September 2014

cov1409

Nog altijd geen goed kwaliteitsysteem voor toegangbeheer
Systemen voor toegangbeheer vormen een essentiële schakel in de beveiliging. Desondanks bestaan er geen gangbare procedures voor kwaliteitsborging. Ieder die dat wil, kan en mag toegangsystemen leveren en installeren. Er is wel een keurmerk, dat door enkele leveranciers wordt gehanteerd, maar er wordt niet of nauwelijks onder certificaat gewerkt omdat opdrachtgevers simpelweg niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid daarvan. De regelgeving wordt intussen niet meer bijgewerkt en is daarom verouderd geraakt. Van de Europese normenreeks EN50133, die over dit onderwerp gaat, is de jongste versie ondertussen ook veertien jaar geleden tot stand gekomen.

Wereldwijde standaard voor IP-gebaseerde toegangsystemen
Zoals veel elektronische systemen, worden systemen voor elektronische toegangverlening meer en meer op IP gebaseerd. Een voordeel is dat veelal bestaande gebouwinfrastructuur gebruikt kan worden en dat geprofiteerd kan worden van vergaande integratie- en beheermogelijkheden. Van belang is dan wel dat te integreren systemen dezelfde taal spreken. Ook als zij door verschillende fabrikanten zijn ontwikkeld. In navolging van zo’n ‘taal’ voor videosystemen, komt ONVIF daarom nu met het voor toegangsystemen ontwikkelde Profile C.

Verbeterd toegangbeheer op basis van ‘best practices’
Hoewel toegangbeheer in gebouwen belangrijk blijft, gaat het organisaties meer en meer om bescherming van vitale processen en borging van de continuïteit. Daarbij is vooral het beheer van toegang tot data van belang. In de beveiligingsindustrie zijn fysiek en logisch toegangbeheer nog twee aparte disciplines, maar de markt eist hiervoor in toenemende mate geïntegreerde oplossingen met een optimale mix van veiligheid en gebruiksgemak. Het beste resultaat wordt verkregen door ‘the best of both worlds’ te kiezen. Wat zijn zoal de ‘best practices’ met fysiek en logisch toegangbeheer?

Toegangbeheer in de praktijk
Wie tijdens een bezoek aan een bedrijf oog heeft voor de uitvoering van het toegangbeheer kan zeer veel verschillende uitvoeringen tegen komen. Volgens Van Dale is ‘beheer’: bestuur en toezicht uitoefenen. Dus sturen en toezien dat er geen onoorbare zaken rondom de toegangsverlening voordoen die tot schade of gevaar kunnen leiden. Maar in praktijk komt daar het nodige bij kijken.

Uitbreiding toegangbeheer tegen lage installatiekosten
Elektronische knopcilinders vormden een uitkomst voor de Hotel Management School Maastricht, toen uitbreiding van het elektronische toegangbeheer nodig was naar de klaslokalen. Men wilde de deuren met de bestaande tags kunnen bedienen, maar zonder dat hoge installatiekosten moesten worden gemaakt omdat er plannen zijn het betreffende onderwijscomplex op korte termijn te vervangen. ARAS Security adviseerde de A-LOX-cilinders en integreerde deze in het bestaande Card Access-systeem.

Veiligheid van personeel en patiënten
Het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen (UZA) heeft een elektronisch toegangbeheersysteem van SALTO Systems in gebruik genomen. Hiermee is het mogelijk om specifieke toegangsrechten toe te kennen aan gebruikers, waardoor het ziekenhuis meer controle heeft op welke personen toegang hebben tot bepaalde ruimtes en op welke tijdstippen.

Toegangbeheer op basis van bedrijfsprocessen
Delta Lloyd voert op het moment een grootschalige vernieuwing door van systemen voor toegangverlening. Niet alleen worden verouderde componenten vervangen, er is ook gekozen voor een nieuwe benadering. Men wil geen op zichzelf staande systemen meer, maar een integrale oplossing op basis van ICT. Tot de voordelen behoort een verbeterde ondersteuning van bedrijfs- en facilitaire processen. Verder is toegangverlening nu werkplekonafhankelijk (uitwijkbaar) te beheren, wat perfect past in het nieuwe toegangsbeleid van de financiële dienstverlener en wat bovendien aansluit op eisen die autoriteiten opleggen aan financiële instellingen.

