Afspraken over verdere Europese samenwerking terrorismebestrijding

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft afspraken gemaakt met zes andere EU ministers van Justitie om de grensoverschrijdende terrorismebestrijding te versterken. In aanwezigheid van zijn Franse, Duitse, Italiaanse, Belgische en Spaanse collega’s benadrukte Grapperhaus onder meer de noodzaak van betere informatie-uitwisseling over terrorisme in EU-verband.

De ministers willen dat het in Den Haag gevestigde EU-agentschap Eurojust een Europees anti-terrorismeregister opzet zodat er beter en sneller informatie over lopende strafrechtelijke onderzoeken, rechtszaken en vonnissen kan worden uitgewisseld.

Tijdens de conferentie is ook gesproken over het voorstel van de Europese Commissie om terroristische content online te verwijderen. Grapperhaus benadrukte dat naast snelheid zorgvuldigheid hierbij van belang is en dat het nationale recht van toepassing moet blijven bij grensoverschrijdende situaties. Ook onderschreef hij het voorstel om in EU-verband te komen tot een expertisecentrum voor slachtoffers van terrorisme.