Mei 2007

cov0705

Beveiliging Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onlangs na een Europese aanbesteding een vierjarig contract getekend met Initial Varel Security voor installatie, onderhoud en service van diverse beveiligingssystemen in vijftig Nederlandse diplomatieke posten wereldwijd. Twintig speciaal geselecteerde monteurs staan 24 uur per dag klaar om bij een storing desnoods binnen vijf dagen af te reizen naar de betreffende locatie.

Havenspecialist Cees de Bruyne over veertig jaar politie
Een van de grootste beveiligingsprojecten in publiek privaat samenwerkingsverband ooit vindt plaats in de havens. Een essentiële partner is vanzelfsprekend de politie en dan met name de Waterpolitie van het KLPD en de Zeehavenpolitie. Commissaris Cees de Bruyne, die de laatste jaren namens het KLPD leiding gaf aan het megaproject, nam 1 mei afscheid om door te gaan als zelfstandig consultant op zijn terrein. BEVEILIGING kijkt met hem terug op een bewogen politiebestaan en blikt vooruit op de toekomst van beveiliging in de logistiek.

Veel nieuws op Safety & Security Amsterdam 2007
De maatschappij telt vele risico’s en dreigingen. De beveiligingsindustrie heeft voor de meeste hiervan goede oplossingen in huis. Safety & Security Amsterdam 2007 geeft van 8 tot en met 10 mei in Amsterdam RAI een uitgebreid overzicht van de stand van zaken. Een duidelijke trend is dat hightech alle segmenten van de beveiligingsindustrie aan het veroveren is. BEVEILIGING blikt uitgebreid vooruit op de beurs.

Tjibbe Joustra over publiek-private samenwerking tegen terreur
Bedrijven spelen een belangrijke rol in de bestrijding van terrorisme. Als potentieel slachtoffer dienen zij met maatregelen tegen te gaan dat een aanslag hun medewerkers, klanten, omgeving en afzetmarkt treft. Aan de andere kant dienen bedrijven er voor te waken dat zij al of niet bewust leverancier worden van terroristische organisaties. BEVEILIGING sprak met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra over wat de overheid van bedrijven verwacht en over wat bedrijven van de overheid mogen verwachten.

Nationaal Beveiligings Onderzoek Securitas
Zorg- en onderwijsinstellingen hebben het meest last van vandalisme, inbraak, agressie, bedreiging en intimidatie. Dit komt deels doordat een op de drie zorginstellingen en een kwart van de onderwijsinstellingen onvoldoende beveiligd zijn. Slechts 13 procent van de grote scholen heeft de veiligheid volledig op orde. Dit zijn enkele conclusies uit het in opdracht van Securitas uitgevoerde Nationaal Beveiligings Onderzoek.

Joris Voorhoeve, Hoogleraar Internationale Veiligheidsstudies: ‘Nederland is niet veiliger geworden’
Veel beveiligingsystemen zijn afgestemd op onveilige situaties die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het draait echter niet om de bedreigingen van gisteren, maar om die van (over)morgen. Wie tevreden is over zijn veiligheid en onkwetsbaarheid maakt meestal een vergissing en onderschat wat er toch kan mis gaan, stelt Joris Voorhoeve, hoogleraar Internationale Veiligheidsstudies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Criminaliteit Leeuwenborgh Opleidingen gereduceerd door cameratoezicht
Leeuwenborgh Opleidingen, een onderwijsinstituut voor regulier beroepsonderwijs met vestigingen in Sittard en Maastricht, nam afgelopen schooljaar een nieuw camerasysteem in gebruik. De school had te kampen met fietsdiefstal en inbraken in kluisjes. Met het analoge systeem dat al sinds begin jaren negentig werd gebruikt kwamen daders onherkenbaar in beeld. Gekozen werd voor een systeem met netwerkcamera’s van Axis. Groot voordeel is dat de analoge camera’s deels behouden konden blijven. Via een videoserver worden de beelden omgezet naar IP. Sinds het nieuwe systeem actief is, is het aantal diefstallen op school flink gereduceerd.

Steeds slimmere camerasystemen
Camerasystemen worden steeds slimmer. Dat is nodig ook, want de hoeveelheid beeldmateriaal groeit explosief, terwijl het aantal observanten beperkt blijft. De kunst is om relevant beeldmateriaal te filteren. Dit kan op verschillende niveaus. Met de Xtract video- en audioanalyseprocessor van Observision is op dit moment het hoogst haalbare niveau te bereiken. In zekere mate herkent het product zelfs objecten. En wat interessant is: met de Xtract is ook opgeslagen beeldmateriaal te onderzoeken. In enkele seconden wordt honderden uren video geanalyseerd.

