AIVD en MIVD voldoen nog niet aan inlichtingenwet

AIVD en MIVD voldoen nog niet aan inlichtingenwet

Ruim een jaar na de invoering van de nieuwe inlichtingenwet voldoen de AIVD en MIVD nog niet aan de eisen wat betreft de rechtsbescherming van de burger. Vooral de militaire inlichtingendienst MIVD blijft op dat gebied tekortschieten, stelt de toezichthouder vast. De wet, die 1 mei vorig jaar inging, geeft de inlichtingendiensten meer bevoegdheden op het gebied van het verzamelen van gegevens.

Zo mogen ze vaker tappen en hacken. Tegelijk moeten de diensten wel aan eisen voldoen om de burger te beschermen, zoals het zo snel mogelijk vernietigen van gegevens die niet relevant voor het onderzoek zijn.

In een eerste voortgangsrapport, in december, was toezichthouder CTIVD uiterst kritisch. Omdat de waarborgen voor de burger niet goed waren vastgelegd, waren er grote risico’s dat de AIVD en de MIVD in strijd met de wet handelden.

De toon in het nieuwe voortgangsrapport is milder. De achterstand is deels ingelopen door het ‘harde werk’ van de AIVD en de MIVD, maar ze zijn er nog niet, schrijft de toezichthouder. Er zijn nog steeds risico’s dat niet-relevante gegevens niet op tijd worden vernietigd.

De AIVD heeft daarbij meer progressie geboekt dan de MIVD. De commissie wijt dat onder meer aan de slechtere ICT-voorzieningen bij de militaire inlichtingendienst. Directeur-generaal Dick Schoof van de AIVD is tevreden over de voortgang.