Oktober 2015

cov1510

Behoefte aan elektronische beveiliging veelbelovend
Hoe denken bedrijven en particulieren over beveiliging? Wat zijn zij bereid te doen om hun bezittingen tegen schade en verlies te beveiligen? Vanderbilt Industries deed onderzoek hiernaar. Meer dan 7500 personen, verspreid over Europa, werden hiervoor ondervraagd. Vanzelfsprekend was de fabrikant ook bijzonder geïnteresseerd in hoe mensen denken over wat elektronische beveiliging kan bijdragen aan hun veiligheid en welke oplossingen men in de toekomst zou willen gebruiken.

Innovaties en kennis delen centraal tijdens SSA 2015 (deel 1)
De vijfde editie van de vakbeurs Safety & Security Amsterdam (SSA) vond plaats van 22 tot en met 24 september in Amsterdam RAI. Tijdens de beurs konden security professionals zich laten informeren over de laatste trends en ontwikkelingen op hun vakgebied. Er was ruim aandacht voor innovaties op het speciale SSA InnovationLAB, waar onder meer alle genomineerde producten voor de SSA Awards werden gedemonstreerd en gedurende de drie beursdagen uiteenlopende kennissessies plaatsvonden, waaronder twee debatten in samenwerking met BEVEILIGING. Woensdag vond tevens de Dag van de Installateur plaats.

Wat houdt innovatie tegen in de beveiligingssector?
Past innovatie in een sector waar alles om zekerheid en betrouwbaarheid draait? Zal de huidige veiligheidssector kunnen voorzien in de veiligheidsbehoefte van morgen? Kan veiligheidszorg op zichzelf blijven bestaan of wordt het onvermijdelijk een integraal onderdeel van iets veel groters? Is innovatie in veiligheid iets waar de markt, ofwel de samenleving om vraagt, of iets wat vooral commerciële drijfveren vanuit de industrie heeft? Deze vragen legden wij voor aan topprofessionals die zich op het hoogste niveau bezighouden met innovatie in veiligheid en beveiliging.

Veranderingen voor de beveiligingsinstallateur
Is de huidige technische beveiligingsbranche klaar voor The Internet of Things? Is het wel verantwoord om nieuwe technologie op klanten uit te proberen? Is het de regelgeving die innovatie in de weg staat? Moeten bedrijven niet gewoon doen wat de klant vraagt en zich niet bezighouden met het geven van ongevraagd advies? Voldoet het huidige business model van de technische beveiligingssector nog wel? En blijft de beveiligingssector zelfstandig of wordt het onderdeel van een groter geheel? Dit waren enkele vragen die voorgelegd werden aan branchevertegenwoordigers en topspecialisten op dit gebied, tijdens de ronde tafel ‘de toekomst van de technische beveiligingssector’ op SSA 2015.

Hoe tijdens SSA 2015 over kennis werd gedacht
Hoewel het accent van de vakbeurs Safety & Security Amsterdam op de presentatie van producten en het creëren en verstevigen van relaties lag, was er dit jaar meer dan ooit aandacht voor het aspect kennis. Hoewel dit vanuit commercieel oogpunt een nogal abstract gehalte heeft, is kennis natuurlijk bepaald niet onbelangrijk in de wereld van safety & security. BEVEILIGING stuurde twee studenten van Saxion Hogeschool de beurs op om in kaart te brengen welke positie kennis inneemt in de branche.

First Responder Bedrijfsnoodorganisatie bij Mars Nederland
Bedrijven in de chemische industrie kunnen sinds 1 september gebruik maken van het modulaire opleidings- en oefensysteem ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’ (FiRe bno). Dit is toegespitst op bedrijven die op grond van artikel 31 van de Wet Veiligheidsregio’s niet verplicht zijn tot het instellen van een bedrijfsbrandweer, maar wel te maken hebben met een verhoogd risico. Een doorsnee BHV-organisatie heeft onvoldoende kennis en kunde in huis om noodsituaties met een verhoogd risico het hoofd te bieden. Voor die bedrijven is FiRe bno een oplossing.

Actieve branddetectie en brandpreventie in diepvriesmagazijnen
La Lorraine Bakery Group, de grootste industriële bakkerij van België met een flinke afzet in Nederland, beveiligt zijn koel- en vrieshuizen met brandpreventietechnologie van Wagner. Toegepast wordt een combinatie van zuurstofreductie om het ontwikkelen van brand tegen te gaan en actieve rookdetectie met aspiratie om brand in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen detecteren en lokaliseren. Geen overbodige luxe, want in 2014 ging een vrieshuis waar nog geen effectieve beveiliging was toegepast verloren door brand.

Brandweer in maatschappelijke transitie
Risicogestuurd samenwerken, maatschappelijke allianties en business intelligence: het vocabulaire van de brandweer anno 2015 klinkt anders dan pakweg twintig jaar geleden. De brandweer is zichzelf opnieuw aan het uitvinden om effectiever mee te kunnen sturen in de veiligheidsvraagstukken in de snel veranderende maatschappij. De samenleving van morgen biedt grote uitdagingen op veiligheidsgebied, zoals de brandveiligheid van senioren in relatie tot de veranderingen in het zorgstelsel. Het was een van de actuele thema’s tijdens het Brandweercongres op 1 en 2 oktober in Amersfoort.