Camera’s beginnen mens te overtreffen
De intelligente camera is de hype van dit moment. Maar eigenlijk staat de techniek nog in de kinderschoenen. Het niveau van een ervaren menselijke waarnemer is nog lang niet geëvenaard. De ontwikkelingen gaan echter snel. Met de juiste techniek kunnen camerasystemen voor specifieke toepassingen de menselijke observant al ruimschoots verslaan, zeker waar routine tot verslapping van aandacht kan leiden.

Norm maatschappelijke veiligheid: noodzaak of overdaad?
Wereldwijd hebben de terroristische aanslagen in de VS, Madrid en Londen ervoor gezorgd dat de bescherming en veiligheid van burgers hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Anno 2007 gaan wordt maatschappelijke veiligheid zelfs genormeerd. Een logische en goede ontwikkeling – of is de maatschappij hier aan het doorslaan?

Brandveiligheid in zorg ‘zeer zorgwekkend’
In september kwam in ziekenhuis Twenteborg in Almelo tijdens een brand in een operatiekamer een patiënte om het leven. Het is een uitzonderlijk incident. Toch vormde dit samen met de ‘Schipholbrand’ aanleiding om de brandveiligheid in zorginstellingen eens onder de loep te nemen. Het blijkt droevig gesteld met de brandveiligheid in de zorg. Slechts 60 procent voldoet aan de wettelijke minimumeisen, zoals omschreven in het Bouwbesluit.

Brandmeldnorm aangepast aan nieuwste stand van techniek
Het is wettelijk geregeld dat brandmeldsystemen moeten voldoen aan de norm NEN 2535. De norm uit 1996 is ondanks diverse aanvullingen echter niet meer actueel. Er zijn nieuwe technieken gekomen, die intussen Europese goedkeuring hebben gekregen. En de inzichten ten aanzien van brandveiligheid zijn veranderd. Reden om de NEN 2535 geheel te herzien. De ontwerpnorm kan tot 1 juni 2007 becommentarieerd worden. Daarna zullen de veranderingen spoedig van kracht worden.

Blusgasinstallaties wel degelijk toegestaan
Gefluoreerde gassen vormen een perfect middel om met minimale schade een brand in een technische ruimte, machinekamer of apparatenkast te doven. De gassen geleiden geen elektriciteit, laten geen sporen na en zijn niet schadelijk voor de gezondheid. De Europese Verordening 842/2006, een uitvloeisel van het Kyoto Protocol, verbiedt sommige van deze gassen. Hierdoor is het misverstand ontstaan dat blusgasinstallaties niet zijn toegestaan.

Optische melder met Ionisatie-karakteristieken
Het Duitse Job-Detectomat komt met een optische rookmelder die te gebruiken is in situaties waarvoor het optische detectieprincipe normaal niet toereikend is. Het geheim is een UV-element, dat de melders ook gevoelig maakt voor rookdeeltjes die vanwege hun geringe reflectievermogen tot nu toe alleen door ionisatiemelders waargenomen konden worden. Voorbeelden zijn rookdeeltjes van smeulbranden en branden van koolstofhoudende stoffen als olie en rubber, zoals die in garages en tankstations kunnen ontstaan.

Innoveren in techniek én in samenwerking
De meest innovatieve techniek is van weinig nut als de partijen in de veiligheidsketen niet samenwerken. Dat was in het kort de strekking van het seminar Innovatie en Veiligheid, georganiseerd door SenterNovem. De gemeente Utrecht experimenteert met diverse innovatieve vormen van samenwerking en techniek. Doel is dat andere regio’s de ‘Utrechtse aanpak’ volgen, wat intussen ook gebeurt.

Volgsysteem op achterzakformaat
Dure auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met een voertuigvolgsysteem. Minstens zo dure machines en landbouwvoertuigen meestal niet, terwijl die net zoveel kans op diefstal maken. Robor Electronics komt nu met een handig, slechts 439 euro kostend apparaatje, waarmee elk object in een handomdraai van ‘tracking and tracing’ is te voorzien.

Vooruitblik IFSEC 07 Birmingham, 21 – 24 mei
Met ruim achthonderd bedrijven behoort IFSEC tot de grootste beveiligingsbeurzen ter wereld. Om te zorgen dat bezoekers door de bomen het bos blijven zien, is de beursvloer verdeeld in segmenten, zoals CCTV Village en Security Solutions. Nieuw dit jaar zijn IP Networked Solutions, Physical Security, Police and Public Security en Security Guarding & Support Services. Deze segmenten maken het oorspronkelijk voor installateurs bedoelde evenement nog een stuk interessanter voor de brede groep van eindgebruikers.

En verder
En verder ook deze maand de vaste rubrieken kort nieuws, business, personalia, productnieuws,
de columns van hoofdredacteur Vincent Vreeken en columnist Gerard Bongers en een gastcolumn van Jacob Kohnstamm (voorzitter CBP).