Eerste pilots met gebouwinspecties door drones

Eerste pilots met gebouwinspecties door drones

Dit voorjaar hebben er voor het eerst legale dronevluchten plaatsgevonden in stedelijk gebied. Dit gebeurde binnen het innovatieproject FaSA. Dit project loopt over een periode van drie jaar waarin een ‘Façade Service Applicatie’ ontwikkeld wordt. Initiatiefnemers zijn VMRG, OCTO en Aeroscan die samenwerken met 39 publieke en private partijen.

Stingo Huurdeman van de VMRG: “FaSA is een platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie. Hiermee kan op een objectieve manier continu inzicht worden geboden in de technische en esthetische prestaties van gevels van woningen en bedrijfsgebouwen. Innovatie in de gevelbouw staat hoog op de agenda bij de VMRG. Vandaar dat de VMRG in dit project graag haar kennis over techniek en onderhoud in de gevelbouw in dit project inbrengt.”

In het kader van het FaSA project zijn onlangs de eerste pilots uitgevoerd die bestonden uit diverse dronevluchten in woonwijken. “En dat is best bijzonder”, licht Mark Nicolai van Aeroscan toe, “want dit waren de allereerste proefvluchten in stedelijk gebied. Wij hebben hier namelijk als eerste in Nederland toestemming voor gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Ministerie van Defensie. Zo’n vlucht begint met een gedegen voorbereiding, niet alleen wat procedures en techniek betreft, maar vooral ook als het om privacy en communicatie gaat. Het ging hier om vluchten in een woonwijk, dus vooraf worden de bewoners, in overleg met de woningcorporaties met wie wij in het FaSA project samenwerken, zeer uitvoerig geïnformeerd.”

Privacy gewaarborgd
Bij de dronevluchten is privacy een issue dat erg serieus wordt genomen. Nicolai: “Voorafgaand aan de pilotvluchten ontvangen de huurders een brief van de woningcorporatie met uitleg over de inspecties. Hierin wordt benadrukt dat we ons focussen op de technische aspecten van de buitenkant van een huis en nadrukkelijk niet op personen of persoonlijke eigendommen. Mochten er toch personen of bijvoorbeeld kentekens op de beelden staan, worden deze ‘geblurd’ en uitsluitend de aangepaste beelden worden met de opdrachtgever gedeeld. De ruwe bestanden worden verwijderd.” Daarnaast worden er voorafgaand aan de pilotvluchten tekeningen gemaakt om de route die de drone vliegt tijdens de pilot te schetsen. Bovendien worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners om de opgenomen beelden te kunnen bekijken.

Een groot woningcomplex is kostbaar om te inspecteren. Een drone doet het werk sneller, nauwkeuriger en goedkoper. “Wij werken hierbij met drones die op het gebied van veiligheid en technologie op dit moment het beste scoren”, vertelt Nicolai. De drones vliegen op gepaste afstand en vanuit de lucht maakt de camera op het apparaat foto’s van het dak, de gevel en de kozijnen. De camera maakt foto’s in een hele hoge resolutie en brengt afwijkingen op millimeter niveau haarscherp in kaart. Om een totaalbeeld van een gebouw te krijgen, zullen de verkregen beelden op termijn ook gekoppeld moeten worden aan grondfotografie.