Nog steeds te veel ‘giftreinen’ in delen van Nederland

Er rijden nog steeds te veel goederentreinen met gevaarlijke stoffen door Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Het aantal ‘giftreinen’ is wel gedaald, aldus staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Dijksma is bang dat de overschrijdingen zonder ingrijpende maatregelen door zullen gaan.

Vooral het aantal ‘giftreinen’ dat rijdt via het zuiden (Brabantroute) en het oosten (Bentheimroute) ligt lager dan voorheen. Dijksma geeft vervoerder en verladers nog een kans om met ProRail de zaken te veranderen. Lukt dit het komende half jaar niet, dan gaat zij vervoerders dwingen een bepaalde spoorroute te nemen.

De bewindsvrouw wil vervoerders stimuleren om de Betuweroute naar Duitsland optimaal te benutten. Ze gaat dit financieel zo aantrekkelijk mogelijk maken. Ze benadrukt dat de veiligheid overal is gewaarborgd. In het zuiden en oosten bestaat weerstand tegen de ‘giftreinen’.