven verschuift geleidelijk van reactief naar preventief en proactief. Dat is een van de verdiensten van Barry Schell, die in deze editie de VBN-er van de maand is. Een andere uitdaging is het overtuigen van de bijna vierduizend medewerkers dat niet alleen de beveiligingsdienst, maar iedereen verantwoordelijk is voor de veiligheid. Dat beleid werpt inmiddels haar vruchten af.

Ontwikkelen voor de veiligheidsvraag van de toekomst
Een microfoon die in havens onder water smokkelende duikers detecteert. Camera’s die niet alleen een indringer signaleren, maar ook analyseren of het werkelijk een poging tot binnendringing betreft. Camera’s die mensen met boosaardige intenties in het publiek herkennen. En een aanraakscherm met driedimensionale plattegrond, waarop complete veiligheidscenario’s uitgevoerd kunnen worden. Dat zijn maar enkele van de producten, die TNO in het kader van het EU-programma Horizon 2020 ontwikkelt voor de nabije toekomst. In februari werd een aantal hiervan gepresenteerd.

Een nieuw tijdperk voor publiek-private samenwerking
Publiek-private veiligheidszorg komt in de praktijk nog vaak moeizaam of niet tot stand. Het wringt vooral waar het gaat om uitwisseling van informatie. Samenwerking tussen publieke en private partijen is echter al lang geen luxe meer, maar een voorwaarde voor maatschappelijke orde en veiligheid. Dit belangrijke onderwerp was daarom het thema tijdens het wetenschappelijk congres ‘De Nederlandsche Bank en de Koninklijke Marechaussee 200 jaar’, dat vele nog bestaande dilemma’s aan het licht bracht.

Verdachte indicatoren: het gereedschap voor de security profiler (deel 5)
Na in de huid van de tegenstander te zijn gekropen (red teaming), waardoor voor iedere stap van de criminele planningcyclus die een contactmoment oplevert de Aanvallers Methode van Operatie is ontdekt, is er nog een te beantwoorden vraag. Wat kan de security profiler waarnemen als hij met een specifieke Aanvallers Methode van Operatie geconfronteerd wordt?

Dreiging overheidspionage wordt sterk onderschat (deel 2)
Computersystemen zijn tegenwoordig over het algemeen onderdeel van een groter, veelal wereldomspannend geheel. Dat is handig voor de gebruikers, maar een nachtmerrie voor specialisten die de gevoelige gegevens moeten beheren. Het aantal toepassingen en mogelijkheden stijgt vele malen sneller dan dat de noodzakelijke beveiligingskennis zich ontwikkelt. Veilig dataverkeer is nog altijd mogelijk, maar commerciële en politieke belanghebbenden lijken aan de winnende hand.

Internationale conferentie met een Haags tintje
Van 1 tot en met 3 april vindt in Den Haag de dertiende European Security Conference & Exhibition plaats van ASIS International. Sprekers uit verschillende landen zullen inleidingen verzorgen over onder andere beveiliging in de logistiek, diefstalpreventie, hotelbeveiliging, beveiliging van intellectueel eigendom en beveiliging in de olie- en gasindustrie. Verder komen persoonsbeveiliging, beveiliging tegen piraterij, fraudepreventie, onderzoek en informatiebeveiliging aan de orde.