Onderzoek naar vroegtijdige branddetectie met camera’s
Camera’s worden al langer gebruikt voor meer toepassingen dan alleen videobewaking. Zo is toegangbeheer mogelijk op basis van bijvoorbeeld kentekenherkenning, worden camera’s gebruikt voor bewegingsdetectie en kunnen bewakingscamera’s door het in kaart brengen van bijvoorbeeld bezoekersstromen in winkels bijdragen aan een meer rendabele inrichting van de winkelvloer. Camera’s zijn ook in te zetten voor brand- en rookdetectie in verkeerstunnels of grote en hoge ruimtes. Onlangs verscheen een rapport van onderzoekers van de Carleton University uit Canada naar vroegtijdige branddetectie met camera’s in grote ruimtes.

Doelgerichte brandveiligheid in bestaande gebouwen
Bij ingewikkelde gebouwen is het soms niet mogelijk of wenselijk om te voldoen aan alle afzonderlijke voorschriften van het Bouwbesluit. Dan kan invulling worden gegeven aan het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat betekent dat op een andere wijze dan voorgeschreven in het Bouwbesluit het beoogde doel wordt bereikt. Hierbij kan Fire Safety Engineering behulpzaam zijn.

Sprinklers borgen bedrijfscontinuïteit en voorkomen dodelijke slachtoffers
Jaarlijks komen in Europa zo’n vierduizend mensen om door verbranding of rookvergiftiging. Daarnaast zijn er zo’n honderdduizend gewonden als gevolg van brand. Dat meldt European Fire Sprinkler Network. Het aantal slachtoffers kan volgens deze organisatie worden verminderd als vaker sprinklerinstallaties in gebouwen worden toegepast.

Platform: Behoren ongewenste brandmeldingen eerdaags tot het verleden?
Met de laatste wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht de overheid een aanzienlijke reductie van het aantal nodeloze brandmeldingen te kunnen bewerkstelligen. Wij zijn ervan overtuigd dat die verwachting waargemaakt gaat worden. Men koppelt namelijk simpelweg twee derde van alle aansluitingen op de Regionale Alarm Centrales af. De vraag is alleen of dit nu de meest ideale methode is om het nodeloos uitrijden van de brandweer tegen te gaan. Onze mening is dat het ook anders kan.

‘Brandveiligheid is een keuze’
Herhaling is de kracht van de boodschap. Daarom laat branchevereniging VEBON-NOVB geen kans onbenut om het land te doordringen van de meerwaarde van actieve automatische blussystemen. Zo ook bij editie 2015 van de 112 Vakdagen in Gorinchem, het tweejaarlijkse vakevenement voor leveranciers en uitvoerende professionals in het brandveiligheids- en hulpverleningsdomein. De boodschap is simpel: actieve blussystemen redden levens en leveren een grote bijdrage aan het beperken van de economische en maatschappelijke schadelast door brand. Maar wettelijk verplichte toepassing van sprinklers blijkt nog een brug te ver.

Bij brandveiligheid gaat het om de samenhang van maatregelen
Brandbeveiligingssystemen hebben als doel om de persoonlijke veiligheid van mens en dier te verhogen en/of om voor beperking van schade in geval van brand te zorgen. Om deze beveiligingsdoelen te halen, dienen de brandbeveiligingssystemen bepaalde prestatie-eisen te behalen. Het gaat hier niet alleen om de technische installaties, maar om de gehele samenhang van alle noodzakelijke maatregelen. Een geaccrediteerd inspectiebureau is in staat die samenhang te toetsen.

Studerend en netwerkend naar een veelbelovende toekomst
Het vak security manager bestaat al tientallen jaren. Maar al die tijd was het alleen in de praktijk te leren. Sinds enkele jaren is er echter de hbo-opleiding Security Management van Saxion Hogeschool. Een voltijdsopleiding waar studenten ‘security’ leren te managen vanuit een bedrijfskundig perspectief. Al een behoorlijk aantal van hen heeft zich bij de VBN aangesloten om onderdeel te worden van het netwerk van topprofessionals. VBN-er van deze maand is vierdejaarsstudent Sander Cortenraad, die tevens vice-voorzitter is van het Security Management Studentenplatform (SMSP).

Beveiligingscamera’s leveren ook ‘s nachts bioscoopkwaliteit
Niet om criminelen vast te leggen op video, maar om het nachtelijk leven van bevers in beeld te brengen, zijn drie DINION IP starlight 8000 MP camera’s van Bosch Security Systems ingezet. Filmmaker EMS FILMS uit Amsterdam gebruikte de beelden in de schitterende natuurfilm ‘Holland – Natuur in de Delta’, die eind september in verschillende bioscopen in première ging. De lokale omstandigheden waren niet geschikt voor reguliere filmcamera’s. Vandaar dat samen met Bosch naar een alternatieve oplossing werd gezocht.