Streven naar onbelemmerde maar goed beveiligde toegang
Werkprocessen worden steeds flexibeler. Dit stelt nieuwe eisen aan utiliteitsgebouwen en met name aan de toegangen daarvan. Mensen willen zich onbelemmerd kunnen verplaatsen en het is voor de beheerder de uitdaging om dat in goede en veilige banen te leiden. Toegangspecialist Boon Edam merkt dat duidelijk en speelt samen met gespecialiseerde partners in op deze trend met nieuwe technologieën die gebruikersgemak, gastvrijheid en veiligheid in de juiste verhoudingen combineren.

EVVA legt meer nadruk op elektronische sluitsystemen met introductie Xesar en Airkey
EVVA is een toonaangevende fabrikant van mechanische en elektronische sluitsystemen. De productie vindt volledig in eigen beheer plaats vanuit de fabriek in Wenen waar het familiebedrijf al sinds de oprichting in 1919 is gevestigd. Twee jaar geleden besloot de Oostenrijkse fabrikant om ook op het gebied van elektronisch toegangbeheer geheel zelfstandig zijn eigen weg te gaan. Afgelopen zomer werden de gloednieuwe high-end productlijnen Xesar en Airkey gepresenteerd, die uitgebreid gedemonstreerd zullen worden tijdens de vakbeurs Security Essen.

Integratie beveiligingsdisciplines centraal bij ABUS
Videobewaking, inbraakdetectie, elektronische en mechanische sluitsystemen: ABUS is één van de meest veelzijdige fabrikanten op het gebied van professionele beveiliging. Opgericht in 1924 als producent van hangsloten, is ABUS uitgegroeid tot een wereldwijd actieve groep ondernemingen, waaronder ABUS KG, ABUS Security-Center, ABUS Pfaffenhain en ABUS Seccor. De integratie tussen de verschillende beveiligingsdisciplines staat centraal tijdens de vakbeurs Security Essen. Op de liefst 550 vierkante meter tellende stand toont ABUS onder meer de nieuwe in eigen beheer ontwikkelde highend IP-cameraserie met negen modellen en het nieuwe draadloze alarmsysteem Secvest.

Vooruitblik Security Essen 2014
De Duitse vakbeurs Security Essen omschrijft zichzelf graag als de ‘wereldmarkt voor beveiliging’. De tweejaarlijkse beurs viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Van 23 tot en met 26 september tonen 1100 exposanten uit veertig landen hun laatste producten en diensten op de 85.000 vierkante meter tellende beursvloer van de Messe Essen. Op meerdere forums vinden alle dagen (Duitstalige) seminars plaats over onder andere security management en informatiebeveiliging.

IFSEC meer dan ooit gericht op eindgebruiker (deel 2)
De IFSEC keerde in juni voor het eerst in ruim twintig jaar terug naar Londen. De verhuizing zorgde tevens voor nieuw elan. De boventoon op de beursvloer werd niet langer gevoerd door tientallen panelen met nieuwe modellen camera’s of alarmcentrales. Meer dan ooit stond de eindgebruiker centraal die op de stands persoonlijk complete beveiligingsoplossingen kon ervaren voor uiteenlopende verticale marktsegmenten zoals retail, openbaar vervoer of stadstoezicht.

‘Beveiligingsbranche kan technologie ontwikkelen die in forensische biometrie kan worden gebruikt’
Biometrie voor toegangbeheer is niets nieuws. Ook van politieagenten die DNA-sporen verzamelen op een Plaats Delict kijken we niet meer op. Maar forensische biometrie? Didier Meuwly van het Nederlands Forensisch Instituut houdt zich sinds kort ook als bijzonder hoogleraar  aan de Universiteit Twente bezig met onderzoek naar deze tak van sport. “Het is een nichemarkt met ingewikkelde issues.”

