Steeds meer geweld tegen gevangenispersoneel

Afgelopen jaar is ruim tweeduizend keer melding gemaakt van geweld door gedetineerden tegen personeel van gevangenissen en tbs-klinieken, een stijging van 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door het ANP.

In gevangenissen zijn vorig jaar bijna 1880 geweldsincidenten tegen personeel geregistreerd, terwijl het er in 2015 een kleine 1600 waren. In tbs-instellingen (op basis van cijfers van slechts twee van de zeven tbs-klinieken) was de stijging nog groter: 133 incidenten vorig jaar tegen 86 in 2015.

Ook het aantal persoonlijke bedreigingen tegen medewerkers is gestegen. In de gevangenissen waren het er vorig jaar iets meer dan 3600, tegen ruim 3360 in 2015. In de tbs-inrichtingen de Oostvaarderskliniek en Veldzicht is een stijging van 74 naar 105 zichtbaar. De toename van het aantal incidenten is opvallend omdat het aantal gedetineerden de afgelopen jaren is afgenomen.

De Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) noemt de aantallen ‘zeer ernstig’, en stuurde eind maart een brandbrief over het geweld. Door jarenlange bezuinigingen is volgens de raad de veiligheid van medewerkers niet meer te garanderen.

Uit andere registraties blijkt dat geweld tegen personeel minder vaak tot een straf heeft geleid. In gevangenissen was dit vorig jaar in 2,2 gevallen op de honderd bezette plaatsen zo. Een jaar eerder was dit getal nog 3. Bij tbs-inrichtingen was de daling nog veel sterker: van 2,4 naar 0,7.