Maart 2019

cov1903_LAATST
Securitybeurs verplaatst naar 18 en 19 september in Den Bosch
Nu er dit najaar geen beurs voor de beveiligingsbranche wordt gehouden in Amsterdam, is SecurityLIVE verplaatst naar 18 en 19 september. De vakbeurs voor beveiligingsinstallateurs en system integrators vindt plaats in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Op de beursvloer zijn de laatste trends en ontwikkelingen te zien op het gebied van videobewaking, inbraak- en branddetectie, toegangscontrole, hang- en sluitwerk en terreinbeveiliging. Beide dagen vinden informatieve kennissessies en workshops plaats over onderwerpen als cybersecurity, certificering en keurmerken en nieuwe businessmogelijkheden voor installateurs zoals het aanbieden van diensten in abonnementsvorm.

Veiligheidsmonitor 2017: binnen jaar weer inbraak bij 20 procent inbraakslachtoffers
Inbrekers komen na een geslaagde woninginbraak vaak terug om op dezelfde locatie opnieuw hun slag te kunnen slaan. Uit de Veiligheidsmonitor 2017, een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap dat periodiek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat ruim 20 procent van de slachtoffers van een woninginbraak binnen een jaar te maken heeft gekregen met een tweede inbraak. Het grootste deel van de bevolking heeft wel maatregelen getroffen om inbraak te voorkomen.

Rotterdam start fieldlab ‘Inbraakvrije wijk’
High impact crimes, waaronder woninginbraak, vertonen al jaren een dalende trend, maar in sommige gebieden verdient de aanpak van deze vorm van veel voorkomende criminaliteit een extra impuls. Om te onderzoeken of innovatieve technologie kan bijdragen aan het verder terugdringen van onder andere het aantal inbraken, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de stichting Dutch Institute for Technology Safety & Security (DITSS) en de Gemeente Rotterdam een fieldlab opgezet. Een proeftuin voor het testen van innovatieve sensoren en slimme algoritmen om dreigende inbraken preventief te signaleren. Van boeven vangen naar inbraken vermijden dankzij een combinatie van technische oplossingen en versterking van de sociale structuur in de wijk.

Security-onderzoek naar KNX-standaard voor gebouwautomatisering
Verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie en airconditioning, maar ook beveiliging en persoonlijke alarmering. Steeds meer systemen in kantoren, woningen, zorginstellingen en hotels worden met elkaar gekoppeld. Dit levert voordelen op zoals het automatiseren van processen, bediening en onderhoud op afstand en een efficiënter energieverbruik. Maar het kan ook leiden tot nieuwe risico’s. Zo zijn wereldwijd ruim zeventienduizend woningen en kantoren kwetsbaar voor hackers door onbeveiligde domotica, blijkt uit onderzoek naar de KNX-standaard voor gebouwautomatisering door ethisch hacker Daan Keuper van Computest. De systemen worden in toenemende mate verbonden met internet, maar kunnen door het ontbreken van authenticatie vrij eenvoudig door hackers worden overgenomen die vervolgens deuren kunnen openen of de verlichting uitschakelen.

Kiezen voor toekomstbestendig toegangsbeheer
Kaartlezers, biometrie, smartphone en een combinatie met de cloud. Een betrouwbaar elektronisch toegangscontrolesysteem is tegenwoordig haalbaar voor nagenoeg ieder bedrijf of organisatie, van grootschalig concern met meerdere vestigingen tot ondernemer met één of enkele medewerkers. Waarop dient zoal gelet te worden bij de aanschaf van een nieuw of upgrade van een bestaand elektronisch toegangscontrolesysteem? Wie alleen kiest voor de laagste prijs, kan daar op langere termijn de rekening voor betalen.

Bouwkundige beveiliging op het hoogste niveau
Strongrooms die bescherming bieden tijdens overvallen, compartimentering om overslag van brand te voorkomen en volledig afluister- of stralingsvrije en rook-, water en luchtdichte ruimtes. De veiligheidsdeuren van Heinen vormen een belangrijke component van de meest uiteenlopende bouwkundige beveiligingsoplossingen. Naast brandwerende en inbraakwerende deuren die voldoen aan de strengste Europese normen, levert de Belgische fabrikant onder meer kogelwerende, explosiebestendige en geluidsdichte deuren die worden gebruikt in onder meer gevangenissen, kerncentrales, datacenters, juwelierszaken, parkeergarages en verkeerstunnels.

Toegangscontrole in de cloud bezig aan sterke opmars
Toegangscontrole in de meest brede zin van het woord. Met het cloudplatform van Entrance Manager kan niet alleen toegang worden verleend aan medewerkers en bezoekers tot gebouwen door het op afstand bedienen van deuren, slagbomen, hekken en tourniquets, maar kunnen ook lockers en vitrinekasten worden beheerd, zijn koppelingen mogelijk met de meest uiteenlopende apparaten zoals printers en koffieautomaten en kan worden betaald voor parkeren of de fietsenstalling. BEVEILIGING sprak met Sjouke Wijnsma van Entrance Manager over de snelle opmars van toegangscontrole in de cloud.

‘CCV als natuurlijke gesprekspartner van veiligheidssector’
Het verhogen van de veiligheid in woonwijken, op bedrijventerreinen, in winkelcentra en uitgaansgebieden. Door publieke en private partijen samen aan tafel te brengen, het organiseren van bijeenkomsten en workshops over thema’s als cybercrime, ondermijning en high impact crimes en veiligheidsscans voor lokale politici en hulpverleners die te maken hebben met agressie en geweld. Maar ook door het stimuleren van toepassing van keurmerken en regelingen als het Politiekeurmerk Veilig Wonen, Keurmerk Veilig Ondernemen, Keurmerk Voertuigbeveiliging en de BORG-regeling. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid viert deze zomer het vijftienjarig bestaan met een congres in Utrecht. De komende jaren wil het CCV de spilfunctie in het veiligheidsdomein verder versterken: ‘veiligheid maken we samen’.

‘Beveiliging gaat om de praktijk en gezond boerenverstand’
Michel van Amelsvoord is het levende bewijs dat je als ‘eenvoudig’ beveiliger behoorlijk carrière kunt maken. Het vergt talent, flexibiliteit, inzet en bereidheid om te blijven leren, maar dan kan je het tot coördinator Integrale Veiligheid van de Provincie Zuid-Holland schoppen. Daar staat de VBN-er van deze maand op het moment voor de uitdaging om de complete beveiliging te evolueren van 2010 naar 2020.

De meerwaarde van AI voor videobewaking
Betrouwbare detectie van mensen en voertuigen met minder onterechte alarmmeldingen. Het in kaart brengen van de route die een persoon of auto heeft afgelegd op basis van gezichts- of kentekenherkenning. Het onderscheiden van mensen aan hun manier van lopen. Efficiënte opsporingsmogelijkheden door snel en doeltreffend de juiste informatie te vinden in grote aantallen videobeelden. Vroegtijdige detectie van op bepaalde plekken ongewenst gedrag zoals roken of het gebruiken van een mobiele telefoon in een ziekenhuis. Tijdens de Dahua Solution Day in Zoetermeer was afgelopen maand te zien hoe kunstmatige intelligentie waarde kan toevoegen aan videobewakingssystemen.