Meeste privacyzorgen over ‘kopietje paspoort’ en online privacy

Een groot deel van de Nederlanders maakt zich zorgen om zijn privacy. Met name voor misbruik door het kopiëren van hun identiteitsbewijs zijn mensen bang, maar ook voor de gevolgen van online zoekopdrachten. Ruim 80 procent van de Nederlanders maakt zich daar zorgen om, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook zijn Nederlanders bang voor misbruik van locatiegegevens op hun mobiele telefoon, maar ook voor negatieve gevolgen van berichten en beelden op sociale media. Gegevens in leerlingvolgsystemen zorgen dan weer voor relatief weinig zorgen, hoewel nog steeds bijna de helft van de Nederlanders zich hier zorgen over zegt te maken. In totaal maakt 94 procent van de respondenten zich zorgen om zijn privacy, stelt het onderzoek. 32 procent daarvan maakt zich zelfs veel zorgen.

De ondervraagden waren redelijk op de hoogte over de privacyrechten. Zo kende 86 procent het ‘recht op inzage’, waarmee persoonsgegevens bij een bedrijf kunnen worden ingezien. Het recht om data mee te nemen naar een ander bedrijf of organisatie is onbekender.

Dat geldt ook voor het recht om een mens van vlees en bloed mee te laten kijken naar een geautomatiseerd besluit, zoals een door een computer afgekeurde aanvraag voor een verzekering of lening. Van dat laatste recht is maar 44 procent van de mensen op de hoogte. Die rechten zijn relatief nieuw: ze bestaan pas sinds de nieuwe Europese privacywet. Nederlanders maken weinig gebruik van privacyrechten: slechts 12 procent geeft aan dat wel eens te hebben gedaan.