Meer geweld tijdens jaarwisseling ervaren dan gemeld

Het geweld tegen politiemensen was afgelopen jaarwisseling groter dan gedacht, zegt de ondernemingsraad van de politie. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft een peiling gehouden onder agenten, die aangeven dat ze veel kleine incidenten niet hebben gemeld. De politie registreerde zelf 59 verschillende incidenten, waarbij in totaal 82 politiemensen slachtoffer werden van fysiek geweld of scheldpartijen.

De Centrale Ondernemingsraad ondervroeg ruim 3400 agenten en komt tot een veel hoger cijfer: in totaal zouden zeker 326 agenten de afgelopen jaarwisseling te maken hebben gehad met geweld. De meeste agenten zeggen te zijn bedreigd of beledigd. Bijna 120 politiemensen geven aan dat ze te maken kregen met fysiek geweld. Dat dit getal beduidend hoger is dan de officiële cijfers, komt volgens COR-voorzitter Rob den Besten omdat agenten lang niet alles doorgeven.

Bijna driekwart van de ondervraagde agenten geeft aan dat ze voorvallen tijdens de jaarwisseling niet hebben opgegeven, omdat ze die niet erg genoeg vonden of beschouwen als een risico van het vak. Ook haken agenten af omdat ze melden omslachtig en tijdrovend vinden. Volgens de peiling hebben ook niet alle agenten vertrouwen in de afhandeling. Zij spreken van ‘belachelijk lage straffen’ voor geweldplegers.

Deze week praten hulpverleners met burgemeesters, ministeries, verzekeraars en andere partijen over het geweld tijdens de jaarwisseling. Dit voorjaar moet duidelijk worden of dat leidt tot extra maatregelen.