Geautomatiseerd toegangbeheer met jezelf als sleutel
Veelvuldig openen wij afgesloten deuren en identificeren wij ons op allerlei informatiesystemen en apparatuur waaronder smartphones en computers. Zou het niet prettig zijn als wij in deze dagelijkse bezigheden net zo snel en gemakkelijk of zelfs beter herkend zouden kunnen worden, zoals mensen elkaar herkennen? In mijn droom loop ik naar een kamer of computer en word ik – zonder dit te beseffen – biometrisch herkend op het moment dat ik de kamer betreed of de computer ga gebruiken, zodat ik kan doen wat ik wil gaan doen.

FEMA in Nederland?
Bij grote branden zoals in Moerdijk in januari 2011 moeten de samenwerkende hulpdiensten en meerdere veiligheidsregio’s eerst opschalen. Dit brengt soms langere tijd met zich mee, met alle mogelijke gevolgen van dien. Een oplossing zou een min of meer verplichte hulp- en dienstverlening door en voor naburige bedrijven kunnen zijn, vergelijkbaar met de Amerikaanse FEMA (Federal Emergency Management Agency). Een samenwerkingsverband van bedrijfshulpdiensten voert de eerste blus- en reddingswerken uit, en draagt dit later over aan de reguliere hulpverleners. Tijdens de overdracht gaan zij aan de slag met schadebeperkende maatregelen en vangen indien nodig medewerkers op.

De balans tussen openheid en veiligheid
De TU Delft is een stad op zichzelf met tientallen gebouwen, honderden laboratoria, negentienduizend studenten en ongeveer 4500 medewerkers, waarvan 2500 wetenschappers. De campus is met 154 hectare zelfs een van de grootste ter wereld. Behalve de grootte en variëteit van het complex, vormt het beleid van maximale toegankelijkheid een uitdaging voor de door Ron Massink gecoördineerde veiligheidszorg. Creativiteit, kruisbestuiving van kennis en het toekennen van eigen verantwoordelijkheden zijn daarbij onontbeerlijk. Bijzonder is dat de VBN-er van deze maand zijn kennis ook als docent gebruikt.

Nieuw videovoertuig politie Den Haag
De Nationale Politie, regionale eenheid Den Haag, gebruikt voor de handhaving van de openbare orde bij de vele evenementen en demonstraties in de hofstad een videovoertuig. Na tien jaar was een nieuw voertuig nodig. Om dit te ontwikkelen is gewerkt met een projectteam waarin verschillende betrokken leveranciers zitting namen. De videowagen is nu operationeel, maar nog niet uitontwikkeld. Op basis van de praktijkervaringen worden de systemen steeds verder uitgebreid.

Implementatie SOP en training beveiligingsmedewerkers (deel 7)
Na het vaststellen van de Aanvallers Methode van Operatie (AMO) en de verdachte indicatoren die waarneembaar zijn, wordt in de proactieve beveiligingscyclus de Standaard Operationele Procedure (SOP) opgesteld. Deze moet worden geïmplementeerd en vervolgens is het noodzakelijk de medewerkers regelmatig te trainen. Pas dan is de cyclus in zijn geheel doorlopen.

Opleiding Particulier Digitaal Onderzoeker verdwijnt
Ruim tien jaar geleden werd de mbo-opleiding Particulier Digitaal Onderzoeker opgericht naar aanleiding van de grote vraag naar digitale onderzoekers uit het bedrijfsleven. Enkele jaren geleden is besloten de wettelijke taken van de zeventien kenniscentra zoals ECABO over te hevelen naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De kwalificatie Particulier Digitaal Onderzoeker wordt ondergebracht in een keuzemodule die is gekoppeld aan het dossier ICT- en Mediabeheer, waardoor het mbo-diploma Particulier Digitaal Onderzoeker geruisloos van het toneel verdwijnt. Een mogelijkheid zou kunnen zijn de huidige beroepskwalificatie Particulier Digitaal Onderzoeker te laten opgaan in het e-Competence Framework.