NCTV: concrete dreiging van dit terreurnetwerk is weg

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt dat de concrete dreiging van het donderdag gearresteerde terroristische netwerk is weggenomen. Het onderzoek naar de groep is in volle gang, zegt Patricia Zorko, plaatsvervangend hoofd van de NCTV. Inhoudelijk wilde ze er verder niets over zeggen.

Vrijdagochtend zijn voor het begin van de ministerraad de premier en de betrokken ministers bijgepraat door de Nationale Politie en de AIVD, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De korpschef van de Nationale Politie Akerboom benadrukte na afloop dat de veiligheidsorganisaties, de politie en het Openbaar Ministerie erbovenop zitten. Het hoofd van de AIVD wilde niet meer zeggen dan dat de diensten nauw samenwerken en bezig zijn met de veiligheid van Nederland.

De verijdelde aanslag is geen reden om het dreigingsniveau te verhogen; de kans op een aanslag is nog steeds reëel. In Nederland en Europa zijn jihadisten bezig met het beramen van aanslagen, zegt Zorko van de NCTV. De activiteiten van de opgepakte groep passen in dit beeld. “De kans op aanslagen is reëel, dus we zijn alert.”