VEBON-NOVB wordt Federatie Veilig Nederland

VEBON-NOVB wordt Federatie Veilig Nederland

Brancheorganisatie VEBON-NOVB heeft een nieuwe naam: Federatie Veilig Nederland. De federatie bestaat uit verschillende specialismen met de bijbehorende kennis en expertise. Voorbeelden zijn onder andere rookbeheersingssystemen, blusmiddelen en – installaties, sprinklertechniek, branddetectie, inbraak- en overvalsystemen, toegangsbeheer- en controle, videospecialisten en MARC’s (PAC’s en toezichtcentrales).

Samen met de nieuwe naam Federatie Veilig Nederland heeft de vereniging ook een nieuw logo. Dat refereert aan verbinding en koppelt deze duidelijk aan technische brandveiligheid (de vlam) en beveiliging (het schild).

“Het nieuwe logo past bij een organisatie als de onze: verbindend en krachtig. De nieuwe huisstijl zorgt voor een eenduidige uitstraling tussen de federatie en de vele secties binnen de in 1969 opgerichte  ondernemersvereniging. Missie, visie en kernwaarden veranderen niet, het beeldmerk verstevigt de herkenbaarheid en de positie van de ondernemersvereniging in het maatschappelijk middenveld”, aldus algemeen voorzitter Boele Staal van de Federatie Veilig Nederland.