Politie overtreedt Arbeidstijdenwet, aantal overtredingen neemt af

De politie heeft tot en met oktober ruim 173.000 keer de Arbeidstijdenwet overtreden. Het gaat daarbij onder andere om agenten die teveel nacht- of piketdiensten draaien, of teveel overuren maken. De verwachting is dat het totale aantal meldingen dit jaar uitkomt rond de tweehonderdduizend meldingen.

Volgens de politie is er wel sprake van een verbetering. In 2013 bedroeg het aantal overschrijdingen van de Arbeidstijdenwet nog ruim 355.000 en in 2016 ging het om ruim 244.000 keer.

De politie heeft de cijfers maandag bekendgemaakt. Op de website schrijft de politie dat met de vakbonden en de ondernemingsraad wordt gesproken over de overschrijdingen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Zo is in de cao een ‘sociaal maximum’ afgesproken dat het komende half jaar verder wordt uitgewerkt. Als er sprake is van een overschrijding van het maximum aantal nachtdiensten, piket of overwerk, krijgt een agent verlof.