IT-beslissers besteden IT-security de komende drie jaar steeds meer uit

Organisaties besteden de komende drie jaar steeds meer uit op het gebied van IT-security. Op dit moment geeft 16 procent van de IT-beslissers aan IT-security in ruime mate of volledig uit te besteden. De verwachting is dat dit over drie jaar 46 procent zal zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Telindus onder 266 IT-beslissers.

Met name binnen de zorg, industrie en overheid zal er steeds meer uitbesteed worden. De belangrijkste redenen op dit moment om nog niet te kiezen voor uitbesteding, zijn het behouden van de volledige controle (33 procent), de (privacy)gevoeligheid van data (32 procent) en hoge kosten (20 procent). Slechts 18 procent geeft aan zelf een sterk securityteam in huis te hebben.

De IT-beslissers is ook gevraagd welke maatregelen zij hebben genomen om zich voor te bereiden op de effecten van een ransomware-aanval. 70 procent geeft aan een backup beschikbaar te hebben, 49 procent zegt dat de backup redundant is uitgevoerd en 41 procent geeft aan een duidelijk draaiboek te hebben. Slechts 16 procent geeft aan niet of onvoldoende voorbereid te zijn.