Overheid pakt onverklaarbaar vermogen af van mogelijke witwassers

Gedurende een gezamenlijke actie tegen ondermijnende criminaliteit, zijn er woensdag acht aanhoudingen verricht en dertien auto’s, een camper en een motor in beslag genomen, met een totaalwaarde van minimaal tweehonderdduizend euro. Ook is er beslag gelegd op twee rekeningen met een tegoed van vermoedelijk tienduizenden euro’s en heeft het CJIB beslag gelegd op een woning in Oosterhout.

De Belastingdienst inde tijdens de actie een bedrag van 35.000 euro en nam vier voertuigen in beslag. Door een intensieve samenwerking tussen onder andere de politie, het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de gemeentes, Belastingdienst, Douane, het Openbaar Ministerie en CJIB, zijn woensdag acht adressen bezocht waar eigenaren onverklaarbaar vermogen zouden bezitten. Deze actie komt voort uit de extra financiën die zijn vrijgemaakt in het kader van de geïntensiveerde aanpak van ondermijning.

De ‘afpakactie’ heeft als doel criminelen met dure auto’s, strafbare feiten en geen of weinig legaal inkomen te frustreren. Hierdoor wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en verstoord. Nadat alle betrokken overheidsinstanties in de afgelopen weken de benodigde informatie met elkaar deelden, ontstond er in acht gevallen een strafrechtelijk onderzoek. In deze gevallen was het vermoeden ontstaan dat de verdachten het betreffende vermogen hadden verworven met geld dat afkomstig is uit misdrijven. Hierbij zou er sprake kunnen zijn van het witwassen van crimineel geld.

Gedurende de actie werden acht verdachten aangehouden, zes mannen uit Oosterhout (29, 37, 39, 43, 47, en 59 jaar oud), een man uit Breda (61) en een man uit Nieuwendijk (50). Indien het onverklaarbare vermogen niet met een legale transactie aangetoond kan worden, kan dit ertoe leiden dat de daders hun bezittingen kwijtraken en er strafrechtelijke vervolging plaatsvindt.