Maart 2017

cov1703_LAATST

Criminaliteit tussen 2012 en 2016 gedaald
De veelvoorkomende criminaliteit is de afgelopen jaren afgenomen. Het aantal gemelde gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten is ten opzichte van 2012 gedaald met zeshonderdduizend. Dat blijkt uit zowel de Veiligheidsmonitor 2016 als uit voorlopige cijfers over de geregistreerde criminaliteit die het CBS begin maart heeft gepubliceerd.

Toegangsbeheersystemen: zoeken naar beste mix van snelheid, gemak, kosten en veiligheid
Toegangsbeheersystemen lijken allemaal hetzelfde te doen. Toch zijn er vele verschillen in technieken. En dat is niet zonder reden. Het ene systeem biedt meer mogelijkheden dan het andere. Het kan veiliger zijn dan alternatieven. Of het biedt meer gebruikersgemak. Het kan ook langer meegaan, of het is simpelweg goedkoper dan andere oplossingen. Het maken van de juiste keuze valt dus niet mee.

Toegangsverlening straks honderd procent sleutelvrij?
Elektronische toegangssystemen worden in de praktijk vaak alleen gebruikt voor het openen van deuren, terwijl er binnen bedrijven en organisaties nog veel sleutels in omloop zijn voor bijvoorbeeld lockers, serverruimtes, medicijnkasten, vitrinekasten of fietsenstallingen. Is een honderd procent sleutelvrije organisatie realiseerbaar of blijven fysieke sleutels voorlopig onmisbaar, bijvoorbeeld als back-up bij stroomuitval?

‘Streven naar een wereld zonder sleutels’
Een wereld zonder mechanische sleutels, dat is het uitgangspunt van SALTO Systems. Al zestien jaar ontwikkelt en fabriceert het bedrijf draadloze elektronische toegangssystemen voor uiteenlopende verticale markten, van hotels en onderwijsinstellingen tot ziekenhuizen, kantoren, overheidsgebouwen en luchthavens. Naast betrouwbaarheid speelt gebruiksgemak een grote rol. Met de JustIN technologie kunnen smartphones als sleutels worden gebruikt voor het openen van deuren, terwijl SALTO KS (Keys as a Service) een draadloos te beheren cloud-gebaseerde oplossing biedt waarvoor bedrijven zelf geen software hoeven te installeren. BEVEILIGING sprak met Joost Ebels, Commercieel Directeur van SALTO Systems, over trends- en ontwikkelingen in de markt.

Pluto intelligente hart nieuwe lijn controllers Keyprocessor
Ruim veertig keer krachtiger dan zijn voorgangers, geschikt voor nagenoeg iedere configuratie, plug & play installatie en efficiënt onderhoud dankzij Smart Maintenance. Keyprocessor presenteerde begin maart de nieuwe netwerkcontroller Pluto, die het intelligente hart vormt van de modulaire controllerlijn van de fabrikant, die verder bestaat uit de eind 2015 geïntroduceerde Orion en de Solar, die dit najaar beschikbaar zal zijn. Samen vormen de Smart Controllers de nieuwe, vierde generatie systemen van Keyprocessor en bieden gebruikers een toekomstbestendige oplossing.

Procedure voor melden misstanden in ziekenhuizen
De Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen heeft begin 2017 de ‘modelregeling melden misstanden’ geactualiseerd. Met deze modelregeling, een afgeleide van de Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg uit oktober vorig jaar, kunnen ziekenhuizen stapsgewijs een regeling op maat voor hun eigen organisatie opstellen die beschrijft hoe vermoedelijke misstanden intern kunnen worden gemeld en hoe deze vervolgens worden afgehandeld.

Sleutelkluisjes vaak eenvoudig open te breken
Hulpbehoevende ouderen zijn gedwongen tot de aanschaf van een sleutelkluis, nadat thuiszorgorganisaties niet langer het beheer van sleutels van cliënten wilden verzorgen. In de praktijk blijkt dat de aanwezigheid van deze kluisjes aan de voorgevel van een woning criminelen aantrekt, die hieruit immers kunnen afleiden dat het de woning van kwetsbare personen betreft. Bovendien zijn veel van de kluisjes uit het goedkopere segment eenvoudig te openen met een schroevendraaier. Een zorgwekkende situatie die vraagt om een snelle en adequate aanpak.

Extra tijd voor als elke seconde telt
Terreinbeveiliging dient twee belangrijke doelen. Het voorkomt of signaleert indringers op het terrein en het vormt een extra schil om op het terrein geplaatste objecten te beveiligen. Dat laatste geeft extra tijd om op een incident te reageren. Net als bij objectbeveiliging gaat het bij terreinbeveiliging om organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Daarin bestaan nogal wat mogelijkheden, waarbij het niet eenvoudig is om tot een samenhangend en effectief geheel te komen.

