November 2010

cov1011

In het november-nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

Draadloos, IP en mobiel waren trends op Security Essen

Twaalf beurshallen vol beveiligingsproducten. Van schuimblussers tot gepantserde transportvoertuigen. Van antivirus-software tot persoonsbeveiliging. En van slagbomen tot platforms voor beveiliging van luchthavens. Er was weinig op beveiligingsgebied dat niet tijdens Security Essen 2010 te zien was. Op de beurs was niet veel meer van de economische crisis te merken, al waren er minder exorbitant grote stands dan anders. Mobiel beheer maakt een enorme opmars. Voor een beetje beheerplatform is tegenwoordig een app voor de iPhone leverbaar.

Ahoy gaat van losse systemen naar integrale beveiliging

Het North See Jazz Festival. Night of the Proms. Het ABN AMRO World Tennis Tournament. Stuk voor stuk evenementen die jaarlijks tienduizenden belangstellenden naar het Ahoy-complex in Rotterdam trekken. Binnenkort kunnen bezoekers zich nog veiliger voelen, want alle bestaande beveiligingsinstallaties worden geïntegreerd tot één geheel en zo aangepast aan de nieuwste stand van zaken in de techniek. Niscayah gebruikt hiervoor het merkonafhankelijke platform Skywalker van het Belgische Entelec. Veel bestaande investeringen kunnen hierdoor behouden blijven, wat niet alleen om financiële redenen van belang is.

Innovatieve brandbeveiliging voor niche-vraagstukken

Ontwikkelingen in brandbeveiliging lijken op het eerste gezicht schaars. Door de strenge regelgeving wordt innovatie niet altijd bemoedigd. Toch komen er regelmatig noviteiten op de markt, die een oplossing vormen voor bepaalde niche-vraagstukken. Voorbeelden zijn branddetectie voor rieten daken, een geluiddemper voor blusgassystemen in ruimtes met gevoelige ICT-apparatuur en een op cameratechnologie gebaseerde rookmelder voor ruimtes waar rook moeilijk conventionele melders kan bereiken.

Winkeldiefstal steeds groter probleem voor Nederlandse winkeliers

Winkeldiefstal wordt een steeds groter probleem voor Nederlandse winkeliers. Uit de tiende editie van de Global Retail Theft Barometer blijkt dat de schade als gevolg van winkeldiefstal in Nederland voor het derde jaar op rij is gestegen en een steeds grotere verliesfactor vormt voor winkeliers. Van de totale winkelcriminaliteit is 49,9 procent (578 miljoen euro) toe te schrijven aan winkeldiefstal. Bovendien ervaart eenderde van de Nederlandse winkeliers het afgelopen jaar een stijging in winkeldiefstal. Positief is dat de totale schade als gevolg van winkelcriminaliteit voor de Nederlandse winkeliers afgelopen jaar met 3,2 procent daalde.

Ahoy gaat van losse systemen naar integrale beveiliging

Het North Sea Jazz Festival. Night of the Proms. Het ABN AMRO World Tennis Tournament. Stuk voor stuk evenementen die jaarlijks tienduizenden belangstellenden naar het Ahoy-complex in Rotterdam trekken. Binnenkort kunnen bezoekers zich nog veiliger voelen, want alle bestaande beveiligingsinstallaties worden geïntegreerd tot één geheel en zo aangepast aan de nieuwste stand van zaken in de techniek. Niscayah gebruikt hiervoor het merkonafhankelijke platform Skywalker van het Belgische Entelec. Veel bestaande investeringen kunnen hierdoor behouden blijven, wat niet alleen om financiële redenen van belang is.

Innovatieve brandbeveiliging voor niche-vraagstukken

Ontwikkelingen in brandbeveiliging lijken op het eerste gezicht schaars. Door de strenge regelgeving wordt innovatie niet altijd bemoedigd. Toch komen er regelmatig noviteiten op de markt die een oplossing vormen voor bepaalde niche-vraagstukken. Voorbeelden zijn branddetectie voor rieten daken, een geluiddemper voor blusgassystemen in ruimtes met gevoelige ICT-apparatuur en een op cameratechnologie gebaseerde rookmelder voor ruimtes waar rook moeilijk conventionele melders kan bereiken.

BORG-regeling op diverse aspecten verbeterd

De kwaliteitsregeling BORG is op een aantal punten geactualiseerd en verduidelijkt. Dat meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat het certificatieschema voor technische beveiligingsbedrijven beheert. Een belangrijke verbetering is dat bedrijven makkelijker door hun certificatie-instelling gesanctioneerd kunnen worden, als zij niet aan de regels willen voldoen, wat het kwaliteitsverschil in de branche ten goede komt. Daarnaast wordt gewerkt aan integratie van regelingen, zodat uiteindelijk een gecertificeerd Integraal Criminaliteitsbestendig Bouwwerk kan worden gerealiseerd.

Effectief beveiligen in tijden van bezuiniging

‘Wat heeft u in huis?’ was het thema van het congres Veilig Wonen dat 6 oktober  plaatsvond in het Beatrix Theater in Utrecht. De dag was met zo’n driehonderd deelnemers goed bezocht. Met name gemeenten, politie en private partijen waren goed vertegenwoordigd. Een uitdaging voor de komende tijd is het ondanks de aangekondigde bezuinigingen op peil houden van het noodzakelijke preventieniveau. Dat vergt goede kennis over wat er speelt en degelijk onderzoek naar met welke maatregelen het meeste effect wordt bereikt.

