September 2008

cov0809

Informatiebeveiligingexperts geven hun visie op hedendaagse trends (deel 4)
Er zijn maar weinig beveiligingstechnieken bestand tegen slordige gebruikers. Tientallen telefoons en PDA’s worden dagelijks in taxi’s achtergelaten, met daarop complete klantenbestanden. De beveiligingsindustrie herkent deze trend en probeert oplossingen te bedenken die risico’s als gevolg van slordigheid terugdringen. Die oplossingen mogen echter niet tot onnodige of ingewikkelde handelingen leiden, want dan wil de gebruiker er niet mee werken!

Bavak Beveiligingsgroep: van beroepskleding tot geïntegreerde technologie
De naam Bavak wordt vaak geassocieerd met roadblockers, speedgates en ander zwaar ijzerwerk. Het bedrijf heeft echter veel meer te bieden. Zo is de specialiteit het leveren van geïntegreerde combinaties van periferie-, toegang-, inbraakbeveiliging, cameratoezicht én ICT-beveiliging. Vooral dat laatste is bijzonder voor een bedrijf dat geworteld is in de traditionele beveiligingssector.

Extra beveiliging nodig voor Mifare-systemen
De beveiliging van de op grote schaal voor toegangsystemen gebruikte Mifare Classic-chip is met makkelijk te verkrijgen apparatuur te kraken, stelden wetenschappers vast. Niet alle Mifare-chips zijn onveilig. Maar wie gebruik maakt van de Mifare Classic voor toegangbeveiliging, wordt aangeraden het systeem te vervangen of aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen.

VEBON organiseert voorlichtingsevenement voor installatiebranche
Tot 2010 kunnen alarmsystemen gebruik maken van het analoge telefoonnet. Wat daarna gaat gebeuren is de vraag. Intussen stappen bedrijven en huishoudens in sneltreintempo over op digitale aansluitingen. Wat voor gevolgen heeft dat voor de alarmering? Zijn gebruikers van beveiligingsapparatuur op de hoogte? En weten leveranciers wat ze doen staat? Om deze vragen te beantwoorden organiseert de sectie PAC’s van VEBON een interactief voorlichtingsevenement, dat 23 september plaatsvindt in het Efteling Theater.

Nieuwe Kwaliteitsteams Veiligheid adviseren scholen over sociale veiligheid
Agressie, intimidatie en geweld van en tussen leerlingen. Ouders die verhaal komen halen bij het onderwijzend personeel. Cyberpesten, loverboys en eerwraak. Onderwijsinstellingen hebben tegenwoordig op de meest uiteenlopende manieren te maken met veiligheid. Sinds deze zomer kunnen zij een beroep doen op Kwaliteitsteams Veiligheid voor tips en adviezen op het gebied van sociale veiligheid.

1,4 miljard euro voor innovatie in veiligheid
Research & Development (R&D) is een belangrijk instrument voor de verbetering van de veiligheid in Nederland. Dat was het motto tijdens een deze zomer gehouden bijeenkomst van partijen die actief zijn op veiligheidsgebied. Een probleem is dat vragers en aanbieders van innovatieve producten en werkwijzen vaak moeite hebben elkaar te vinden. Dat leidt nogal eens tot frustratie bij professionals in het veld. Ook schort het dikwijls aan voldoende inzicht in de mogelijkheden om onderzoeksprojecten op nationaal en Europees niveau te financieren.

Rijkspas zit feitelijk vast aan onveilige chip
Een half jaar geleden werd aangetoond dat de veel in toegangpassen toegepaste Mifare Classic-chip te kraken is, zonder dat daarvoor specialistische kennis of dure apparatuur nodig is. Ook de Rijkspas, die eind dit jaar voor ministeries en later voor alle Rijksgebouwen wordt ingevoerd, werkt met de Mifare Classic-chip. Reden voor de Tweede Kamer om de minister van BZK om opheldering te vragen. Het blijkt dat de chip nog niet zo makkelijk te vervangen is door een veiliger type. Er wordt nu gedacht aan aanvullende maatregelen om het totale systeem in combinatie met de Mifare Classic voldoende veilig te krijgen.

Centraal beheerde toegang met standalone-systemen
Het vooral van tourniquets bekende Kaba levert ook een systeem voor elektronisch toegangbeheer. Het bijzondere van CardLink is dat lezers centraal te beheren zijn, zonder dat een fysiek of radiografisch netwerk nodig is. De tags fungeren namelijk als netwerk. Zij geven informatie over de rechten van de gebruiker, maar verzamelen ook gegevens over de status van systeemonderdelen. Via een bekabelde terminal komen de gegevens bij de beheerder van het systeem terecht. Met het nieuwe, op CardLink gebaseerde Exos 9300 zijn ook mechanische sloten snel en voordelig te vervangen door elektronische CardLink componenten en hiermee op te nemen in het systeem voor elektronisch toegangbeheer.

