Tweede Kamer stemt in met nieuwe aftapwet

De Tweede Kamer heeft dinsdag zijn goedkeuring gegeven aan een wetsvoorstel dat meer bevoegdheden geeft aan de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. De ‘aftapwet’ maakt het mogelijk om grootschalig en ongericht internetverkeer te verzamelen en te doorzoeken.

Tijdens een debat over het voorstel bleek vorige week al dat een ruime Kamermeerderheid het voorstel steunt, al was er vanuit de oppositie veel kritiek op de privacygevolgen van de aftapwet. Ook de Raad van State, Autoriteit Persoonsgegevens en Raad voor de Rechtspraak vonden dat het toezicht op de inzet van de bevoegdheden in het voorstel onvoldoende wordt geregeld, en dat verzamelde gegevens te lang kunnen worden bewaard.

Uiteindelijk stemden VVD, PvdA, PVV, CDA, ChristenUnie en 50Plus allemaal voor het voorstel. D66 en GroenLinks dienden tientallen amendementen in om het wetsvoorstel nog aan te passen, maar die werden nagenoeg allemaal verworpen.