Zorgen en hoop voor Politiekeurmerk Veilig Wonen

Negentig procent minder kans op woninginbraak. Ieder weldenkend mens wordt daar direct enthousiast van. Zeker als de belofte van een objectief en deskundig instituut als de politie afkomstig is. Helaas moest die zich zes jaar geleden terugtrekken uit het uiterst succesvolle Politiekeurmerk Veilig Wonen. Nu is het aan gemeenten en woningcorporaties om het PKVW bij bewoners onder de aandacht te brengen. Die doen hun uiterste best, maar de politie wordt als ‘stimulerende motor’ nog steeds gemist. Het lijkt er echter op dat inbraakpreventie in de politieregio’s toch weer op de agenda komt te staan.

Krijgt de experimentenwet BIZ een vervolg?

Dankzij de experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) kunnen bedrijventerreinen en winkelgebieden met behulp van de gemeente investeren in de kwaliteit van de omgeving. Het geld wordt bijeengebracht door een specifieke heffing die geheel ten goede komt aan een ondernemersvereniging of een soortgelijke stichting. Deze organisatie kan het geld vervolgens investeren in gezamenlijke beveiligingsprojecten, extra schoonmaak, graffitiverwijdering, herstel van schade en bijvoorbeeld onderhoud van groen. De ervaringen van deelnemers zijn overwegend positief. Maar krijgt deze experimentenwet een vervolg?

‘Wij moeten in Nederland directer worden, meer Rotterdams!’

Bij de onderwerpen veiligheid en beveiliging bezigen wetenschappers, beleidsmakers en politici graag grote woorden en fraaie begrippen en publiceren zij vuistdikke rapporten. Maar vaak hebben zij er geen idee van wat er in de praktijk daadwerkelijk speelt en leeft, stelt prof.dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business University en bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidsstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Wat hem betreft zouden deze mensen eens aan de slag moeten gaan als beveiliger, stadswacht of politiefunctionaris, opdat ze daadwerkelijke inzichten en ervaringen kunnen opdoen en de zeepbel van de ‘veiligheidsreligie’ wordt doorgeprikt.

Zoeken naar het grootste effect tegen de laagste kosten

Door samen te beveiligen bereiken ondernemers op een bedrijventerrein meer effect tegen lagere kosten. Helaas is zelden te bereiken dat iedereen evenredig meebetaalt. Dit laatste zou afgedwongen kunnen worden, maar er zijn ook andere stimulansen mogelijk. De initiatiefnemers op bedrijventerreinen in Deurne en Nederweert hebben hier goede ideeën over. Beide projecten hebben inmiddels het Keurmerk Veilig Ondernemen verkregen voor zowel de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers als de samenwerking tussen de private en publieke partijen.

Nu ook certificering voor bestaande brandmeldinstallaties

Vanaf nu is het relatief makkelijk om bestaande brandmeldinstallaties te laten certificeren als deze nog niet over een certificaat beschikken of als het certificaat verlopen is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) introduceert daarvoor de gratis te downloaden publicatie ‘Certificatie bestaande brandmeldinstallaties’ op zijn website.

Aantoonbare kwaliteit van objectbeveiligers

De meeste beveiligers hebben het wettelijk verplichte diploma. Maar betekent dat ook dat zij volledig zijn opgewassen tegen de taak die hun werkgever van hen verwacht? En weet de werkgever wat hij van zijn beveiligers mag verwachten? “Nee”, zegt Jan van Twillert van adviesbureau Promundo. “Er wordt over het algemeen alleen naar diploma’s gekeken, maar echte vaardigheden leert een beveiliger pas in de praktijk en tijdens oefeningen.” Van Twillert ontwikkelt op het moment een stelsel van praktijktrainingen, dat beveiligers opleidt tot Registered Security Officer.

‘Beveiliging is niet alleen een man bij de voordeur’

Het Universitair Medisch Centrum Groningen lijkt bij binnenkomst meer op een gezellig dorpsplein dan op een ziekenhuis. Niet minder dan vijftienduizend mensen lopen dagelijks in en uit. In deze drukte zorgen ruim vijftig medewerkers Beveiliging & Toegangsbeheer voor orde en regelmaat. Aan het hoofd van deze organisatie staat de VBN-er van deze maand, Jan Sikkema. “Veiligheid is belangrijk”, benadrukt hij, “maar bij ons gaat het vooral ook om goed gastheerschap en inlevingsvermogen.”

Branddetectie en ontruimingsalarmering

In gebouwen met een verhoogd risico in relatie tot brand en ontruiming is automatische branddetectie en ontruimingsalarmering noodzakelijk. Er zijn sterke aanwijzingen dat een ontruimingsalarmsysteem met een gesproken bericht serieuzer wordt genomen dan een alarm met alleen een toonsignaal. Een ontruimingsalarmsignaal met gesproken mededeling kan daarom niet alleen in grote gebouwen, waarvoor een type A-systeem verplicht is, maar ook in andere typen gebouw wenselijk zijn.

Multifunctionele toegangscontrole voor ROC Horizon College

Bediening van de toegangspoortjes, registratie van de aanwezigheid tijdens lesuren, betalen voor kopiëren en printen, legitimatie bij examens, gebruikmaken van het Open Leer Centrum, en het openen van kluisjes. Alle deelnemers en medewerkers van het ROC Horizon College beschikken over de multifunctionele en persoonlijke ‘Horizonpas’. Om de veiligheid binnen de vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn verder te verhogen, zorgt een draadloos SALTO sluit- en deurbeheersysteem van EVVA ervoor dat alleen medewerkers toegang hebben tot lesruimtes, docentenkamers en kantoren, waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde pas en de beheerders werken met dezelfde beheersoftware.