Security Essen: de wereldmarkt voor beveiliging
De laatste producten op het gebied van cameratoezicht en toegangbeheer, een speciale hal die in het teken staat van brandbeveiliging, het Holland Paviljoen, de Security Innovation Awards en aandacht voor nagenoeg alle denkbare thema’s rondom professionele beveiliging, van informatiebeveiliging en retail security tot life safety en terrorismebestrijding. Security Essen, volgens velen ’s werelds grootste beveiligingsvakbeurs, staat weer op de agenda: van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 oktober.

EuroPAC renoveert en breidt fors uit
Een particuliere alarmcentrale (PAC) zorgt ervoor dat na een alarmmelding het door de klant gewenste actiepatroon wordt gevolgd. De laatste jaren neemt het aantal taken van PAC’s toe. Gelijktijdig daalt bij veel bedrijven het aantal aansluitingen. Het nog altijd groeiende EuroPAC in Oss voerde onlangs een ingrijpende uitbreiding door om de komende jaren te kunnen profiteren van de trends die anderen juist vaak als bedreiging zien.

Gastvrije waakzaamheid
Dieven. Moeilijk na te trekken personeel. Brandveiligheidsregels. Gasten waarvan weinig tot niets bekend is. Twijfelachtige schadeclaims. Een security manager van een hotel blijft weinig bespaard. Bovendien vergt de aanpak van risico’s veel creativiteit, want regelgeving is er nauwelijks als het om security gaat.

Vereniging Hotel Security Management nieuw leven ingeblazen
Hotels lopen er niet graag mee te koop. Toch is criminaliteit een probleem van betekenis. Meestal gaat het om diefstallen of om gasten die vertrekken zonder af te rekenen. Maar ernstigere incidenten komen ook voor, zoals de gewelddadige overval op het Ibis Hotel in Amsterdam Sloterdijk op zondagavond 3 februari waarbij personeel en gasten onder bedreiging van vuurwapens geld moesten afstaan. In de regio Amsterdam hebben security managers van hotels zich verenigd om het probleem collectief aan te pakken.

Security Operations Centre nieuw gezicht Niscayah
Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van netwerktechnologie is het mogelijk steeds meer taken op afstand uit te voeren. Te denken valt aan het beantwoorden van intercoms, het openen van deuren en slagbomen, het onderhouden van beveiligingsystemen en het uitkijken van camerabeelden. Niscayah biedt met het vernieuwde Security Operations Centre bedrijven de mogelijkheid het totale beheer van de beveiliging uit handen te nemen.

Multifunctionele printers: vaak onveilig!
Sluipenderwijs worden printers steeds beter. Ze worden ook steeds intelligenter, multi¬functioneler en hangen aan het bedrijfsnetwerk. Dat printers en printsystemen ook een keerzijde hebben ontgaat nog menig beveiligingsverantwoordelijke. Ook de wijze waarop wordt omgegaan met de vaak bedrijfs-vertrouwelijke afgedrukte documenten kan beter. Zelfs de Europese Unie is opgevallen dat het risico moet worden ingeperkt.

Bouwkundige beveiligingsmaatregelen (deel 3)
Als een security manager wordt gevraagd naar de onderbouwing van getroffen bouwkundige beveiligingsmaatregelen blijft het vaak stil. Dit is veelal ook het geval als, bij een budgetaanvraag, de vraag naar voren komt waarom juist ‘die specifiek voorgestelde bouwkundige beveiligingsmaatregelen’ noodzakelijk zijn? Het op voorhand op basis van de risicoanalyse onderbouwen van bouwkundige beveiligingsmaatregelen kan achteraf veel tijd schelen. Juist transparantie is een noodzakelijke voorwaarde voor committment van het (top)management en kan budgetbesprekingen een stuk gemakkelijker maken.

‘Veiligheid is niet meer primair een publieke taak’
Er is sprake van een verschuiving van publieke veiligheid naar private veiligheid. Dat veiligheid niet langer primair een publieke taak is blijkt onder andere uit de aanpak van interne fraude in het bedrijfsleven. De expertise op dit gebied van bedrijven is soms groter dan die van politie of justitie. De bedrijven willen niet langdurig wachten op strafrechtelijk onderzoek en handelen zaken steeds vaker zelf af zonder aangifte te doen. Je kunt daar alles van vinden, maar niet alles kan strafrechtelijk worden afgehandeld. Belangrijk is wel dat er inzicht blijft in dergelijke handelswijzen van bedrijven, vindt Hans Nelen, hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Maastricht.

Innovatie in toegangbeheer
Toegangsystemen worden steeds meer complete managementsystemen. Wat is tegenwoordig ‘state of the art’? BEVEILIGING zet een aantal noviteiten van bekende leveranciers op een rij.

Niet alle toegangsystemen geschikt voor toegangbeheer
De veiligheid van Mifare Classic-chips staat momenteel volop in de belangstelling. De chips worden onder andere veel voor toegangbeheersystemen gebruikt. Op zich is het goed dat wordt stilgestaan bij het veiligheidsniveau van dit type chip. Maar er zijn natuurlijk veel meer technologieën in omloop waarvan het veiligheidsniveau nog aanzienlijk lager ligt dan bij de Mifare Classic.