Oktober 2014

cov1410

Certificering brandveiligheidtechniek niet meer verplicht, maar wel noodzakelijk
Met ingang van januari verandert de regelgeving op het gebied van brandmeldinstallaties. Dat is voor het eerst sinds vele jaren en volgt op nieuwe wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit 2012. Een belangrijke verandering is dat certificering van brandmeldinstallaties in veel gevallen niet langer verplicht is. Wel kan een inspectiecertificaat verplicht zijn. Dat is voornamelijk het geval bij gebouwen waarin personen verblijven die bij brand niet zichzelf in veiligheid kunnen brengen. In andere gevallen is het aan de eindgebruiker of beheerder van een gebouw om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid op orde is. Zonder certificering is dat echter bijna ondoenlijk te organiseren of aantoonbaar te maken.

Vijftien procent kleine blusmiddelen vertoont gebreken
Dankzij brandblussers en slanghaspels kunnen negen van de tien bedrijfsbranden worden geblust voordat deze ernstige schade aanrichten. Toch krijgen deze nuttige voorzieningen relatief weinig aandacht. Dat die aandacht noodzakelijk is blijkt uit het feit dat tijdens jaarlijks onderhoud 15 procent van de apparaten niet direct gebruiksklaar blijkt te zijn. Dit is recent onderzocht door branchevereniging VEBON, die ook waarschuwt voor de toenemende aansprakelijkheid van de gebouwbeheerder en werkgever bij brand.

Regelgeving hoeft niet belemmerend te zijn bij herbestemming gebouwen
Steeds vaker gebeurt het dat een afgedankt gebouw niet afgebroken wordt, maar een nieuwe bestemming krijgt. Meestal vereist dat een grondige aanpassing van de brandveiligheidsvoorzieningen. Daarover ging het tijdens het VBE Symposium op 8 oktober, waarbij interessante cases als de SS Rotterdam, Westergasfabriek en Kromhouthal als voorbeeld werden genomen. Regels kunnen enorm belemmerend werken bij dergelijke projecten, maar in de praktijk blijkt meer mogelijk dan vaak gedacht. Als de ontwikkelaar tenminste bereid is om samen met de autoriteiten naar oplossingen te zoeken.

Stadskantoor Utrecht: alert op omgevingsrisico’s
In Utrecht opende op 7 oktober het nieuwe Stadskantoor zijn deuren voor het publiek. Een architectonisch baken in het Utrechtse stationsgebied. Het brandbeveiligingsconcept voor de kantoorkolos focust niet alleen op risicobeheersing binnen het gebouw, maar heeft ook aandacht voor het risicoprofiel van de omgeving. Aan dynamiek en activiteit is immers geen gebrek rond het nieuwe pand van de gemeente Utrecht.

Corrosiebestrijding in sprinklersystemen: zin of onzin?
Een sprinklerinstallatie biedt doorgaans een perfect milieu voor de aanwas van microben en bacteriën die het buizenmateriaal aantasten. Al na enkele jaren kan de corrosie zodanige vormen aannemen dat lekkages ontstaan. De garantieperiode is dan doorgaans allang voorbij, zodat de eigenaar zelf voor de hoge kosten van herstel opdraait. Op een enkele na, ondernemen installateurs niet op eigen initiatief iets om corrosie preventief aan te pakken. Het verschijnsel is namelijk op verschillende manieren tegen te gaan. Dat vergt een eenmalige extra investering, maar bespaart veel geld in de jaren daarna.

Sprinkler bewijst kracht bij parkeergaragebrand
Brandbeveiligingsconcepten blijven theoretisch tot het moment dat ze aan de praktijk worden getoetst. In Harderwijk gebeurde dat op 16 augustus, toen brand uitbrak in de ondergrondse Houtwalgarage in het stadshart. Een garage die in het ontwerpstadium de nodige discussie opleverde over de noodzaak van een ‘dure’ sprinklerinstallatie. De brandweer hield vast aan haar sprinklereis vanwege de complexiteit van het ondergrondse bouwwerk en de voorwaarde voor een veilige brandweerinzet. Afgelopen zomer kon de winst van de investering worden geïncasseerd: een autobrand werd door de sprinkler beperkt gehouden, waardoor grote schade werd voorkomen en de garage twee uur na de brand weer kon worden gebruikt.

