Kabinet: dreigingen door andere staten tegengaan

Het moet makkelijker worden om eisen te stellen aan private bedrijven als dat nodig is om de nationale veiligheid te beschermen. Dat is een van de plannen die het kabinet heeft bekendgemaakt om ‘statelijke dreigingen’ tegen te gaan. Het kabinet denkt daarbij bijvoorbeeld aan sectoren zoals energie, telecom en vervoer.

Volgens het kabinet is het ‘een ongemakkelijke paradox’ dat we aan de ene kant de open Nederlandse samenleving koesteren, maar dat allerlei vrijheden kwaadwillende staten de ruimte bieden om de veiligheid te ondermijnen. “Steeds meer landen richten zich op politieke en/of economische spionage. Zij maken daarbij gebruik van cyberaanvallen, heimelijke beïnvloeding en economische machtsmiddelen.” Het kabinet zegt de economie te willen beschermen door open te zijn waar het kan en waakzaam waar het moet.

Eerder maakte het kabinet al bekend dat er een Taskforce Economische Veiligheid is opgericht. Die moet onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de ‘balans tussen veiligheids- en economische belangen verkennen’.

De Taskforce bekijkt onder meer de risico’s en de kwetsbaarheid van het nieuwe 5G-netwerk. Het kabinet wil verder dat bij aanbestedingen van overheidsopdrachten scherper op de veiligheid wordt gelet en het breidt het toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden uit.