Met dilemma’s en compromissen naar de beste beveiligingsoplossing
Gevangenissen zijn er in vele soorten en maten. Sommige inrichtingen zijn bedoeld om de maatschappij tegen zeer gevaarlijke personen te beschermen. Andere dienen juist om gedetineerden te begeleiden naar een leven zonder criminaliteit. Tot die laatste categorie behoort de penitentiaire inrichting Nieuwersluis, waar de VBN-er van deze maand, Peter Sanders, verantwoordelijk is voor de beveiliging. Hier zitten vrouwen hun straf uit, maar gelijktijdig worden zij voorbereid op een regulier bestaan, wat onder andere inhoudt dat zij overdag buiten de PI aan het werk gaan. Dit stelt bijzondere eisen aan de toegangscontrole.

Insider Threat Security Profiling (deel 1)
Steeds opnieuw halen incidenten waarbij personeelsleden of vrijwilligers niet zo betrouwbaar bleken als gedacht de voorpagina van de krant. De ene keer is het een trainer bij een sportvereniging, daarna een medewerker die binnen een bedrijf gefraudeerd heeft en nu zijn enkele beveiligers van Geert Wilders in opspraak geraakt omdat zij er onwenselijke ‘vrienden’ op na blijken te houden aan wie ‘mogelijk’ informatie is verstrekt. Hoe kan het toch dat keer op keer de mechanismen die onbetrouwbare personeelsleden moeten identificeren – pre-employment screening en in-employment screening – falen?

Platform: ‘Beveiligers breder inzetten voor ondersteunende taken van politie’
Grote conflicten in wereld, aanslagen van IS, de polarisatie in de maatschappij en de verhuftering van de samenleving. Deze ontwikkelingen passeerden weer de revue tijdens de verkiezingsdebatten. Het standaardantwoord dat in verkiezingstijd vaak klinkt: ‘meer politie, meer blauw op straat, strenger straffen’. Ná de verkiezingen zijn al die partijen vaak ineens een stuk minder uitgesproken. Gewekte verwachtingen zijn in het verleden maar mondjesmaat waargemaakt.

Grote rol voor winkelmedewerker in preventie van mobiel banditisme
Ze lijken op te duiken uit het niets, slaan in hoog tempo toe en verdwijnen razendsnel met hun buit. Rondtrekkende bendes vormen overal in Nederland een groeiend probleem. De bendes zijn opvallend goed georganiseerd, werken altijd met meerdere mensen, schuwen intimidatie van winkelmedewerkers niet en maken gebruik van hulpmiddelen als geprepareerde tassen. Een effectieve aanpak van het fenomeen staat of valt met het optreden van het winkelpersoneel, blijkt uit recent onderzoek naar mobiel banditisme in de Nederlandse modedetailhandel. Hoe moeten medewerkers handelen en hoe kunnen retailorganisaties hun personeel hierop zo goed mogelijk voorbereiden?

Future Force Conference: ‘Bouw ecosystemen voor veiligheid’
Dreigende internationale conflicten, etnische en religieuze spanningen in samenlevingen, terrorisme, massale vluchtelingenstromen, securityrisico’s rond nieuwe technologieën; de veiligheidsvraagstukken waarvoor de wereld staat, waren nog nooit zo indringend en complex als vandaag de dag. Daarom is het de hoogste tijd dat militaire en civiele professionals hun krachten bundelen om de wereld veiliger te maken en burgers te beschermen. Over deze vraagstukken ging het tijdens de Future Force Conference 2017, die het ministerie van Defensie op 9 en 10 februari organiseerde in Den Haag. De collectieve opdracht die Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert aan de deelnemers mee gaf luidde: bundel de militaire en civiele krachten en bouw duurzame ecosystemen voor samenwerking om te werken aan een veiliger wereld.

Pesten op de werkvloer, een onderschat risico
Pesten op het werk is al jaren een probleem en was onlangs wederom in de actualiteit. RTL Nieuws berichtte over een onderzoek naar het pesten per beroepsgroep. Ondanks dat er steeds meer aandacht voor pestgedrag op de werkvloer is, worden ruim zeshonderdduizend Nederlanders gepest door een collega. Het probleem écht oplossen blijkt binnen veel organisaties een grote uitdaging. Pesten op het werk is een vorm van mishandeling. En dat kan ernstig genoeg zijn om gezondheid, baan en carrière van een werknemer in gevaar te brengen. Maar het kan ook druk geven op relaties met vrienden en familie.

ASIS Europe 2017: ‘From Risk to Resilience’
De zestiende editie van de ASIS European Security Conference vindt plaats van 29 tot en met 31 maart in Milaan. Deelnemers kunnen tientallen lezingen en trainingen bijwonen over actuele onderwerpen op het gebied van security management. Daarnaast zijn er verschillende netwerkevenementen en is er een kleine beurs ingericht waar nieuwe producten en diensten worden gepresenteerd.