Is uw deur brandwerend?
27 oktober 2005. Elf gedetineerden komen om het leven bij de Schipholbrand. 12 maart 2011. Drie bewoners van zorginstelling Rivierduinen uit Oegstgeest komen om in de vlammen. Deze twee voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is om brandveiligheid goed te regelen om slachtoffers te voorkomen. Daarom zijn gebouwen voorzien van brandveilige vluchtwegen, brandcompartimenten en sub-compartimenten. Een brandveilige woon- of werkomgeving begint met brandwerende wanden, deuren en kozijnen. Het GND-label laat zien of een deur (al dan niet met kozijn) brandwerend is en voor hoeveel minuten dit is. Een klein detail, dat een groot verschil kan maken.

Titanus MultiSens herkent brandende stoffen
Waar rook is, is vuur, zo luidt een bekend spreekwoord. Rook duidt echter lang niet altijd op een daadwerkelijke brand. Een brandblussysteem moet bijvoorbeeld niet worden geactiveerd door sigarettenrook. Als daarentegen door een smeulende peuk brand ontstaat in een meubelstuk, is vroegtijdige detectie wenselijk. Wagner heeft hiervoor de Titanus MultiSens ontwikkeld. Deze zeer gevoelige detector detecteert niet alleen, maar analyseert ook direct wat er brandt. Door dit onderscheid te kunnen maken wordt bij een beginnende brand snel ingrijpen mogelijk, terwijl onterechte alarmen worden voorkomen.

Open technologie belangrijkste selling point op Security 2014 (deel 1)
Interconnectiviteit was een duidelijke trend tijdens de vakbeurs Security in het Duitse Essen. De industrie ziet in dat gebruikers niet langer aan één merk gebonden willen worden en af willen van losse systemen die alleen tegen hoge kosten te integreren zijn. Steeds meer fabrikanten laten zelfs producten van concurrenten zien om te bewijzen dat ze daarop kunnen aansluiten. De beurs bood innovaties in zo’n veertig marktsegmenten van meer dan duizend bedrijven uit veertig landen.

Integrale beveiligingstechniek tegen uitbraak
Een beveiligingsinstallatie dient doorgaans om het ongeautoriseerd betreden van een gebouw te voorkomen. Maar bij zorgcomplex Groot Hungerink in Eefde is het precies andersom. Binnen deze instelling voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag zorgt de beveiliging er juist voor dat mensen niet ongeautoriseerd naar buiten gaan. Het complex wordt op het moment grotendeels herbouwd, waarbij ook de beveiliging wordt vernieuwd. NED Fire & Security past er in samenwerking met UTC Global Security Products de nieuwste, geïntegreerde en volledig op IP gebaseerde technologie toe.

‘Er kan zoveel meer met beveiliging’
Mensen houden het doorgaans lang uit in de beveiliging. Maar 37 jaar onafgebroken ervaring is toch nog wel redelijk uniek. De VBN-er van deze maand, Ton van de Water van BAM Techniek Integrated Works, begon destijds als elektromonteur, maar houdt zich tegenwoordig alleen nog bezig met omvangrijke en complexe projecten. Daarbij dienen beveiligingsproducten meer en meer ook voor andere doeleinden, waardoor zij zich zelf steeds sneller terugverdienen.

De leugenaar ontmaskerd
Iedereen liegt, zegt psycholoog Job Boersma, die te beschouwen is als menselijke leugendetector. Soms kan dat geen kwaad. Andere keren is het vervelend. Maar in de beveiliging kan het zelfs een vitaal risico vormen als leugenaars niet tijdig worden ontmaskerd. Slechts één procent van de bevolking heeft een leugenaar meestal direct door. Een veel groter percentage kan zich door training tot een goede leugendetector ontwikkelen. Boersma legt uit hoe.

Hoe is zichtbaar te maken wat de beveiliger mag en kan?
Ooit wel eens in een McDonalds geweest, of misschien in DisneyWorld of DisneyLand, waar ter wereld dan ook? Dan moet het opgevallen zijn dat het personeel niet alleen herkenbaar is aan het uniform, maar ook aan een aanduiding van de behaalde vaardigheden. Het zou een aanwinst zijn en tevens een betere uitstraling geven aan particuliere beveiligers, als dit systeem ook bij hen zou worden ingevoerd.

‘The Internet Of Things’ centraal thema Infosecurity
Spam, phishing, hackers en steeds geavanceerdere vormen van cybercrime vormen reële bedreigingen voor het bedrijfsleven. Infosecurity is de Nederlandse vakbeurs op het gebied van IT-security voor IT-managers en IT-professionals en vindt plaats op 29 en 30 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Het centrale thema van de beurs is dit jaar ‘The Internet Of Things’.